Upřesnit
0
 1. SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD

  0

  PRÁVNÍKŮ VŠEHRD … PrahaPRÁVNÍKŮ VŠEHRD … , 11000 Praha 1 - Staré Město … Hlavní město Praha

  SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD

  Mezi naše aktivity patří zejména pořádání přednášek a dalších vzdělávácích akcí. Působíme převážně na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde také máme svoje sídlo. Naší snahou je poskytnout všem studentům – tedy nejen členům, platformu, na které by mohli stavět svoje projekty.

  Provozní doba

  pondělí 11:30 – 14:00 úterý 9:30 – 12:00
  středa 11:30 – 14:00 čtvrtek 9:30 – 12:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 2. Unie podnikových právníků ČR o.s.

  0

  právníků ČR o.s. … Prahaprávníků ČR o.s. … Praha 10 - Strašnice … Hlavní město Praha

 3. PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ JEDNOTY ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ

  0

  ČESKÝCH PRÁVNÍKŮPraha … ČESKÝCH PRÁVNÍKŮPraha 1 - Staré Město … Hlavní město Praha

 4. KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY, SPOLEČNOST NĚMECKÝCH-ČESKÝCH-SLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ

  • Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, 11000
  • +420 224 951 148
  0

  -ČESKÝCH-SLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮPraha … -ČESKÝCH-SLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮPraha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha

 5. Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o.

  0
  Ověřená firma
  Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. - Logo
  Komplexní právní služby Praha 3 a okolí!

  Prahaobchodní právo Praha 3 … právník Praha 3 … Obchodní právo

  Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o.

  Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby. Zaměřujeme se na občanské, obchodní, trestní, mezinárodní a pracovní právo. Advokátní kancelář zabezpečuje právní služby se specializací na podnikatelskou sféru. Tyto služby poskytuje nejenom klientům z České republiky, ale také klientům ze zahraničí, kteří začínají své působení v ČR nebo zde již působí. Právní služby jsou poskytovány nejen v českém jazyce, ale také v německém jazyce a anglickém jazyce členy advokátní kanceláře. Advokátní kancelář zastupuje své klienty před soudy, před rozhodčími soudy v ČR i zahraničí a ostatními orgány dle potřeby. JUDr. Oto Kunz je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.advokunz.cz Kontaktní osoby: JUDr. Oto Kunz, CSc. - advokát 296 200 001, kunz@advokunz.cz JUDr. Jitka Nolčová - advokátka kunz@advokunz.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 18:00 úterý 8:00 – 18:00
  středa 8:00 – 18:00 čtvrtek 8:00 – 18:00
  pátek 8:00 – 18:00 sobota 8:00 – 18:00
  neděle 8:00 – 18:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 6. Tomáš Vrchlabský JUDr.

  0

  Prahaobchodní právo … právník … , 12000 Praha 2 - Vinohrady

  Tomáš Vrchlabský JUDr.

  Kancelář má letitou praxi v řešení rodinných a občanskoprávních věcí, zejména v řízení o výchově, výživě nezletilých dětí, v rozvodových řízeních, vyřizuje vypořádání společného jmění manželů pro případ rozvodu, sepisuje kupní a darovací smlouvy, řeší převody nemovitostí, zastupuje společenství vlastníků. V oblasti trestněprávní zastupujeme zejména v oblasti trestných činů z automobilových nehod, náhrady škody z nehod. V oblasti obchodní vyřizujeme úplnou agendu společností s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích a veškeré provozní a obchodní a smluvní věci těchto společností včetně vymáhání a zajišťování pohledávek.

 7. Romana Semecká Mgr. - Advokátní kancelář

  0
  Ověřená firma
  Kontaktujte nás ještě dnes

  Prahaprávník … Hlavní město PrahaPraha 2 - Nové Město

  Romana Semecká Mgr. - Advokátní kancelář

  Nabízíme komplexní právní služby v oblasti práva: Rodinného - rozvod, úprava poměrů k nezletilým dětem, vypořádání majetku. Občanského - nemovitosti, sepis a připomínkování smluv, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, exekuce. Trestního - obhajoba, uplatňování nároků poškozených, sepis trestních oznámení občanů. Obchodního - se zaměřením právního poradenství na oblasti smluv, vymáhání pohledávek, ... Komplexní služby v oblasti nemovitostí: Právní pomoc při koupi, prodeji, nájmu a podnájmu bytů, nebytových prostor a ostatních nemovitostí. Sepis a připomínkování všech smluv týkajících se nemovitostí (smlouva o smlouvě budoucí, kupní, o předkupním právu, darovací, zástavní, o věcném břemeni), včetně ověření pravosti podpisu na těchto listinách. Sepis smluv o advokátní úschově.

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 8. KARLSBADER JURISTENTAGE e. V. - KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY

  Praha … sdružení právníků … , německé a rakouské právníkyPraha 1 - Nové Město

  KARLSBADER JURISTENTAGE e. V. - KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY

  Jsme odborná společnost sdružující české, slovenské, německé a rakouské právníky. Pořádají pravidelné právnické konference a oceňují právnickou literaturu, časopisy a judikaturu.

 9. JIRÁČKOVÁ VIOLETA JUDr. - PAPOUŠEK PETR JUDr., MBA - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  • Strossmayerovo náměstí 976/1, Praha 7 - Holešovice, 17000
  • akpraha@akpraha.cz
  • +420 602 117 147
  0

  Prahaobchodní právo … 976/1, 17000 Praha 7 … Hlavní město Praha

  JIRÁČKOVÁ VIOLETA JUDr. - PAPOUŠEK PETR JUDr., MBA - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Advokátní kancelář. Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 10. KRATOCHVÍL JIŘÍ JUDr.

  0

  Prahaprávník PrahaPraha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha

  KRATOCHVÍL JIŘÍ JUDr.

  Právo korporační, občanské, správní, autorské, stavební, pojišťovací, nemovitosti, ochranné známky, pojištění, penzijní připojištění, veřejné zakázky. Úřední hodiny dle telefonické domluvy.

 11. PAUEROVÁ MARTA JUDr.

  • Václavské nám. 831/21, Praha 1 - Nové Město, 11000
  • pauerova@volny.cz
  • +420 222 248 106

  Prahaprávníkobchodní právo … , 11000 Praha 1 - Nové Město

  PAUEROVÁ MARTA JUDr.

  Jako advokát působím od roku 1990. Právní služby jsou poskytovány v oblasti rodinného práva, tedy v rozvodových záležitostech, ve věcech úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a výživy zletilých osob, vypořádání majetku v souvislosti s rozvodem manželství, vše včetně zastupování před soudy, dále v oblasti vlastnického práva - při prodeji nemovitostí, posuzování a vypracování smluv, zastupování v dědickém řízení. Dále jsou právní služby poskytovány v oblasti práva obchodních korporací včetně družstevního práva, v oblasti trestního práva včetně obhajoby v trestním řízení. Při poskytování právních služeb je kladen důraz na kvalitu odvedených služeb a vzájemnou důvěru. Mou advokátní kancelář najdete v centru Prahy, na Václavském náměstí.

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 12. Matas Robert JUDr.

  0

  Prahaobchodní právo … Spálená 21, 11000 Praha … Hlavní město Praha

  Matas Robert JUDr.

  Naše advokátní kancelář poskytuje všestranné právní poradenství svým mandantům převážně v oblasti civilního a mezinárodního hospodářského práva, a to konkrétně v sekci korporátního a obchodního práva, dále práva ochranných známek a průmyslových vzorů, práva autorského a soutěžního a v neposlední řadě poskytuje poradenství na poli práva souvisejícího s obnovitelnými zdroji energie. V rámci každodenní praxe se mimo jiného také věnujeme jak správnímu, tak i trestnímu právu.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 18:00 úterý 9:00 – 18:00
  středa 9:00 – 18:00 čtvrtek 9:00 – 18:00
  pátek 9:00 – 18:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 13. Turoň Petr JUDr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Prahaprávník Praha 1 … obchodní právo … kancelář Praha 1, a to

  Turoň Petr JUDr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Pokud potřebujete využít služeb advokáta, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář Praha 1, a to telefonicky na čísle 237 837 389, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Naše pracovní doba je pružná, závislá na dohodě s klientem.

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 14. Kazaková Světlana JUDr., Advokátní kancelář

  0
  Kazaková Světlana JUDr., Advokátní kancelář - Logo

  Prahaprávníkobchodní právo … obchodní právo

  Kazaková Světlana JUDr., Advokátní kancelář

  Nabízíme komplexní právní služby v oblasti občanského, obchodního a trestního práva, se zaměřením na spory ve věcech nemovitostí, akcionářské spory a spory se státními orgány. Zastupujeme v řízení se státními orgány a uplatňování pohledávek za státem, ve sporech o právu na informaci až po podání ústavní stížnosti.

 15. Horáková Hana Mgr.

  Praha … rozvodový právník Prahaprávník Praha … rozvodoví právníci

  Horáková Hana Mgr.

  Vše kolem rozvodu je stresující, pomohu vám od starostí. Při spolupráci se svými klienty kladu velký důraz na osobní přístup a rychlé reakce na požadavky a problémy mých klientů. Jsem absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1996 jsem zapsána v seznamu advokátů. V posledních osmi letech se věnuji hlavně občanskému právu, zejména oblasti rodinného práva. Tři roky jsem úzce spolupracovala s webovými stránkami zabývajícími se právě otázkou rozvodů a souvisejícími situacemi. Věnuji se problematice rozvodů, výživného, otázkám nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem i po rozvodu, problematice majetkového vypořádání a všem dalším otázkám souvisejícím s rozvodem manželství. Jsem schopna Vám pomoci při vymožení výživného, a to jak formou exekuce či výkonu rozhodnutí. Poskytuji: právní poradenství, příprava podání k soudu, včetně zastupování v řízení před soudy; rozvod manželství; úprava majetkových vztahů v souvislostí s rozvodem manželství; úprava vztahů k dětem v souvislosti s rozvodem manželství i po rozvodu. Chcete-li se poradit či si sjednat schůzku, kontaktujte mne!

 16. Turoň Petr JUDr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Turoň JUDr. advokát.

  Turoň Petr JUDr. - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Pokud potřebujete využít služeb advokáta, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář Praha 1, a to telefonicky na čísle 237 837 389, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 17. Vlček Martin JUDr., CSc. - advokát Praha 2

  Advokátní kancelář Praha 2 - Vinohrady

  . - advokát Praha 2 … Prahaprávník Praha 2 … obchodní právo … právník

  Vlček Martin JUDr., CSc. - advokát Praha 2

  Advokátní kancelář JUDr. Martina Vlčka, CSc., se těší dlouhé působnosti v oblasti advokátních a právních služeb. Časem nasbírané zkušenosti spolu se znalostí aktuálního právního řádu vytvářejí více než dobré zázemí pro poskytnutí kvalitních právních služeb klientům zejména z řad podnikatelských subjektů. Poskytujeme služby v oblasti občanského a obchodního práva i sporů; nemovitostí; smluv a vypořádání; zastupování podnikatelů a společností; korporační právo; směnky a směnečné právo; insolvence a konkurzy. Nabízíme komplexní správní servis pro podnikatelské subjekty. Spolupráce s důležitými institucemi, jako jsou exekuční či notářské úřady, nám pomáhá řešit vaše problémy spolehlivě, efektivně a bez zbytečných průtahů. Proto se můžete spolehnout na to, že váš problém bude řešen rychle, profesionálně a pomocí informací ze spolehlivých a prověřených zdrojů. Kontaktní osoba: JUDr. Martin Vlček, CSc. 224 233 420, vlcek@satoya.cz Kancelář asistentka: 224 220 604

  Provozní doba (Konzultace a poradenství dle telefonické dohody)

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 18. RATHOUSKÁ JANA JUDr., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  • Karlovo náměstí 287/18, Praha 2 - Nové Město, 12000
  • rathouska@volny.cz
  • +420 224 912 050
  • Příště otevřeno: úterý 8:00 – 18:00
  0

  Prahaprávník Praha … pohledávek, rodinné, obchodní … , 12000 Praha 2 - Nové Město

  RATHOUSKÁ JANA JUDr., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

  Nabízíme komplexní advokátní služby, právní služby, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, rodinné, obchodní právo, kupní, darovací, zástavní právo. Dědictví, závazkové vztahy. Problematika nemovitostí. Schůzky dohodou.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 18:00 úterý 8:00 – 18:00
  středa 8:00 – 18:00 čtvrtek 8:00 – 18:00
  pátek 8:00 – 18:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 19. FRÝDOVÁ HANA JUDr. - advokátní kancelář

  • Václavské nám. 775/8, Praha 1 - Nové Město, 11000
  • frydova@asmnet.cz
  • +420 224 226 181
  0

  Prahaprávník Praha … , 11000 Praha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha

  FRÝDOVÁ HANA JUDr. - advokátní kancelář

  Nabízíme své služby v rámci občanského, rodinného, trestního a obchodního práva.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 20. Hulík Milan JUDr., Ph.D.

  • Bolzanova 1615/1, Praha 1 - Nové Město, 11000
  • hulik@volny.cz
  • +420 224 210 449
  0

  Prahaprávník prahaPraha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha

  Hulík Milan JUDr., Ph.D.

  Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi. Advokátní služby poskytuji také v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce.