Audit EU s.r.o.

Švehlova 523/12, 50002 Hradec Králové

K potřebám klientů přistupujeme individuálně. Našimi stávajícími klienty jsou právnické i fyzické osoby působící v České republice, kterým nabízíme auditorské služby, ekonomické poradenství a účetní poradenství.

Auditorské služby: Ověřování účetních závěrek, Ověřování konsolidovaných účetních závěrek, Ověřování výročních zpráv, Ověřování čerpání dotací, Ověřování účetních informací pro specifické účely, Ověřování dalších ekonomických informací.

Ekonomické poradenství: Zpracování podkladů k žádostem o úvěry pro banky, Zpracování podnikatelských záměrů včetně ekonomického posouzení vybraných ukazatelů a veličin, Vyhodnocení ekonomických ukazatelů k určitému datu, Sledování vybraných ekonomických ukazatelů v časové řadě, Ověření funkčnosti vnitřních kontrol, tj. metod, předpisů a postupů používaných ve firmě, Manažerské účetnictví.

Účetní poradenství: Zpracování účetních závěrek, Zpracování vnitropodnikových směrnic, Poradenství při řešení účetních případů, Vedení účetnictví, Vedení daňové evidence, Ověření správnosti vnitřních kontrol tj. metod, postupů a předpisů při předávání informací do účetního systému

Kontaktní osoby

Kontaktní údaje

Email bartosova@auditeu.cz

Služby

  • Auditorské služby
  • Ekonomické poradenství
  • Účetní poradenství

Kategorie

Auditoři

Klíčová slova

audit, vedení účetnictví, přeměny obchodních společností