Lidové bytové družstvo Praha 3

Lucemburská 1570/49, 13000 Praha 3 - Žižkov
  • Právě je: zavřeno
  • Příště otevřeno:pátek: 8:00 – 11:00

Lidové bytové družstvo Praha 3 je jedno z největších Lidových bytových družstev v Praze. Vzniklo na přelomu r. 1992/93 rozdělením celopražského Lidového bytového družstva. Lidové bytové družstvo Praha 3 prošlo razantní majetkovou transformací podle zákona č. 72/1994 Sb., ve které svým členům vydalo do vlastnictví formou převodů bytů či vyčleněním samostatných bytových družstev téměř 90 % majetku družstva.

S převodem tohoto majetku se přeneslo těžiště činnosti družstva do kvalitní správy bytových domů, tj. Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Lidové bytové družstvo Praha 3 se tak zařadilo mezi velké správcovské organizace. V čele družstva stojí statutární orgán – představenstvo.

Práci kanceláře kontroluje revizní a kontrolní komise. Představenstvem je ustavena řada odborných komisí, spolupodílejících se na chodu družstva. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, které kontroluje činnost celého družstva a jeho hospodářských výsledků.
Správu nemovitostí zajišťuje kancelář družstva, v jejímž čele stojí ředitelka. Kancelář je plně podřízena voleným orgánům družstva a podléhá jejich kontrole.

Provozní doba

úterý 8:00 – 11:00, 14:00 – 18:00
pátek 8:00 – 11:00

Kontaktní osoby

Speciální nabídka

Jaké služby Vám nabízíme:

evidenci a předpis dlouhodobých záloh na opravy a údržbu majetku
evidenci a předpis nájmů
evidenci a předpis záloh na služby
vedení podvojného účetnictví SVJ a družstev (včetně čtvrtletních přehledů o hospodaření)
roční vyúčtování služeb spojených s bydlením
roční vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky
upomínání dlužníků a přípravu podkladů pro právní vymáhání dluhů
vedení celkové ekonomiky domů ve společném vlastnictví jednotlivých vlastníků, kteří ještě nemají právní subjektivitu
zpracování roční zprávy o výsledcích hospodaření domů
vedení účetnictví samostatných právních subjektů
zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání ( z nemovitosti, DPPO, ZČ, SB)
zpracování podkladů pro daňová přiznání vlastníků (daň z nemovitosti, daň z příjmu z nebytových prostor)
zpracování kompletní mzdové agendy pro Vaše zaměstnance
uzavírání pracovních smluv s Vašimi zaměstnanci či spolupracovníky
hospodaření s Vaším účtem na základě smluvního ujednání
zajištění provozně-technické správy v běžném rozsahu
zajišťování větších oprav i investičních akcí na Vašem majetku
zajišťování nejvýhodnějších nabídek při výběru dodavatelských firem

Kategorie

Byty, domy - správa a údržba

Klíčová slova

družstvo, nájem, vedení účetnictví SVJ, fond oprav, údržba majetku