Upřesnit
0
 1. AZYLOVÝ KOLPINGŮV DŮM

  • Bohnická 72/3, 18100 Praha 8 - Bohnice
  • +420 283 851 547

  AZYLOVÝ KOLPINGŮV DŮM Sociální … 72/3, 18100 Praha 8 - Bohnice … Hlavní město Praha

 2. Kolpingovo dílo České republiky o.s.

  Kolpingovo dílo České republiky o.s.

  se stal Kolpingův dům ve Ždáře … gastronomická azylový dům Praha rodinné

  Kolpingovo dílo České republiky o.s.

  Kolpingovo dílo České republiky (KDČR) vzniklo 21.října 1992 a 13.února 1993 bylo přijato do Mezinárodního Kolpingova díla. Hlásí se k odkazu Jednot katolických tovaryšů, které u nás působily až do poloviny 20.století, kdy jim byla totalitními režimy zakázána činnost. Centrem KDČR se stal Kolpingův dům ve Ždáře nad Sázavou. Základními články organizace jsou tzv. Kolpingovy rodiny. Ke stěžejním činnostem patří letní tábory, výlety, sportovní a kulturní akce, pravidelná činnost v kroužcích apod. Veškerá činnost je otevřena nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Snažíme se pomáhat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace (svobodné matky s dětmi, drogově závislí) a nabídnout jim pomocnou ruku. Nesmíme zapomenout také na nezištnou dobrovolnou pomoc ze strany našich členů směřující predevším k opušteným, nemocným a zdravotně postiženým lidem. Více na www.kolping.cz