Povodí Odry, státní podnik

0 (0 hodnocení)

+420 596 657 111

Main

Akční nabídka

Popis činnosti

Naše činnosti jsou správa a údržba významných a určených drobných toků včetně toků hraničních, provozování a údržba vodních děl, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, investiční činnost včetně protipovodňových opatření, sledování stavu a péče o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, příprava a zajišťování jejich úprav, řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu.

Rybné hospodářství - prodej ryb. Akreditované laboratoře - rozbory vod.

Rozbory jakosti vody, prodej ryb. _

Služby

středisko rybného hospodářství provádění technickobezpečnostního dohledu rozbory vod prodej ryb provozování a údržbu vodních děl výroba elektrické energie geodetické služby zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod investiční činnost včetně protipovodňových opatření spolupráci při zneškodňování havárií na vodních tocích sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků

Speciality

Rozbory jakosti vody, prodej ryb.

Kontakty

Telefony

+420 596 657 111 Main
+420 596 612 666 Fax

Emaily

info@pod.cz

Odkazy

http://www.pod.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu