Fakulta chemicko-technologická

Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci.

0 (0 hodnocení)

+420 466 037 294

Popis činnosti

Historicky nejstarší fakulta univerzity, Fakulta chemicko-technologická, je fakultou s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v České republice i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.

Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách a vědeckých konferencích.

Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě.

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie Katedra biologických a biochemických věd Katedra ekonomiky a managementu chem. a potravin. průmyslu Katedra fyzikální chemie Katedra obecné a anorganické chemie Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa Ústav aplikované fyziky a matematiky Ústav energetických materiálů Ústav environmentálního a chemického inženýrství Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Ústav organické chemie a technologie Univerzitní ekologické centrum

Kontakty

Telefony

+420 466 037 294 hlavní telefon
+420 466 036 111 Spojovatelka
+420 466 037 068 Fax

Emaily

dekanat.fcht@upce.cz

Odkazy

www.upce.cz
www.instagram/fchtpardubice

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu