PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 a 4

Francouzská 260/56, 10100 Praha - Vršovice

Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy. (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny) Služby, které poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže. Poradna dále zajišťuje metodické a odborné vedení v oblasti poradenství pro pracovníky ve školství. Pořádá též vzdělávání formou besed, přednášek, kurzů v problematice poradenství, psychologie a speciální pedagogiky pro odbornou i laickou veřejnost. Vede odborné stáže pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

Kontaktní osoby

 • soc. pracovnice Praha 1, 2

  Tel. +420 224 228 403
  Email poradna@ppppraha.cz
 • soc. pracovnice Praha 4

  Tel. +420 224 914 192
 • recepce

  Tel. +420 26799011
 • sekretariát

  Tel. +420 224 239 393
  Mobil +420 267 997 052

Kontaktní údaje

Web http://www.ppppraha.cz

Kategorie

Pedagogicko-psychologické poradenství

Klíčová slova

pedagogická, psychologická, poradna, dítě, vzdělávání, kurzy pro pedagogy, studium k výkonům specializovaných činností, rodiče, žák, student