Základní škola Česká Rybná č.p. 141, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola Česká Rybná používá od 1. do 5. ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem "ŠKOLA PRO ŽIVOT"

0 (0 hodnocení)

+420 465 629 129

Popis činnosti

Jsme málotřídní dvojtřídní škola s pěti postupnými ročníky. Základní škola je umístěna ve středu obce. Budova pochází z roku 1894. Areál školy doplňuje školní zahrada a hřiště. Školní jídelna - výdejna je umístěna v budově školy.

Autobusová zastávka je asi 150 m od budovy školy - část žáku dojíždí ze sousední obce Hejnice. Dopravní obslužnost je vyhovující. V budově školy jsou dvě funkčně vybavené, velké a světlé učebny, tělocvična, dva kabinety, rekonstruovaná sociální zařízení a školní jídelna – výdejna.

Obě učebny jsou vybaveny počítači s přístupem k internetu, interaktivními tabulemi, kopírkou, tiskárnou, CD přehrávačem a možností videa. Základní cíle: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, položit základy celoživotního vzdělávání. Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Vzhledem k obecnému nepříznivému demografickému vývoji vytvářet ve škole takové podmínky, aby nebyla ohrožena existence školy.

Služby

základní škola školní jídelna školní družina sportovní kroužek přírodovědný kroužek angličtina paličkování

Kontakty

Telefony

+420 465 629 129 hlavní telefon

Emaily

zsceskarybna@seznam.cz

Odkazy

www.zsceskarybna.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu