Akční nabídka

Popis činnosti

Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které od roku 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů. Našim cílem je poskytovat klientům odbornou kvalitní službu tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém vlastním sociálním prostředí.

Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepíše ošetřující lékař a kteří potřebují zdravotní péči v důsledku nemoci.

Domácí zdravotní péči poskytujeme 24 hodin denně dle indikace lékaře 1-3x denně.
Do této péče patří i domácí zdravotní hospicová - paliativní péče, kterou zajišťujeme a máme nasmlouvanou s pojišťovnami.
Další terénní službou je sociální – pečovatelská služba, která zahrnuje dovoz obědů, nákupy, hygiena, úklidy v domácnosti, veškerá péče o domácnost klienta registrovaná pod číslem 9622182.

Dále provozujeme dva denní stacionáře – školku pro seniory v Odolene Vodě a Obříství, kde se o klienty starají školení pracovníci celý den. Ráno je svezou a odpoledne odvezou, nebo zajistí rodina.

Mezi ostatní služby, které provozujeme, patří dle zákona č.108/2006 Sb.:

- osobní asistence
- odlehčovací služby
- aktivizační služby

Tyto služby jsou též registrované a klienti a rodiny si o tyto služby mohou zažádat sami.
24hodinová péče zajištěna.

Služby

domácí zdravotní péče hospicová – paliativní péče sociální terénní služba – pečovatelská osobní asistence odlehčovací služba aktivizační služba denní stacionáře

Kontakty

Telefony

+420 315 685 190 hlavní telefon

Odkazy

www.neratovice.charita.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu