Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Domov se zvláštním režimem.

0 (0 hodnocení)

+420 317 833 390

Main

Popis činnosti

Základním posláním Domova seniorů Jankov je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižení, umožnit jim prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.

Seniorům je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele.

Domov poskytuje služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, ale mohou zůstat součástí místního společenství. _

Služby

Domov se zvláštním režimem Odlehčovací služba Pečovatelská služba Sociální poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakty

Telefony

+420 317 833 390 Main
+420 317 833 391 Alt

Emaily

info@ddjankov.cz

Odkazy

www.ddjankov.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu