Operační středisko krizového štábu

Mariánské nám. 2, 11000 Praha 1 - Staré Město

Magistrát hlavního města Prahy sídlí na Starém Městě na Mariánském náměstí. Hlavní sekce magistrátu: doprava, odbor bezpečnosti a krizového řízení, sociální péče, školství, mládež a tělovýchova, zdravotnictví, odbor živnostenský a občanskosprávní, protidrogová prevence, územní plánování a rozvoj města, památková péče, kultura, cestovní ruch.

Služby

  • Kultura
  • Školství
  • Životní prostředí

Platební metody

Platební metody - Hotovost

Kategorie

Úřady krajské, městské a obecní, magistráty