Univerzita Pardubice

S téměř 8,5 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Jsme jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona.

0 (0 hodnocení)

+420 466 036 111

Popis činnosti

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol České republiky a jedinou univerzitou v Pardubickém kraji.

Připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v téměř sto třiceti oborech. Umožňujeme studium na zahraničních vysokých školách. Nabízíme zdravotně postiženým studentům program osobní asistence.

Rozvíjí více než 65letou tradici vysokého školství ve městě a od roku 1994 nese současný název. Od té doby prošla nebývalým rozvojem studijních programů a pěstovaných vědních disciplín.

Rozrostla se na současných 8 500 studentů a zaznamenala významné rozšíření v oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, jíž si získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. V současnosti má sedm fakult.

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.

Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

Těšíme se na Vás!

Služby

Studium Věda, výzkum a rozvoj Široká nabídka studijních programů Úzká spolupráce se zahraničními partnery Moderní univerzitní kampus Fakulta chemicko-technologická - FChT Fakulta ekonomicko-správní - FES Dopravní fakultu Jana Pernera - DFJP Fakulta filozofická - FF Fakulta restaurování - FR Fakulta zdravotnických studií - FZS Fakulta elektrotechniky a informatiky - FEI

Kontakty

Telefony

+420 466 036 111 hlavní telefon
+420 466 036 361 Fax
+420 466 036 112 Tel.

Emaily

infoservis@upce.cz
webmaster@upce.cz
fakturace@upce.cz e-mail pro zasílání faktur

Odkazy

www.upce.cz
www.instagram/upce_cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu