Efektivní komunikace

Komunikace je proces vzájemného předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků, …

Vedení lidí

Vedení lidí nebo-li leadership můžeme charakterizovat jako dosažení změny správného myšlení druhých …

Synergie

Synergie je princip tvůrčí týmové spolupráce, který znamená, že celek je daleko více než součet všec…

Myšlenková mapa

Myšlenková mapa je vynikající pomůckou pro přemýšlení, pomáhá odemknout a rozvíjet potenciál svého m…

Projektový management

Projektový management se zabývá se řízením realizací projektů. Projektové řízení dbá na strukturu, z…

Finanční řízení

Finanční řízení nebo-li finanční management je rozhodujícím faktorem pro řízení celé firmy. Mezi hla…

Strategický management

Management je umění vedení, řízení a působení na určitou soustavu (například společnost, tým či orga…

Strategické cíle

Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň dosažení cílů …

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce vzniká ve skupině na sobě závislých lidí, kteří mají navzájem se doplňující schopn…

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj zahrnuje činnosti, které rozvíjejí schopnosti a potenciál člověka a může mít velký vli…

Motivace zaměstnanců

Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečn…

Poradenské služby

Naše poradenské služby jsou zaměřené na úspěch, podnikání, business, firemní rozvoj a manažerské por…

Manažerské poradenství

Manažerské poradenství Brno charakterizujeme jako navrhování, poskytování odborných doporučení, řeše…

Mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy se projevují ve dvou nejdůležitějších formách, v mezilidské komunikaci (ve vzájemn…

Rozvoj osobnosti

Rozvoj osobnosti zahrnuje činnosti, které rozvíjejí schopnosti a potenciál člověka. Každý z nás jsme…

Strategické řízení

Strategické řízení zahrnuje činnost zaměřenou na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy …

Business plán

Business plán popisuje základní smysl firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Business plán o…

Management kvality

Management kvality nebo-li systém řízení kvality je způsob řízení firmy zaměřený na spokojenost záka…

Strategická analýza

Strategická analýza má za úkol rozpoznat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, které b…

FLOW - přirozené plynutí k úspěchu

Co je to Flow? Flow (proudění nebo přirozené plynutí) je duševní stav úplného soustředění na vykonáv…

Strategie

Firemní Strategie je základním kamenem úspěchu každé organizace, společnosti i jedince. Jsme jedineč…

Marketingová strategie

Marketingová strategie navazuje na celkovou strategii firmy. Efektivní marketing se často popisuje j…

Business model

Úspěšný Business je vždy stavěn na pevných základech a má perfektně nastavený svůj Business model fi…

Koučování

Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. Koučování se nezamě…

Tréninky pro firmy

Tréninky pro firmy jsou stejně jako školení vhodné zejména v situacích, kdy myslíme spíše na budoucí…

Teambuilding

Teambuilding je výraz pocházející ze slov „team“ – tým a „building“ – budování. Firemní Teambuilding…

Úspěšný manažer

Manažer je vůdce, který dokáže na základě nedostatečných informací vytvořit smysluplné a realizovate…

Řízení rizik

Řízení rizik nebo-li management rizik patří k velmi důležitým dovednostem firmy. Riziko definujeme j…

Úspěch

Úspěch je stav, kdy bylo dosaženo toho, co jsme si přáli. Je to naplněné očekávání. Každý má svá ori…

Exekutivní koučink

Exekutivní koučink nebo-li manažerský koučink má za cíl zlepšit či změnit určité konkrétní chování, …

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu