STAVINS s.r.o.

0 (0 hodnocení)
+420 595 002 002

Předmětem činnosti STAVINS s.r.o. je projektování pozemních staveb a inženýrská činnost v investiční výstavbě (vyřizování povolení a kolaudací staveb, technický dozor stavebníka, stavební dozor, výkon supervize) prováděné vlastními autorizovanými inženýry. STAVINS s.r.o. je přímým nástupcem sdružení STAVINS (1994-2004).

Kontaktní osoby

  • Ing. Šárka Koňakovská

    Tel. +420 595 002 002

Speciální nabídka

Hlavní náplní je inženýrská a projektová činnost ve stavebnictví v celém rozsahu od zajištění zpracování zadání stavby, projektu pro územní rozhodnutí a všech podkladů pro výstavbu v daném místě, vyřízení územního rozhodnutí, přes vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, zajištění samotné realizace stavby, výkon technického dozoru od spolupráce při výběru zhotovitele, přes předání staveniště po ukončení stavby přejímacím řízením včetně zajištění projektové dokumentace skutečného stavu a úspěšné kolaudace stavby, vyřízení kolaudačního souhlasu, účast při zkušebním provozu a při odstraňování případných vad, nedodělků apod.

Služby

  • výkon technického a stavebního dozoru při realizaci staveb
  • projektová činnost ve výstavbě
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Platební metody

Platební metody - faktura Platební metody - Hotově

Kategorie

Projektanti, projektování

Klíčová slova

inženýrská činnost, projektová činnost, realizace staveb, projektanti, technický dozor, inženýrská činnost Ostrava, projektanti Ostrava, stavební dozor, projektová činnost Ostrava