PAPKOV s.r.o. - Odvoz odpadu a kontejnerová doprava Praha

V Korytech 179, 10000 Praha 10 - Strašnice