Fakulta restaurování

Vzdělávací programy zacílené na restaurování a konzervování uměleckých a umělecko-řemeslných děl byly od počátku postaveny na úzké mezioborové spolupráci odpovídající současným trendům péče o hmotné kulturní dědictví.

0 (0 hodnocení)

+420 466 036 590

Popis činnosti

V současné době je Fakulta restaurování respektovanou, velmi otevřenou a dynamickou součástí Univerzity Pardubice, jedním z několika mála pracovišť v České republice, která zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů.

Cílem akreditovaných studijních programů je připravit odborníky v oblasti restaurování a konzervace materiálově různorodých objektů hmotné kultury minulosti.

Fakulta vyučuje ve čtyřletém bakalářském stupni studia restaurování v těchto programech:
• Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (Ateliér restaurování kamene)
• Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita)
• Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (Ateliér restaurování papíru)
• Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech (Ateliér UDP).

V dvouletém navazujícím magisterském stupni studia pak v programech:
• Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
• Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách.

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Ateliér restaurování kamene Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Katedra chemické technologie Katedra humanitních věd Centrum pro restaurování a památkovou péči

Kontakty

Telefony

+420 466 036 590 hlavní telefon
+420 461 612 565 Fax

Emaily

dekanat.fr@upce.cz

Odkazy

www.upce.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu