Popis činnosti

Pečovatelskou službu poskytujeme ve městě Šumperk a okolních obcích do 10 km. Je určena seniorům a osobám se ZP, kteří potřebují pomoc s přesuny na vozík nebo toaletu, s pohybem, hygienou, zajištěním a podáním jídla a pití, s úklidem, nákupy, doprovody k lékaři, na úřady apod. Denní stacionáře jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením od 27 let věku, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma. Jde o osoby žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné. Uživatelé mohou využít celodenní stravu, pomáháme při používání toalety, přesunech, při hygieně apod. Odlehčovací služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením od 50 let věku, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou být sami doma. Jsou to osoby žijící ve své domácnosti nebo ve společné domácnosti s rodinami, které o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek. V rámci služby zajišťujeme ubytování, praní prádla, celodenní stavu, pomoc při hygieně i aktivizační činnosti – trénování paměti, cvičení.

Sociálně aktivizační služby pro seniory zdravotně postižené poskytujeme osobám se sociálním ohrožením, vyplývající z jejich zdravotního stavu, věku apod. Cílem je znovu zapojit je do společenského a kulturního života společnosti, prodloužit aktivní a nezávislý život, obnovit či udržet stávající schopnosti a dovednosti. Odborné poradenství poskytuje nestranné a diskrétní rady lidem, nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si sami spravovat své záležitosti a ani za pomoci svého okolí. Kontaktní centrum snižuje důsledky rizikového užívání drog u uživatelů návykových látek. Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele po stránce psychické, zdravotní a sociální. Nedílnou součástí je ochrana společnosti, veřejného zdraví a informovanost veřejnosti o drogové problematice. Azylový dům nabízí osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení za pomoci odborníků z řad sociálních pracovníků. Pobyt je realizován ve standardních bytech nejdéle po dobu jednoho roku. Krizová pomoc nabízí okamžitou pomoc ženám a osamělým rodičům s dětmi, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života a nejsou schopni danou situaci řešit sami.

Služby

sociální služby drogové poradenství

Kontakty

Telefony

+420 583 211 766 hlavní telefon

Emaily

pontis@pontis.cz

Odkazy

www.pontis.cz

Facebook

Kontakty

Otevírací hodiny

Po nonstop
Út nonstop
St nonstop Dnes
Čt nonstop
nonstop
So nonstop
Ne nonstop

NONSTOP

Klíčová slova

azylový dům sociální služby sociální péče drogové poradenství stacionář

Kategorie

Služby pro zdravotnictví Péče o seniory, o dlouhodobě a těžce nemocné Neziskové organizace Pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče Pečovatelská služba

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu