Fakulta filozofická

V současnosti Fakulta filozofická Univerzity Pardubice úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multioborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia.

0 (0 hodnocení)

+420 466 036 226

Popis činnosti

V současnosti Fakulta filozofická Univerzity Pardubice úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multioborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia.

Na fakultě studuje přibližně 1 500 studentů. Od 1. listopadu je novým děkanem fakulty prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., který byl v letech 2001-2009 vedoucím katedry věd o výchově a 2010-2015 zastával funkci prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů.

V roce 1992 vznikl na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích Ústav cizích jazyků, přejmenovaný v roce 1995 na Ústav jazyků a humanitních studií (ÚJHS). Původní hlavní zaměření ÚJHS na výchovu budoucích učitelů cizích jazyků pro základní školy a gymnázia se brzy začalo rozšiřovat o nové humanitní a interdisciplinární programy.

Zavádění nových bakalářských oborů vyústilo v přeměnu ÚJHS na Fakultu humanitních studií v roce 2000 (oficiálně od 1. 1. 2001).

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra cizích jazyků Katedra filosofie Katedra literární kultury a slavistiky Katedra religionistiky Katedra sociálních věd Katedra věd a výchově Ústav historických věd

Kontakty

Telefony

+420 466 036 226 hlavní telefon
+420 466 036 637 Studijní oddělení
+420 466 036 111 Spojovatelka

Emaily

ipc.ff@upce.cz
studijni.ff@upce.cz
dekanat.ff@upce.cz

Odkazy

www.upce.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu