SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Jiřího Potůčka 260, 53009 Pardubice VII - Trnová