Ústav stavebního zkušebnictví

Akreditovaná zkušební laboratoř L 1115.

0 (0 hodnocení)

+420 466 416 304

Stanovených nařízením vlády 163/2002 Sb.

• přírodní hutné kamenivo tř. A, B a C do 32 mm, hrubé drcené kamenivo tř. B a C do 63 mm
• beton připravený pro uložení tř. C 12/15 (B15) a vyšší
• stříkaný beton
• suché maltové směsi a sanační hmoty pro betonové konstrukce
• výrobky cihlářské pálené
• betonové tvárnice pro zdění
• nevyztužené výrobky z pórobetonu (tvárnice, desky)
• vápenopískové prvky pro svislé konstrukce
• desky na bázi dřeva a dřevního odpadu, vláknocementové prvky
• malty z centrálních výroben
• lehký beton pro nosné konstrukce
• lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační • zásypy nebo pro lehké betony a výrobky z lehkého betonu;
• stavební dílce určené pro použití v lehkých konstrukcích nebo pro nekonstrukční použití -
betonové dlaždice
• dlažba z vibrolisovaného betonu
• betonová krytina
• stožárové patky

Kontakty a adresa

Ústav stavebního zkušebnictví

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu