Svaz květinářů a floristů České republiky

98 (4 hodnocení)

+420 777 182 381

Soutěže středních zahradnických škol – konfrontace dovedností a znalostí

18.11.2016 - Zahradnický obor je součástí nabídky stále většího počtu středních škol zakončených maturitní i učňovskou zkouškou. Celkový počet škol, které zahradnictví jako obor vyučují, čítá v současné již době několik desítek.Těch zahradnických škol, které tento obor mají ve svém oficiálním názvu a kde se jeho výuka jako jediného či hlavního zaměření uskutečňuje bez přerušení dlouhé desítky let (či dokonce více než jedno století), je v rámci celé naší země jen několik. Právě tyto školy (Děčín – Libverda, Mělník, Praha – Jarov, Kopidlno, Litomyšl, Ostrava či Rajhrad) jsou rovněž pravidelnými účastníky a navíc i organizátory mnohých oborových soutěží, kde žáci (a tím i nepřímo pedagogové) poměřují své znalosti a dovednosti v různých oblastech širokého a vnitřně diferencovaného spektra zahradnictví.
V průběhu minulých dvaceti let
se zejména rozšířil trend v organizování zahradnických soutěží, kterých se účastní právě žáci jednotlivých zahradnických škol. Některé soutěže pořádají oborové organizace, jiné renovovaní odborníci, řada soutěží je zaštítěna jednotlivými zahradnickými školami.


Svaz květinářů a floristů pořádá spolu se Střední školou zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse v Děčíně – Libverdě Děčínskou kotvu, což je současně mistrovství ČR ve floristice, tentýž svaz je i patronem vazačské soutěže při výstavě Flora Olomouc či Otvírání jara, soutěže mladých floristů při pražské zahradnické výstavě For Garden.
Svaz zakládání a údržby zeleně organizuje ve spolupráci vždy s vybraným městem prestižní soutěž v realizaci zeleně veřejného prostranství Lipová ratolest (v září 2016 se uskutečnil již devátý ročník).

Navržená sadovnická kompozice je v průběhu třídenní soutěže založena jednotlivými družstvy mladých zahradníků a jejich práce je hodnocena odbornou porotou, nově vytvořená úprava pak slouží občanům daného města.

Některé soutěže pořádají jednotlivé zahradnické školy
ve spolupráci s dalšími partnery (např. Česká zahradnická akademie Mělník participuje na organizaci soutěže O zlaté nůžky BAHCO spolu s Českou zemědělskou univerzitou a firmou BAHCO, Střední zahradnická škola Rajhrad organizuje spolu s floristou Slávkem Rabušicem a firmou Vonekl s. r. o. soutěž Brněnská růže), na organizaci jiných se podílejí pouze samy školy (Kopidlenský kvítek, soutěž v zahradnických dovednostech žákovských družstev, pořádá Střední škola zahradnická Kopidlno, Floru pragensis pořádá SOŠ stavební a zahradnická v Praze 9, Soběslavskou růži organizuje Střední škola řemeslná a ZŠ Soběslav.

Soutěž v řezu vinné révy pořádá Střední vinařská škola Valtice či Soutěž mladých aranžérů Hejnice ve vazbách jiřinek zaštiťuje Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, pracoviště Hejnice). 

Už z uvedeného výčtu je jasné, že žádná škola se nemůže zúčastnit zcela všech soutěží. Samotná příprava na každou soutěž představuje několikatýdenní náročnou a systematickou práci obvykle celého týmu, který tvoří vedle pečlivě vybraných žáků i odborní pedagogové či další pracovníci školy či školního statku.
Školy si na soutěže vozí většinou část vlastních materiálů, další prostředky zajišťuje pořádající organizace ve spolupráci se sponzory či zřizovateli škol, kterými jsou obvykle jednotlivé kraje.


V čem jsou tyto celostátní soutěže důležité? Dávají prostor pro vyniknutí šikovných a vhodně motivovaných žáků, otevírají jim postupně dveře do jejich budoucího zahradnického povolání a umožňují jim navazovat první profesní kontakty. Pro pedagogy z různých škol představují soutěže nejen zpětnou vazbu, jistou možnost srovnání znalostí a dovedností jejich žáků navzájem, ale jsou i klíčovým místem k setkání zástupců škol, platformou pro sdílení zkušeností a poznatků.

Soutěže mají svůj význam
i v rámci prezentací jednotlivých zahradnických škol, které se obracejí se k široké veřejnosti, a jsou rovněž jedním z dalších důležitých střípků do mozaiky nezbytné spolupráce škol s odbornými zahradnickými svazy a firmami.  


Vedle těchto celostátních soutěží navíc každá škola organizuje vlas
tní klání, v nichž poměřují síly jednotliví žáci, a to často v řadě dílčích kategorií rozdělených podle ročníku studia či oborového zaměření. Většinou se jedná o soutěže ve floristických dovednostech (nejednou směřované k tématům vánoční či velikonoční vazby), znalostech taxonů dřevin a květin či kvalitě závěrečných maturitních prací.

Mnohé školy současně připravují jako příspěvek své prezentace a spolupráce s městem, kde sídlí, i soutěže pro žáky základních nebo mateřských škol.Je to způsob, jak nejmladší generaci záživnou formou zpřístupnit
ve společnosti poněkud opomíjený či pouze jednostranně vnímaný zahradnický obor  a současně nalézt i budoucí žáky těchto středních zahradnických škol.

Veškeré zahradnické soutěže i další prezentace zahradnických škol tak přispívají k dalšímu kvalitativnímu rozvoji zahradnického oboru jako celku.


Autor:


Klíčová slova

Svaz MistřiŘemesel.cz Soutěž Střední školy zahradníci Svaz květinřů a floristů ČR Floristi 2016 listopad Zlaté nůžky BAHCO škola celostátní soutěž zahradnické školy Sadovnická kompozice

Fotogalerie k článku

Soutěže středních zahradnických škol – konfrontace dovedností a znalostí - fotografie 1/1

fotografie 1/1

Kontakty a adresa

Svaz květinářů a floristů České republiky

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu