Ověřená firma

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram

Vycházíme vstříc potřebám a zájmu žáků, tak aby se mohli profilovat v žánru, kterému se chtějí věnovat.

0 (0 hodnocení)

+420 318 624 104

Popis činnosti

Jsme školou, která se dlouhodobě a koncepčně snaží o zachování a zrovnoprávnění všech čtyř uměleckých oborů. Přihlásit se můžete na hudební obor, literárně dramatický obor, výtvarný obor a taneční obor.

Mezi další aktivity školy patří Big-band ZUŠ A. Dvořáka a Městský orchestr. Upřednostňujeme klasický styl výuky, poskytujeme však dostatečný prostor prosazování moderních trendů. Vyučuje se klasicky na dvou stupních, studium je ukončeno zkouškou a absolventským koncertem.

Základní umělecká škola Jungmannova 351, Příbram III vznikla v roce 1991 administrativním rozdělením dvou budov jedné školy na dva samostatné subjekty. V tomtéž roce jsme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na naši žádost obdrželi povolení užívat v názvu školy jméno Antonína Dvořáka, jehož život a dílo jsou úzce spjaty s naším regionem.

Naší ambicí je být součástí kulturního dění ve městě a okolí a pokračovat v dobré spolupráci s rodičovskou veřejností.

Naším cílem není pouze připravovat žáky na případnou profesionální uměleckou dráhu, máme na zřeteli i uspokojení potřeb méně nadaných jedinců, které se snažíme vychovávat ke kladnému vztahu ke zvolenému uměleckému oboru.

Služby

Hudební obor Literárně-dramatický obor Výtvarný obor Taneční obor

Kontakty

Telefony

+420 318 624 104 hlavní telefon

Emaily

zus_pribram@zuspb.cz

Odkazy

www.zusantoninadvoraka.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu