Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera se začlenila do soustavy celoevropského vysokého školství, umožňující vzájemnou, oboustrannou mobilitu studentů i pedagogů.

0 (0 hodnocení)

+420 466 036 509

Popis činnosti

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření.

Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství.

Její absolventi jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.

Od akademického roku 2002/2003 se na základě souhlasu Akreditační komise České republiky začalo na DFJP realizovat tzv. „strukturované studium“, které má tři stupně:

• Bakalářský studijní program 3709 R „Dopravní technologie a spoje“ (Bc.)
• Magisterský studijní program 3708T „Dopravní inženýrství a spoje“ (Ing.)
• Doktorský studijní program 3710V „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (Ph.D.)

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus pár Katedra informatiky v dopravě Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Katedra dopravního stavitelství Katedra technologie a řízení dopravy Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů Přepravní laboratoř Zkušební laboratoř AL DFJP Ústav pro analýzu dopravních nehod Centrum kompetence drážních vozidel Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Kontakty

Telefony

+420 466 036 509 hlavní telefon
+420 466 036 111 \dpojovatelky
+420 466 036 094 Fax

Emaily

dekanat.dfjp@upce.cz
studijni.dfjp@upce.cz

Odkazy

www.upce.cz
www.instagram/dfjp_upce

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu