Ověřená firma

Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola s výukou čtyřletých oborů.

0 (0 hodnocení)

+420 374 616 351

Akční nabídka

Popis činnosti

Naše škola je držitelem čestného uznání HK ČR za vysokou úroveň praktické přípravy.

Škola, která dokáže svým žákům nabídnout a zajistit kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění.

K dalšímu zkvalitňování a profilaci vzdělávací nabídky přispívá činnost sdružení firem TEO – sdružení pro podporu technického vzdělávání. Firmy podporují jazykové vzdělávání a spoluvytvářejí profil absolventa tak, aby absolventi školy našli co nejlepší uplatnění. Škola je zapojena do rozvojových programů EU a mezinárodních projektů. Jsme centrem celoživotního učení. Stále se zdokonaluje materiální a technické vybavení výuky, máme výborné učitele.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – délka 4 roky
● 23-41-M/01 Strojírenství (STR)
– vysoce kvalifikované činnosti technologického, konstrukčního a provozního charakteru.
● 18-20-M/01 Informační technologie – Aplikované informační technologie (IT)
– kvalifikace v informačních technologiích v různých odvětvích.
U obou oborů vyučujeme matematiku s podporou software Wolfram Mathematika – zajímavé a názorné!!!

Obory vzdělávání s výučním listem – délka 3 roky
● 23-51-H/01 Strojní mechanik (SM) – také zaměření na plastikářské stroje
– seřizování, opravy a údržba strojů a zařízení. Svářečský kurz. O absolventy je velmi velký zájem. Okamžité uplatnění.
● 23-56-H/01 Obráběč kovů (OK) – zaměření obsluha CNC
– univerzální obrábění, včetně obsluhy CNC strojů, základy konstruování v CADu.
O absolventy je velmi velký zájem. Okamžité uplatnění. Odborné stáže v zahraničních firmách – Německo, Rakousko.
● 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud (E)
– základy elektrotechniky a elektroniky a aplikace v praxi. Elektrické přístroje a zařízení, rozvody, instalace. Zapojování, údržba a opravy
● 36-67-H/01 Zedník (Z)
– nové technologie a stavební systémy, zateplování staveb, obklady, dlažby, sádrokarton. O absolventy je velký zájem.
● 33-56-H/01 Truhlář (TR)
– dřevěné konstrukce, nábytek, okna, podlahy, schody, obklady stěn a stropů. Ruční a strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva.
Praktické vyučování ve 3. ročníku ve firmách – část také v SRN a v Rakousku. Odměna za produktivní činnost žáků.
Ukončování studia podle jednotného zadání NUV.

Nástavbové studium
● 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma

Pro doplnění:
Odborné exkurze a návštěvy specializovaných výstav a veletrhů. Prezentační ukázkové akce výrobců a prodejců materiálů a technologií. Odborné soutěže – oblastní, celostátní i mezinárodní kola. Přeshraniční výměny žáků, jazykové kurzy. Zájmové kroužky pro žáky školy (robotika, programování, matematika na počítači) i základních škol (motivace pro povolání).

Europass – Dodatek k osvědčení o získané kvalifikaci v anglickém jazyce.
Prospěchové stipendium – školní a od firem (300 Kč až 1 000 Kč měsíčně). Odměna 5 tis. Kč za stabilně výborný prospěch.

Bohaté sportovní aktivity – atletika, florbal. Stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže, dotace 500 Kč/m.

Speciální kurzy – kurz svařování, obsluha vysokozdvižných vozíků, vyhláška č. 50/78 Sb., další podle zájmu žáků. Autoškola.

Nové výukové prostory a dovybavení technologiemi v hodnotě 41 mil. Kč. Inovace vzdělávání podporovaná digitálními technologiemi. Umožníme individuální vzdělávací plán pro doplnění kvalifikace.

Největší výhodou naší školy je výborná komunikace se žáky a jejich rodiči. Oceníme zájem a aktivitu žáků, podpoříme jejich talent. Zajímá nás uplatnění absolventů – spolupracujeme se zaměstnavateli i s vysokými školami.

Služby

vzdělání

Kontakty

Telefony

+420 374 616 351 hlavní telefon
+420 374 616 353 ředitelka školy

Emaily

info@sps-tachov.cz
sekretariat@sps-tachov.cz

Odkazy

www.sps-tachov.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu