1. Institut pro testování a certifikaci, a.s.

  Institut pro testování a certifikaci, a.s. - Logo

  testování a certifikaci , a.s. Zkušebnictví … Zkušebnictví - certifikace … 299, 76302 Zlín - Louky, Zlínský … posuzování certifikace Institut … testování a certifikaci , a. s.

  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

  Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace. ITC působí v oblastech širokého okruhu surovin, materiálů a výrobků průmyslu gumárenského a plastikářského, elektrotechnického, automobilového, chemického, kožedělného a obuvnického, textilního, potravinářského, papírenského, sklářského, nábytkářského, výrobků stavebního průmyslu a zdravotnictví. Velkou předností ITC je schopnost poskytovat kompletní zkušební a certifikační služby v širokém spektru výrobků a průmyslových odvětví a současně využívat svých letitých zkušeností v normalizačním sektoru a ve výzkumných projektech nadnárodního charakteru. ITC je akreditován Českým institutem pro akreditaci, autorizován ÚNMZ a Ministerstvem zdravotnictví.

 2. CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

  CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

  Zkušebnictví - certifikace … 304, 76302 Zlín - Louky, Zlínský … csizlin.cz certifikace zkušebnictví … Zkoušení a certifikace stavebních … výrobků. certifikace zkušebnictví

  CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

  Zkoušení a certifikace stavebních výrobků.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 3. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků - Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

  Zkušebnictví - certifikace … 304, 76302 Zlín - Louky, Zlínský … zkušebnictví certifikace oznámený … výrobků ve Zlíně je součástí … Zkušebnictví, certifikace

  Zkušebna stavebně truhlářských výrobků - Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

  Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je součástí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zkušebnictví, certifikace, poradenská činnost, expertízy, okna, dveře, podlahoviny, desky ze dřeva, povrchové a nátěrové systémy, tmely, dřevo všeobecně, nábytek, tvorba a připomínkování norem. Výzkum v oblasti stavebně truhlářských výrobků.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 15:00 úterý 8:00 – 15:00
  středa 8:00 – 15:00 čtvrtek 8:00 – 15:00
  pátek 8:00 – 15:00
 4. POLYMERTEST KONSTRUKCE LABORATORNÍ TECHNIKY

  • třída Tomáše Bati 299, 76302 Zlín - Louky
  • +420 577 105 147

  Zkušebnictví - certifikace … 299, 76302 Zlín - Louky, Zlínský

 5. INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … 299, 76302 Zlín - Louky, Zlínský … Zlínský kraj iqc. zlin @seznam.cz

Za dalšími výsledky z okolí lokality "Zlín, okres Zlín" se bude třeba dopravit dále.
 1. AZL Otrokovice s.r.o.

  10.86 km

  Zkušebnictví - certifikace

  AZL Otrokovice s.r.o.

  Zkoušení kůže, kožešin, textilu, poromerů, koženek, lepenek a výrobků z těchto materiálů (obuv, oděvy, sedací soupravy a výrobky pro děti do 3 let). Hygienické vlastnosti obuvi, textilu určených pro děti do 3 let. Čalounické výrobky z kůže a koženek. Automobilová kůže. Reklamace kožených výrobků. Více informací na www stránkách.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
Asi to bude trochu výlet, ale další výsledky z okolí lokality "Zlín, okres Zlín" tu ještě jsou.
 1. Institut pro testování a certifikaci, a.s.

  21.74 km

  testování a certifikaci , a.s. Zkušebnictví … Zkušebnictví - certifikace

A ještě několik tipů z celé republiky…
 1. Vítkovice Testing Center s.r.o.

  78.39 km
  Vítkovice Testing Center s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikacezkušebnictví certifikace zkušební

  Vítkovice Testing Center s.r.o.

  Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř, zkoušení výrobků, polotovarů a surovin. Zkušební laboratoře se zabývají zkouškami chemického složení, metalografií, mechanických vlastností materiálů, nedestruktivního zkoušení. Zkoušení prozářením, ultrazvukem, magnetickým práškem, kapalnými penetranty. Zajišťujeme prodej měřidel a měřicích přístrojů.

 2. TÜV SÜD Czech s.r.o.

  249.91 km
  TÜV SÜD Czech s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … tuv-sud.cz certifikace inspekce … inspekce, certifikace a testování … služeb. certifikace testování

  TÜV SÜD Czech s.r.o.

  Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a školení ve všech odvětvích průmyslu a služeb.

 3. CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

  253.16 km
  CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti - Logo

  Sdružení pro certifikaci systémů … Zkušebnictví - certifikace … Provádíme certifikaci : systémů … orgánů pro certifikaci systémů … orgánů pro certifikaci personálu

  CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

  Provádíme certifikaci: systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu hospodaření s energií, systémů managementu bezpečnosti informací, managementu služeb IT, systémů managementu bezpečnosti potravin, systémů HACCP, systémů managementu jakosti ve svařování, systémů managementu jakosti pro zdravotnické prostředky.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 4. TREZOR TEST s.r.o.

  256.98 km

  Zkušebnictví - certifikace … trezortest.cz certifikace sytémů … sytémů certifikace certifikace výrobků … zkoušení, certifikace a expertiz … systémů a certifikace systémů

  TREZOR TEST s.r.o.

  Společnost TREZOR TEST s.r.o. je soukromá firma založená předními českými odborníky, která je schopna Vám poskytnout komplexní služby v oblasti zkoušení, certifikace a expertiz mechanických systémů a certifikace systémů managementu kvality při jejich výrobě. Více informací na www.trezortest.cz.

 5. TESYDO, s.r.o.

  76.35 km
  TESYDO, s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace

  TESYDO, s.r.o.

  Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný notifikovaný orgán, oznámený subjekt pro tlaková zařízení a stavební výrobky, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT)....

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00
 6. VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT a.s.

  76.03 km
  VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT a.s.

  Zkušebnictví - certifikace … výzkum certifikace

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT a.s.

  Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 7. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

  76.22 km
  TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … výrobků. Certifikace managementu … plynů. Certifikace výrobků

  TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

  Posuzování shody stavebních výrobků. Certifikace managementu jakosti, enviromentálního managementu a systému managementu BOZP. Ověřování emisí skleníkových plynů. Certifikace výrobků. Zkoušky stavebních konstrukcí, výrobků a materiálů. Autorizované metrologické středisko. Energetické audity budov.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 8. BETOTECH, s.r.o.

  272.94 km
  BETOTECH, s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … technologie zkušebnictví Akreditovaná … technologie zkušebnictví poradenství

  BETOTECH, s.r.o.

  Akreditovaná zkušební laboratoř betonu a stavebních hmot, malt a litých potěrů, technologie betonu, poradenství. Výzkum a vývoj. Pořádání odborných kurzů.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 9. ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov s.r.o.

  195.24 km
  ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … pokusnictví zkušebnictví zkušební

  ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov s.r.o.

  Stanice byla založena na podzim roku 1963 jako odrůdová stanice ÚKZÚZ Praha. Do konce roku 1968 probíhala celková rekonstrukce objektu a do-stavba hospodářsko-správní budovy (původní budovy i větší část pozemku patřily do roku 1948 Rolnické škole, po té JZD Trutnov). Od roku 1984 byla stanice klasifikována jako zkušební stanice s tím, že se zde začaly zkoušet na vymezených pozemcích (tzv. reziduální báze-RB) přípravky na ochranu rostlin.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - visa Platební metody - visa electron Platební metody - eurocard mastercard Platební metody - maestro Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 10. SGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

  258.09 km
  SGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … inspekce certifikace testování … testování a certifikace na světě … afilací SGS. Certifikace systémů

  SGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

  SGS je největší společností poskytující služby v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace na světě. Naši specialisté jsou vyškoleni pro oblast průmyslu, výrobní sféry, finančních institucí, obchodních společností i investorů, kteří chtějí využít přítomnosti třetí nezávislé strany ke kontrole a dohledu nad vlastními aktivitami. SGS Czech Republic poskytuje své služby prostřednictvím svých 130 stálých zaměstnanců, pro specializované služby využíváme spolupráce s nezávislými experty a odborníky zahraničních afilací SGS.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 17:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 17:00
  pátek 8:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 11. Lloyd´s Register EMEA

  250.79 km
  Lloyd´s Register EMEA

  Zkušebnictví - certifikace … lrqa.cz Certifikace verifikace … zajišťuje certifikace a školení … Black Belt Certifikace Verifikace

  Lloyd´s Register EMEA

  Renomovaná certifikační společnost zajišťuje certifikace a školení dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, AS 9100, IRIS, ISO 13485, ISO 27001, TAPA, ISO 13816, ISO 20000-1, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, FSSC, GMP+, FAMI-QS, SA 8000, ISO 22301, EN 3834-2. Zajišťujeme školení Six Sigma Green Belt a Black Belt.

 12. Zkušebnictví - certifikace

  MIČKA VÁCLAV Ing. DEFEKTOSKOPICKÉ ZKOUŠKY

  Poskytujeme komplexní školení a poradenství v oblasti defektoskopie. Nabízíme prodej přístrojů pro NDT zkoušky prováděné ultrazvukem a magneticko-práškovou metodou. Defektoskopické zkoušky materiálů také provádíme. Naším sídlem je Opava, zákaznicky se orientujeme na celou ČR.

 13. Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

  193.50 km

  Zkušebnictví - certifikace … stavebnictví certifikace ve stavebnictví … zkoušky a certifikace ve vybraných

  Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

  Provádíme zkoušky a certifikace ve vybraných oblastech stavebnictví. Více na www.zkk.cz