STAVINS s.r.o.

0 (0 hodnocení)
Teslova 1129/2b, 70200 Ostrava - Přívoz

Zajišťujeme projektování pozemních staveb, vyřizování povolení staveb, technický dozor stavebníka. Inženýrská činnost. STAVINS s.r.o. je přímým nástupce sdružení STAVINS, což bylo sdružení fyzických osob totožných s jednateli firmy STAVINS s.r.o. a s totožným předmětem podnikání. Sdružení STAVINS působilo v letech 1994 až 2004, kdy změnilo formu podnikání na STAVINS s.r.o.

Kontaktní osoby

  • Ing. Šárka Koňakovská

    Tel. +420 595 002 002

Speciální nabídka

Hlavní náplní je inženýrská a projektová činnost ve stavebnictví v celém rozsahu od zajištění zpracování zadání stavby, projektu pro územní rozhodnutí a všech podkladů pro výstavbu v daném místě, vyřízení územního rozhodnutí, přes vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, zajištění samotné realizace stavby, výkon technického dozoru od spolupráce při výběru zhotovitele přes předání staveniště po ukončení stavby přejímacím řízením včetně zajištění projektové dokumentace skutečného stavu a úspěšné kolaudace stavby, vyřízení kolaudačního souhlasu, účast při zkušebním provozu a při odstraňování případných vad, nedodělků apod.

Služby

  • výkon technického a stavebního dozoru při realizaci staveb
  • projektová činnost ve výstavbě
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Platební metody

Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura

Kategorie

Projektanti, projektování

Klíčová slova

inženýrská činnost, projektová činnost, realizace staveb, projektanti, technický dozor, technický dozor Ostrava, projektanti Ostrava, inženýrská činnost Ostrava, realizace staveb Ostrava, projektová činnost Ostrava