Upřesnit
0
 1. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ … 1800/9, 18200 Praha 8 - Kobylisy … Hlavní město Praha cuzk@cuzk … zeměměřický stavební úřad výpis Katastrální … Katastrální úřad je (věcně příslušný)

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu, katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působonost katastrálních úřadu je vymezena zákonem č. 359/1995 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny.

 2. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

  NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD - Logo

  KONTROLNÍ ÚŘAD Inspektoráty … 1518/2, 17000 Praha 7 - Holešovice … Hlavní město Praha podatelna@nku … kontrolní úřad je kontrolní

  NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

  Nejvyšší kontrolní úřad je kontrolní orgán, který vykonává kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Více informací na www stránkách.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 3. PRAHA 11 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  PRAHA 11 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI … 672/1, 14900 Praha 11 - Háje … Hlavní město Praha podatelna@p11 … praha11.cz Praha 11 městská … městská část Praha 11 doprava životní

  PRAHA 11 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Úřad městské části Praha 11 - služby pro obyvatelstvo.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:30 úterý 8:00 – 11:30
  středa 8:00 – 17:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 4. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHY 10

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHY 10 Ostatní … 590/12, 16000 Praha 6 - Bubeneč … Hlavní město Praha info@exekutorskyurad … exekutorský úřad soudní exekutor … exekutor Praha právní pomoc Praha

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHY 10

  Nucený výkon exekučních titulů, sepisování exekutorských zápisů, dobrovolné dražby movitých věcí a nemovitostí, úschovy věcí, cenných papírů a peněžitých prostředků, právní pomoc.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 14:00
 5. MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE

  MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE

  MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE Úřady … 1290/19, 120 00 Praha 2 - Nové Město … Hlavní město Praha podatelna@mestocernosice … města městský úřad město černošice

  MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE

  Státní správa a samospráva.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 12:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 12:00
  pátek 8:00 – 12:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 6. ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZLIČÍN

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZLIČÍN

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - … 207/2, 15521 Praha - Zličín, … Hlavní město Praha posta@mczlicin

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZLIČÍN

  Veřejná správa Czech Point. Zličínská knihovna - poskytování knihovnických a informačních služeb. Dům s pečovatelskou službou Zličín - zajišťování, poskytování pečovatelských služeb.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:30, 13:00 – 18:00 středa 8:00 – 11:30, 13:00 – 18:00
 7. DRÁŽNÍ ÚŘAD

  DRÁŽNÍ ÚŘAD Ostatní úřady … 300/8, 11000 Praha 2 - Vinohrady … Hlavní město Praha http://www … spojení Správní úřad zřízený zákonem … se sídlem v Praze podřízen ministerstvu

  DRÁŽNÍ ÚŘAD

  Správní úřad zřízený zákonem oprávněných jako orgán státní správy se sídlem v Praze podřízen ministerstvu dopravy.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 8. Úřad městské části Praha - Šeberov

  Úřad městské části Praha - … 160, 14900 Praha - Šeberov … Hlavní město Praha info@seberov … cz městský úřad městská část … městský úřad Praha Šeberov

  Úřad městské části Praha - Šeberov

  Praha - Šeberov je dnes samostatnou městskou části hlavního města Prahy. Je tvořena katastrálním územím Šeberov. Nachází se v městském obvodu Praha 4 a přenesenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 11 v rámci stejnojmenného správního obvodu, do nějž spadají ještě Háje, Chodov, Křeslice a Újezd u Průhonic. Obec byla ku Praze připojena k 1. červenci 1974 z okresu Praha-západ. Obec se skládá ze dvou původních sídel - Šeberova na serveru a Hrnčířů na jihu. Tato sídla zatím nejsou srostlá zástavbou, ale při dosavadním tempu výstavby k tomu může brzy dojít. Počet obyvatel Šeberova se prudce zvýšil v posledních letech.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 9. ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI … 24, 12000 Praha 2, Hlavní … Hlavní město Praha unmz@unmz.cz … http://www.unmz.cz/ urad /sluzby-informacniho-centra … metrologie Úřad pro technickou

  ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

  Platební metody

  Platební metody - visa Platební metody - visa electron Platební metody - eurocard Platební metody - eurocard mastercard Platební metody - maestro Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 10. Úřad městské části Praha - Šeberov

  Úřad městské části Praha - … 160, 14900 Praha - Šeberov … Hlavní město Praha info@seberov … seberov.cz Praha - Háje katastrální … území Šeberov Praha - Chodov Praha

  Úřad městské části Praha - Šeberov

  Praha - Šeberov je dnes samostatnou městskou části hlavního města Prahy. Je tvořena katastrálním územím Šeberov. Nachází se v městském obvodu Praha 4 a přenesenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 11 v rámci stejnojmenného správního obvodu, do nějž spadají ještě Háje, Chodov, Křeslice a Újezd u Průhonic. Obec byla ku Praze připojena k 1. červenci 1974 z okresu Praha-západ. Obec se skládá ze dvou původních sídel - Šeberova na serveru a Hrnčířů na jihu. Tato sídla zatím nejsou srostlá zástavbou, ale při dosavadním tempu výstavby k tomu může brzy dojít. Počet obyvatel Šeberova se prudce zvýšil v posledních letech.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 11. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 4, JUDr. IVETA GLOGROVÁ

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 4, JUDr. IVETA GLOGROVÁ

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 4, JUDr … 1188/58, 13000 Praha 3 - Vinohrady … Hlavní město Praha glogrova@exekutor-praha4 … cz exekutor Praha 4 Pohledávky … Pohledávky Praha exekutor exekuce

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 4, JUDr. IVETA GLOGROVÁ

  Provádění exekuce peněžitých pohledávek, vyklizení nemovitostí, exekutorské zápisy,úschovy, dobrovolné dražby, právní pomoc.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
  středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
  pátek 9:00 – 12:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 12. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

  Státní úřad pro jadernou bezpečnost

  Státní úřad pro jadernou bezpečnost … 1585/9, 11000 Praha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha podatelna@sujb … bezpečnosti státní úřad využívání jaderné … situace Státní úřad pro jadernou

  Státní úřad pro jadernou bezpečnost

  Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl založen 1. ledna 1993 zákonem č. 21/1993 Sb., který je novelou zákona c. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánu státní správy České republiky a obsahuje údaje o postavení SÚJB v systému státní správy ČR. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vykonává státní správu a dozor nad využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, stanovení základních podmínek zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, havarijní připravenosti a fyzické ochrany a výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie a při činnostech vedoucích k ozáření, vytvoření státem garantovaného režimu pro zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadu a havarijní připravenost pro případ radiačních nehod. Více informací na www.sujb.cz

  Provozní doba

  pondělí 7:45 – 17:00 středa 7:45 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Faktura
 13. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3, JUDr. INGRID ŠVECOVÁ

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3, JUDr. INGRID ŠVECOVÁ

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3, JUDr … 455/17, 13000 Praha 3 - Žižkov … Hlavní město Praha http://www

  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 3, JUDr. INGRID ŠVECOVÁ

  Exekutorské služby poskytujeme již od roku 2001, díky silnému softwarovému i personálnímu zázemí jsme pro Vás schopni zajistit rychlý a efektivní průběh exekučního procesu. Provádíme exekuce peněžitých i nepeněžitých plnění, dražby movitých i nemovitých věcí, exekutorské úschovy a další činnosti. Neváhejte se na nás obrátit.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 15:00 úterý 9:00 – 15:00
  středa 9:00 – 16:00 čtvrtek 9:00 – 15:00
  pátek 9:00 – 13:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 14. PRAHA NEDVĚZÍ - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  PRAHA NEDVĚZÍ – ÚŘAD MĚSTSKÉ … 15/3, 10300 Praha - Nedvězí … Hlavní město Praha nedvezi@mcnedvezi … mcnedvezi.cz úřad městské části … části Úřad městské části Praha

  PRAHA NEDVĚZÍ - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Úřad městské části Praha - Nedvězí poskytuje veškeré potřebné informace občanům.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 úterý 8:00 – 12:00
  středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 čtvrtek 8:00 – 12:00
 15. Praha 14 - Úřad městské části

  Praha 14 - Úřad městské části … 1073/8, 19800 Praha 9 - Černý … Hlavní město Praha posta@p14 … severovýchodním okraji Prahy na území,

  Praha 14 - Úřad městské části

  Městká část se nachází na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje obce - Kyje, Hloubětín, Hostavice a Černý Most I a II. Úřední hodiny jsou zveřejněny na www.praha14.cz

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 18:00 úterý 7:30 – 15:00
  středa 7:30 – 18:00 čtvrtek 7:30 – 15:00
  pátek 7:30 – 14:00
 16. Petrov - obecní úřad

  Petrov - obecní úřad

  Petrov - obecní úřad Úřady krajské … 25281 Petrov u Prahy - Petrov, … cz petrov u prahy petrov obecní … obecní úřad petrov Obec Petrov … od centra Prahy a 4 km východně

  Petrov - obecní úřad

  Obec Petrov se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, asi 25 km jižně od centra Prahy a 4 km východně od města Jílové u Prahy.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura Platební metody - prevodem
 17. PRAHA 1 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  • Vodičkova 681/18, 11000 Praha 1 - Nové Město
  • http://www.praha1.cz
  • +420 221 097 111
  • Příště otevřeno: pondělí 8:00 – 19:00

  PRAHA 1 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI … 681/18, 11000 Praha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha http://www … Městský Úřad Praha 1 sídlí

  PRAHA 1 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Městský Úřad Praha 1 sídlí nedaleko tramvajové stanice Vodičkova. V úředních hodinách poskytuje občanům veškeré potřebné informace blíže specifikovat dle webu. Lze využít i elektronickou podatelnu nebo CZECH POINT.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 19:00 středa 8:00 – 19:00
 18. PRAHA 4 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  PRAHA 4 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI … 350/32, 14000 Praha 4 - Nusle … Hlavní město Praha posta@praha4 … praha4.cz Úřad městské části … části Praha 4 (pobočka Praha-Nusle)

  PRAHA 4 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Úřad městské části Praha 4 (pobočka Praha-Nusle)

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 18:00 středa 8:00 – 18:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 19. PRAHA-PETROVICE - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI … 251, 10900 Praha - Petrovice … Hlavní město Praha info@prahapetrovice

 20. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD HLAVNÍ MĚSTO PRAHA POBOČKA PRAHA-NOVÉ MĚSTO

  • Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1 - Nové Město
  • +420 236 002 721

  ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD HLAVNÍ MĚSTO … MĚSTO PRAHA POBOČKA PRAHA-NOVÉ … 35/29, 11000 Praha 1 - Nové Město … Hlavní město Praha