1. Jejkov, Vysočina strnad.tr@volny … obchodní právo závazkové knihy smlouvy … družstva, závazkové smluvní … smluvní vztahy , zástavení smlouvy … právo závazné vztahy smlouvy přímé

  SPOLEČNÁ NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ JUDr. JIŘÍ STRNAD + JUDr. TOMÁŠ STRNAD

  Převody nemovitostí, obchodní společnosti, družstva, závazkové smluvní vztahy, zástavení smlouvy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, ověřování a osvědčování, notářské úschovy, dědická agenda. Notářská kancelář vznikla 1.1.1993 ihned s účinností zákona č. 358/92 Sb. - notářského řádu ve znění pozdějších doplňků. Zabýváme se právním servisem pro české i zahraniční subjekty. V kanceláři pracuje notář, koncipient, asistenti a administrativní pracovníci. Sepis smluv s přímou vykonatelností.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
A ještě několik tipů z celé republiky…
 1. VIDOVIČOVÁ LENKA JUDr.

  104.25 km
  VIDOVIČOVÁ LENKA JUDr.

  Obchodní závazkové vztahy , Konkurenční … Obchodní závazkové právo Autorské

  VIDOVIČOVÁ LENKA JUDr.

  Advokátní kancelář - kompletní právo. Občanské právo, Rodinné právo, Právo obchodní společnosti, Obchodní závazkové vztahy, Konkurenční právo, Insolvenční právo, Autorské právo a práva příbuzná, Nemovitosti, Exekuce.

  Provozní doba (individuální)

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 2. JAROŠ JAROMÍR Mgr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  170.73 km

  Obchodní závazkové právo (smlouvy … právních vztahu . Právní poradenství … smluvní a závazkové . Finanční … Občanské právo: Závazkové právo (smlouvy)

  JAROŠ JAROMÍR Mgr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Obchodní závazkové právo (smlouvy mezi podnikateli a obchodními společnostmi).Vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahu. Právní poradenství společnostem a družstvům.Právo smluvní a závazkové. Finanční právo, bankovnictví, kapitálové trhy a cenné papíry, pojišťovnictví Evropské a mezinárodní právo.Obchodní a korporátní právo, právo společností, fúze a akvizice, právní due diligence.Telekomunikace, doprava a zdravotnictví Veřejné zakázky, hospodářská soutěž.Občanské právo. Občanské právo:Závazkové právo (smlouvy).Věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo).

  Provozní doba (Dle domluvy)

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 3. 107.04 km

  hospodářství, závazkové vztahy , zpravování

  SPOFIS - Hubatková Julie

  Nabízíme kompletní vedení podvojného účetnictví včetně účetní závěrky, majetek, skladové hospodářství, závazkové vztahy, zpravování veškerých daní (DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z příjmů)

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 4. LEBEDA VÍT JUDr.

  217.82 km

  sporech, závazkových vztazích . Provádíme

  LEBEDA VÍT JUDr.

  Advokátní kancelář. Poskytujeme právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advokátní úschovy.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 17:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 17:00
  pátek 8:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 5. Šimáček Radomír, JUDr. - ADVOKÁT

  • Vídeňská 9, 33901 Klatovy IV
  • judr.simacek@tiscali.cz
  • +420 376 315 788
  • Příště otevřeno: pátek 8:00 – 16:00
  187.34 km

  sporech, závazkových vztazích . právní

  Šimáček Radomír, JUDr. - ADVOKÁT

  Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní právo, trestní právo a občanské právo. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 6. VOLF & ZÝKA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  • Jiráskovo náměstí 47/27, 32600 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí
  • http://www.akvz.cz
  • +420 377 220 012
  • Příště otevřeno: pátek 8:00 – 16:00
  175.07 km

  ze závazkových vztahů , bytové

  VOLF & ZÝKA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Komplexní právní služby se zaměřením na převody nemovitostí. Práva - obchodní, občanská, trestní, rodinná a pracovní (deutsch, english). Poskytujeme veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením na práva obchodní (převody obchodních podílů, sepisování a posuzování smluv, zakládání obchodních společností, změny v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek soudní cestou, likvidace společností), dále práva občanská (převody nemovitostí, koupě nemovitostí v zahraničí, spory ze závazkových vztahů, bytové právo, sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku, dědické právo, ...

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - Faktura Platební metody - Hotovost
 7. HOLCOVÁ IRENA JUDr. - ADVOKÁT

  107.35 km
  HOLCOVÁ IRENA JUDr. - ADVOKÁT

  souvisejících závazkových vztahů . Právní … zaměstnaneckém vztahu , výkonní umělci

  HOLCOVÁ IRENA JUDr. - ADVOKÁT

  Poskytujeme služby v oblasti právního poradenství se zaměřením na autorské právo a práva související s právem autorským včetně práva IT/práva softwarového a souvisejících závazkových vztahů. Právní služby jsou poskytovány dlouhodobě nebo jednorázově (včetně zásadních projektů) jak autorům a jiným nositelům autorských práv k autorským dílům či jiným předmětům ochrany podle autorského zákona (autoři autorských děl slovesných, výtvarných (včetně grafických – např. obrazová loga), hudebních či jiných včetně počítačových programů vytvářených na objednávku, či v zaměstnaneckém vztahu, výkonní umělci, výrobci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, pořizovatelé databází, dědicové, vydavatelé aj.), tak i uživatelům takových předmětů ochrany (např. fyzickým i právnickým osobám z oblasti IT/softwaru, vydavatelům, výrobcům zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, reklamním a mediálním agenturám), a dalším zájemcům včetně kooperujících advokátních kanceláří.

 8. GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, advokátní kancelář

  177.27 km

  právo smluvní vztahy řešení sporů … plnění právní vztahy k nemovitostem … obchodně závazkové vztahy zpracování … RODINNÉ PRÁVO vztahy mezi manžely … partnerství vztahy mezi rodiči

  GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, advokátní kancelář

  OBČANSKÉ PRÁVO - vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů věcná břemena, zástavní a zadržovací právo smluvní vztahy řešení sporů o peněžitá plnění právní vztahy k nemovitostem společenství vlastníků jednotek odpovědnost za škodu vyřizování pojistných událostí bezdůvodné obohacení dědické právo zastoupení před soudy všech stupňů včetně rozhodčích OBCHODNÍ PRÁVO obchodní společnosti, družstva, obecně prospěšné společnosti a nadace obchodně závazkové vztahy zpracování všeobecných obchodních podmínek zastoupení před soudy všech stupňů včetně rozhodčích SMĚNEČNÉ PRÁVO právní poradenství v souvislosti s vyhotovením všech druhů směnek, zajišťování smluvních závazků směnkou, sepis směnečných žalob, právní rozbory předložených směnek AUTORSKÉ PRÁVO ochrana práva autorského a duševního vlastnictví příprava smluv TRESTVÍ PRÁVO komplexní trestní obhajoba zastoupení poškozeného PRACOVNÍ PRÁVO pracovní poměr odpovědnost v rámci pracovněprávních předpisů zastoupení před soudy RODINNÉ PRÁVO vztahy mezi manžely a partnery neexistence a neplatnost manželství a partnerství vztahy mezi rodiči a dětmi INSOLVENČNÍ PRÁVO ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 9. Blanický & Blanická, Advokátní kancelář

  105.02 km

  obchodní závazkové vztahy , včetně

  Blanický & Blanická, Advokátní kancelář

  Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, a to v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva. V oblasti obchodního práva řešíme zejména vymáhání pohledávek, zakládání společností, včetně jejich změn, jakož i veškeré obchodní závazkové vztahy, včetně přípravy a sepisu příslušných smluv. V oblasti občanského práva se zabýváme zejména převody nemovitostí, zpracováváme smlouvy kupní, darovací, o věcném břemeni aj. V oblasti rodinného práva pomáháme klientům řešit problémy s rozvodem manželství, včetně vypořádání společného jmění manželů, výživného a úpravy poměrů k nezletilým dětem. Spolupracujeme s exekutory, daňovými poradci, soudními znalci a tlumočníky.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 16:00 úterý 9:00 – 16:00
  středa 9:00 – 16:00 čtvrtek 9:00 – 16:00
 10. MARČIŠIN MICHAL JUDr.

  49.84 km
  MARČIŠIN MICHAL JUDr.

  případ; Závazkové vztahy ze smluv

  MARČIŠIN MICHAL JUDr.

  Zastupování občanů i právnických osob před soudy. Oblast soudních exekucí, oblast bankrotů, bytové právo, spis smluv k nemovitostem, kupních smluv, nájemních smluv. Advokátní kancelář po dobu svého působení doposud poskytla v České republice i v zahraničí právní pomoc řadě subjektům. A to jak osobám právnickým, tak i osobám fyzickým.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 11. Volf & Zýka, Advokátní kancelář

  175.07 km
  Volf & Zýka, Advokátní kancelář

  ze závazkových vztahů , vymáhání

  Volf & Zýka, Advokátní kancelář

  Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením na práva práva občanská jako jsou převody a koupě nemovitostí (i v zahraničí), spory ze závazkových vztahů, vymáhání pohledávek a dluhů, bytové právo, dražby, sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku, a dále na práva obchodní, zejména v oblasti zakládání obchodních společností, sepisování a posuzování obchodních smluv, změny a transformace společností, převody obchodních podílů, změny zápisů v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek soudní cestou, zastupování před soudy všech stupňů, likvidace společností, konkursní řízení, a dále na právo pracovní, náhradu škody a na práva trestní, rodinná a dědická.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura