Ověřená firma

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

• 8leté Gymnázium • 4leté Gymnázium • Agropodnikání • Veterinářství • Obchodní akademie •

0 (0 hodnocení)

+420 373 322 134

Popis činnosti

Původní Gymnázium a Střední odborná škola Plasy byly dne 1. 7. 2011 sloučeny do jednoho subjektu, který nese název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Protože však obě části mají svoji historii a tradice, zachovala si každá součást svoji identitu i svůj specifický vzdělávací program. Přitom se podařilo maximálně využít potenciálu zaměstnanců a zjednodušit systém řízení.

Pro počáteční vzdělávání nabízíme následující maturitní obory:

1. Gymnázium čtyřleté - pro absolventy 9. tříd
2. Gymnázium osmileté - pro absolventy 5. tříd
3. Agropodnikání
4. Obchodní akademie
5. Veterinářství

Škola také nabízí možnost ubytování na internátu. Ve škole je jídelna, knihovna, třída s PC technikou na moderní úrovni - vše pod jednou střechou.

8leté a 4leté Gymnázium:

Obory mají všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě.

Studium našeho gymnázia je zaměřeno na PC a cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština, italština a latina. V maturitním ročníku volitelné bloky předmětů. PROFESE A KARIÉRA. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Agropodnikání:

Obor poskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání univerzálního manažerského typu. To umožňuje široké zapojení ve všech typech podniků zemědělské prvovýroby, služeb, podnikatelské a obchodní činnosti, absolventi se mohou uplatnit i jako administrativní pracovníci či obsluha počítačů, ale také v institucích zabývajících se péčí o životní prostředí.

Veterinářství:

Poskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání zaměřené na chov zvířat a péči o jejich zdravotní stav. Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Mohou se uplatnit především jako laboranti, asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci vzoo, v útulcích pro opuštěná zvířata, v asanačních službách apod.

Obchodní akademie:

Studium na obchodní akademii zaměřeno na počítačovou grafiku a cestovní ruch. Poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání včetně dvou cizích jazyků a odborné vzdělání nutné pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v peněžnictví, tuzemském i zahraničním obchodě, v cestovním ruchu, ve státní i veřejné správě.

V naší škole je možné se připravovat k mezinárodně uznávaným zkouškám KET, PET a FCE z anglického jazyka a také zde tyto zkoušky vykonat.

Pro dospělé zájemce o celoživotní vzdělávání jsme připravili bohatou nabídku kurzů.

Kontakty

Telefony

+420 373 322 134 hlavní telefon
+420 373 322 115 další telefon
+420 373 322 134 FAX

Emaily

info@gsplasy.cz

Odkazy

www.gsplasy.cz

Facebook

Kontakty

Otevírací hodiny

Klíčová slova

Školy střední Gymnázia Školství Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Gymnázia Plasy

Kategorie

Školy střední Gymnázia Školství

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu