Ústav stavebního zkušebnictví

Akreditovaná zkušební laboratoř L 1115.

0 (0 hodnocení)

+420 466 416 304

Práce a služby

• příprava k certifikaci systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2001
• práce a činnosti spojené s výrobkovou certifikací
• technickou vstupní, výstupní a mezioperační kontrolu
• hodnocení jakosti produkce výroby a metrologické zajištění výroby
• mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavební hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a finálních staveb
• zkoušky zemních konstrukcí a násypů (metody mechanické a radiační, zatěžovací zkoušky)
• návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených; betonových směsí a malt - stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov
• endoskopická ohledání nepřístupných prostor
• tepelně technická posouzení konstrukcí a staveb
• měření povrchových teplot dotykovým teploměrem a bezdotykovým infra měřením
• průzkumové technické, technologické a výrobní zajištění speciálních statických sanací
• technické, technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek
• poradenská posudková expertní a školící činnost, znalecké posudky v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví

Kontakty a adresa

Ústav stavebního zkušebnictví

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu