1. COTAX AUDIT, s.r.o.

  • Bohumínská 226/95, 71200 Ostrava - Muglinov
  • cotax.audit@seznam.cz
  • +420 553 034 991
  • Příště otevřeno: čtvrtek 7:00 – 15:00

  s.r.o. Auditoři Bohumínská … 226/95, 71200 Ostrava - Muglinov … účetnictví auditoři Ostrava audit … audit Ostrava vedení účetnictví

  COTAX AUDIT, s.r.o.

  Audity účetních závěrek, vyúčtování dotací, daňové poradenství, sestavování daňových přiznání. Zastupujeme při daňových řízeních, účetní poradenství, vedení účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty, vedení daňové evidence, zpracování mezd.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 2. AUDITORSKÁ SPOLEČNOST CONSULT s.r.o.

  AUDITORSKÁ SPOLEČNOST CONSULT s.r.o. - Logo

  CONSULT s.r.o. Auditoři Daňové poradenství … 434/211, 70900 Ostrava - Mariánské

  AUDITORSKÁ SPOLEČNOST CONSULT s.r.o.

  Naše auditorská společnost se zabývá kompletní auditorskou činností, daňovým poradenstvím a účetnictvím. Zpracováváme podklady pro úvěry, analýzy.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 3. AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o.

  s r.o. Auditoři Jurečkova … Moravská Ostrava a Přívoz

  AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o.

  Poskytujeme klientům komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

 4. FAAT Consulting & Audit s.r.o.

  FAAT Consulting & Audit s.r.o. - Logo

  Audit s.r.o. Auditoři Havlíčkovo … Moravská Ostrava a Přívoz

  FAAT Consulting & Audit s.r.o.

  Zaměřujeme se na poskytování auditorských služeb pro výrobní a obchodní společnosti a organizace zejména v regionu severní Moravy a Slezska. Rovněž se zabýváme účetním, ekonomickým, organizačním a finančním poradenstvím podle potřeb klientů. Pro zajištění našich služeb spolupracujeme s advokátními kancelářemi, kancelářemi daňových poradců, soudními znalci a znaleckými ústavy pro oceňování majetku. Můžeme nabídnout i mezinárodní zkušenosti získané prací pro zahraniční společnosti. V současné době poskytujeme auditorské služby celé řadě obchodních společností, nevýdělečných organizací, městům a jimi zřízeným organizacím. Naše služby zahrnují jak ověřování běžných účetních závěrek, tak konsolidovaných účetních závěrek, či závěrek sestavených podle mezinárodních standardu IAS/IFRS. Nedílnou součástí našich služeb je i možnost podpory a pomoci při řešení problematiky závěrek, konsolidací, mezinárodních standardů apod.

 5. Ing. Mgr. Svatava Hanušová

  • Kosmova 961/20, 70200 Ostrava - Přívoz
  • svatava.hanusova@post.cz
  • +420 602 718 920
  • Příště otevřeno: čtvrtek 8:00 – 14:00

  Hanušová Auditoři Kosmova 961/20 … 961/20, 70200 Ostrava - Přívoz … účetnictví Ostrava audit Ostrava

  Ing. Mgr. Svatava Hanušová

  Poskytuji služby auditu, daní a účetnictví.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 14:00 úterý 8:00 – 14:00
  středa 8:00 – 14:00 čtvrtek 8:00 – 14:00
  pátek 8:00 – 14:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 6. Auditoři Ostrava - CMC Audit, s.r.o.

  Auditoři Ostrava - CMC Audit … s.r.o. Auditoři Martinovská … 3168/48, 72300 Ostrava - Martinov

  Auditoři Ostrava - CMC Audit, s.r.o.

  CMC Audit, s.r.o. se specializuje zejména na : - Auditorskou činnost - Činnost účetních poradcu, vedení účetnictví - Daňové poradenství - Činnost organizačních a ekonomických poradců CMC Audit, s.r.o. je tým kvalifikovaných odborníků, který svým klientům nabízí znalosti a dlouholeté zkušenosti ve všech výše uvedených činnostech.

  Platební metody

  Platební metody - Faktura
 7. HP auditoři, s.r.o.

  HP auditoři , s.r.o. Auditoři … 1203/26, 70300 Ostrava - Vítkovice

  HP auditoři, s.r.o.

  Statutární audit společností, audit mimořádných účetních závěrek, speciální audit finančních výkazů, audit neziskových organizací, externí audity projektů

 8. HP auditoři, s.r.o.

  HP auditoři , s.r.o. Auditoři … Moravská Ostrava a Přívoz … Společnost HP auditoři , s.r.o. byla … společnosti v Ostravě . Naše společnost

  HP auditoři, s.r.o.

  Společnost HP auditoři, s.r.o. byla založena v roce 2004 se sídlem společnosti v Ostravě. Naše společnost je pokračovatelem společnosti působící na trhu již od roku 1996. Činnost společnosti navazuje na znalosti a zkušenosti týmu odborníků – auditorů, certifikovaných účetních a daňových poradců působících do této doby samostatně nebo v rámci jiných podnikatelských subjektů.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 9. KRBEC SVATOPLUK Ing.

  • Soukromá 1099/13, 72100 Ostrava - Svinov
  • +420 596 964 892

  SVATOPLUK Ing. Auditoři Soukromá … 1099/13, 72100 Ostrava - Svinov

 10. OHERA PETR Ing.

  • Loučky 2270/6, 70800 Ostrava - Poruba
  • +420 596 918 194

  PETR Ing. Auditoři Loučky 2270/6 … 2270/6, 70800 Ostrava - Poruba

 11. AUDITCOM CONSULTING, s.r.o.

  s.r.o. Auditoři Špálova 469/6 … 469/6, 70200 Ostrava - Přívoz

  AUDITCOM CONSULTING, s.r.o.

  Vedení daňové evidence a účetnictví s využitím systému komplexního informačního a ekonomického software pro zpracování a řízení menších, středních a středně velkých firem. Zpracování periodických účetních výkazů a inventarizací umožňujících průběžné sledování stavu majetku a výsledků hospodaření firem a podnikatelů. Zpracování roční účetní závěrky, tj. vyplnění zákonem stanovených výkazů (rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy, cash-flow) provedení inventarizací majetku a závazků po uplynutí účetního období. Sestavení vnitropodnikových směrnic (oběh dokladů, odpisové plány, postupy účtování atd.) v návaznosti na ustanovení zákona o účetnictví. Vedení personální a mzdové agendy, tj. zpracování a výpočet mezd, evidence rekapitulací a mzdových listů, stanovení odvodů záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, daně vybírané srážkou sociálního a zdravotního pojištění. Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou. Zpracování všech daňových přiznání pro zákazníka.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 12. HC AUDIT, s.r.o.

  • Špálova 469/6, 70200 Ostrava - Přívoz
  • +420 596 014 223

  s.r.o. Auditoři Špálova 469/6 … 469/6, 70200 Ostrava - Přívoz

 13. OK-AUDIT s.r.o.

  OK-AUDIT s.r.o. Auditoři Mojmírovců … 1246/34, 70900 Ostrava - Mariánské

 14. HZ OSTRAVA s.r.o.

  • Výstavní 2510/10, 70900 Ostrava - Mariánské Hory
  • +420 596 633 259

  HZ OSTRAVA s.r.o. Auditoři … 2510/10, 70900 Ostrava - Mariánské

 15. s.r.o. Auditoři Oborného … 169/12, 70900 Ostrava - Hulváky

 16. s.r.o. Auditoři Nejedlého … 71000 Slezská Ostrava , Moravskoslezský … kraj eze. ostrava @volny.cz

  Energie EZE, institut pro hospodaření energií, s.r.o.

  Energetické audity, průkazy ENB, projekty na zateplení budov, žádosti o dotace ze všech datačních programů. EKIS - bezplatné energetické poradenství pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

  Provozní doba (tel: 603 715 227)

 17. Fineco Audit, s.r.o.

  • Ke Kamenině 453/18, 71100 Slezská Ostrava - Hrušov
  • +420 595 136 861

  s.r.o. Auditoři Ke Kamenině … 71100 Slezská Ostrava - Hrušov

 18. ERNST & YOUNG AUDIT & ADVISORY, s.r.o., člen koncernu

  • 28. října 2663/150, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz
  • +420 597 577 114

  koncernu Auditoři 28. října … Moravská Ostrava a Přívoz

 19. DIPORA, s.r.o.

  • Na Hradbách 120/2, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz
  • +420 596 128 721

  s.r.o. Auditoři Na Hradbách … Moravská Ostrava a Přívoz

 20. r.o. Auditoři Ostrava , , Moravskoslezský