Fakulta ekonomicko-správní

Ve více než dvaceti oborech studuje přes 1 800 studentů, a tím je FES z hlediska počtu studentů nejpočetnější fakultou ze 7 fakult Univerzity Pardubice.

0 (0 hodnocení)

+420 466 036 512

Popis činnosti

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem.

V současné době nabízí tři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Jeden studijní obor ve všech stupních studia je nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, od roku 2014 je realizován akreditovaný joint degree studijní obor v angličtině ve spolupráci s litevskou partnerskou univerzitou.

Kromě svých vzdělávacích aktivit fakulta věnuje též velkou pozornost vědeckovýzkumné činnosti, spolupráci se zahraničím i domácími subjekty, spolupracuje s odborníky z praxe a s aplikační sférou – ať již formou zapojení odborníků z praxe do výuky, organizováním odborných workshopů, exkurzí studentů na spolupracující instituce, realizací odborných praxí či zpracováváním závěrečných prací pro partnerské organizace.

Fakulta disponuje čtrnácti počítačovými laboratořemi s celkem 264 počítači a dalším nezbytným hardwarovým a softwarovým vybavením. Dále je fakulta vybavena dvěma mobilními učebnami, které rozšiřují kapacitu učeben o 44 notebooků.

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus Ústav ekonomických věd Ústav podnikové ekonomiky a managementu Ústav matematiky a kvantitativních metod Ústav systémového inženýrství a informatiky Ústav správních a sociálních věd Ústav regionálních a bezpečnostních věd Informační a poradenské centrum FES Institut rozvoje evropských regionů

Kontakty

Telefony

+420 466 036 512 hlavní telefon
+420 466 036 560 Tajemník fakulty
+420 466 036 010 Fax

Emaily

dekanat.fes@upce.cz
ipc.fes@upce.cz
petr.urbanec@upce.cz tajemník fakulty

Odkazy

www.upce.cz
www.instagram/feskapardubice

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu