Fakulta zdravotnických studií

Kromě vlastní výuky studentů je značná pozornost věnována především vědecko-odborné činnosti a kvalifikačnímu růstu všech pracovníků.

0 (0 hodnocení)

+420 466 037 728

Popis činnosti

Historie Fakulty zdravotnických studií (FZS) začíná dnem 1. 1. 2002, kdy byl na půdě Univerzity Pardubice ustaven vysokoškolský Ústav zdravotnických studií (ÚZS). Jeho vznik vyplynul ze zájmu tří subjektů - Univerzity Pardubice, Nemocnice Pardubice a Vyšší zdravotnické školy Pardubice - akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka.

Značná pozornost je na fakultě věnována vědecko-výzkumné práci, publikační činnosti a rozvojovým projektům. Od vzniku fakulty v roce 2007 byla řešena akademickými pracovníky či zaměstnanci fakulty celá řada výzkumných a rozvojových projektů v rámci výzev různých organizací a agentur (FRVŠ, IGA MZ ČR, IGA Univerzity Pardubice, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

V programu zahraničních mobilit LLP Erasmus fakulta uskutečňuje pravidelné mobility studentů i akademických pracovníků, a to ve spolupráci s těmito partnery – Turku University of Applied Sciences, Vaasa Polytechnik, Satakunta University of Applied Sciences (Finsko); University of Malta (Malta); Gjovik University College (Norsko); Instituto Politécnico de Castelo Branco, CESPU (Portugalsko); TEI of Athens (Řecko); Prešovská univerzita v Prešově, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko); Ankara University (Turecko); Universidad de Jaén (Španělsko).

V akademickém roce 2012/13 fakulta uspořádala 1. Mezinárodní týden, při kterém došlo k upevnění mezinárodních vztahů. Jsou plánovány další akce tohoto charakteru.

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus Katedra ošetřovatelství Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Katedra klinických oborů Katedra informatiky, managementu a radiologie

Kontakty

Telefony

+420 466 037 728 hlavní telefon
+420 466 037 726 Studijní referentky
+420 466 670 550 Fax

Emaily

dekanat.fzs@upce.cz
studijni.fzs@upce.cz

Odkazy

www.upce.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu