Bajer Zbyněk, Ing.

Bukovany 99, 77200 Olomouc - Bukovany