Drážní úřad - oblast Olomouc

0 (0 hodnocení)

+420 585 226 779

Main

Popis činnosti

Správní úřad zřízený zákonem oprávněných jako orgán státní správy se sídlem v Praze podřízen Ministerstvu dopravy. Úřad vykonává státní dozor ve věcech drah, projednává správní delikty podle zákona o dráhách v prvním stupni, ukládá a vybírá pokuty nebo ukládá zákaz činnosti za přestupky a správní delikty, vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.

Činnosti:
- Národní bezpečnostní úřad (NSA)
- Provozování dráhy a drážní dopravy
- Speciální stavební úřad
- Drážní vozidla - registr
- Drážní vozidla - schvalování
- Drážní vozidla - řízení
- Přeprava nebezpečných věcí - RID
- Určená technická zařízení - UTZ
- Drážní vozidla - vzájemné uznávání
- Práva cestujících
- Přestupková řízení

Služby

národní bezpečnostní úřad provozování dráhy a drážní dopravy speciální stavební úřad přeprava nebezpečných věcí přestupková řízení správa ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a drah speciálních (metro strojvedoucí zkoušky prodlužování platnosti licencí strojvedoucích

Značky

ČD

Kontakty

Telefony

+420 585 226 779 Main
+420 972 741 315 Alt

Emaily

podatelna@ducr.cz

Odkazy

http://www.ducr.cz website
www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/kontakty order

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu