Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

0 (0 hodnocení)

+420 596 965 646

Popis činnosti

Základní škola a Mateřská škola je název organizace zahrnující několik typů škol, které poskytují výchovu a vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ve škole zřízené pro žáky se zdravotním postižením a dětem a žákům se zdravotním oslabením, umístěných ve zdravotnických zařízeních. Tým odborníků v Dětském rehabilitačním stacionáři zabezpečuje včasnou diagnostiku a zároveň včasnou léčbu u dlouhodobě zdravotně postižených dětí. Péče je zaměřena především na děti s riziky v raném období. Ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením jsou žáci vzdělávání podle ŠVP „Berlička“ a dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola. K pravidelné péči o žáky patří logopedie a rehabilitace, kterou zajišťují odborní pracovníci. Školní družinu mohou děti navštěvovat od 7:00 do 15:30 h. Čas strávený v družině nevěnují jen přípravě na vyučování, ale také dalším činnostem, které rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Dle vlastního zájmu žáci navštěvují školní kroužky a kluby. Při škole pracuje Sdružení BES, které organizuje oblíbené akce pro děti jako hipoterapie, canisterapie atd., výroba adventních věnců, „Malé vánoční radosti“, „Masopust“.

Služby

základní škola speciální škola mateřská škola

Kontakty

Telefony

+420 596 965 646 hlavní telefon
+420 739 424 185 další telefon

Emaily

tpukraj@sendme.cz

Odkazy

www.specialniskola.cz

Kontakty

Kategorie

Školy speciální

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu