Technické služby Vysoké Mýto

• Nakládání s odpady • Dětská hřiště • Hřbitovy • Sportoviště • Komunikace • Zimní údržba • Veřejné osvětlení • Veřejná zeleň • Čistota města •

0 (0 hodnocení)

+420 465 420 441

Popis činnosti

Technické služby Vysoké Mýto, které jsou příspěvkovou organizací města a pro město zajišťujeme svoz komunálního odpadu, bioodpadu, plastů, papíru a skla. Dále zajišťujeme údržbu komunikací, zimní údržbu, veřejné osvětlení, údržbu veřejné zeleně a čistoty města.

Na kompostárnu můžete, jako občan Vysokého Mýta, přivézt biologický odpad rostlinného původu. Je třeba větve, dlouhou trávu( okrasné trávy), liány přivézt zvlášť. Tyto složky bioodpadu se musí naštěpkovat.

TS coby správci komunikací ukládá zákon povinnost sestavit OPZÚ a následně se jím řídit. Zimní údržbou se rozumí zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Řidiči a chodci jsou proto povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací a dbát zvýšené opatrnosti.

Zeleň ve městě působí rekreačně. Je to vlastní zelené prostředí, střídání světla a stínu, psychologické působení scenérie, elektrické vyrovnání náboje, klid, čistota ovzduší, výměna vzduchu, teplota a vlhkost.

Pro veřejnost provozujeme dětská hřiště, veřejná WC, hřbitovy, pronájem zařízení a sportoviště (krytý bazén, sauna, sportcentrum a městský stadion).

Více informací naleznete v jednotlivých záložkách na našich www stránkách.

Služby

Sběrné dvory Svoz odpadu Recyklační dvůr Bioodopad Kompostárna Dětská hřiště Veřejná WC Hřbitovní správa Sportoviště Komunikace Zimní údržba Veřejné osvětlení Veřejná zeleň Čistota města

Kontakty

Telefony

+420 465 420 441 hlavní telefon
+420 465 420 445 další telefon
+420 465 420 445 Fax

Emaily

tech.sluzby@tsvmyto.cz

Odkazy

http://www.tsvmyto.cz

Nejbližší podobné firmy

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu