Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1

100 (1 hodnocení)
+420 222 250 799  (ředitelna)

Základní škola pro 550 žáků s povinnou výukou anglického jazyka od 1. třídy a od šestého ročníku studijní třídy s osnovami osmiletých gymnázií.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola". Do výuky jsou zařazovány volitelné i nepovinné předměty. Od 6. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Základním a samozřejmým cílem výuky je poskytnutí kvalitního vzdělání potřebného pro další život co největšímu počtu žáků, naplnění požadavků vzdělávacího programu a zajištění přitažlivých forem tohoto vzdělávání.

Škola podporuje zapojování žáků do individuálních i kolektivních soutěží. Některé soutěže sama organizuje, na některé vysílá své žáky.

V budově mimo základní školu také sídlí mateřská škola a školní jídelna. Škola patří v Městské části Praha 2 mezi středně velké, nyní ji navštěvuje asi 400 žáků, kteří se učí v 17 třídách.

Kontaktní osoby

Další kontaktní údaje

Telefon +420 222 253 034
(sborovna)
Tel./Fax +420 222 252 089
(kancelář školy)

Speciální nabídka

Začleňování cizinců do výuky. Bezbariérová škola.

Služby

 • základní škola
 • program péče o děti
 • soutěže žáků školy
 • vydávání školních časopisů
 • školy v přírodě
 • pobytové zájezdy
 • školní psycholog
 • výchovné poradenství
 • školní kroužky
 • dívčí fotbal
 • projekty a soutěže
 • výuka anglického jazyka
 • pythagoriáda
 • školní jídelna
 • školní družina

Kategorie

Školy základní

Klíčová slova

výuka matematiky, příprava na gymnázium, jazyková výuka, státní škola, zápis do školy