Základní umělecká škola Melodie, s.r.o.

Komenského 338, 50801 Hořice

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku: HUDEBNÍHO OBORU (klavír, elektronické klávesy, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, klasická kytara, elektrická kytara, housle, bubny, zpěv). VÝTVARNÉHO OBORU (kresba, malba, modelování, grafika, různé výtvarné techniky). TANEČNÍHO OBORU (moderní a současný tanec, scénický tanec, klasický a lidový tanec, základy akrobacie). TROJLÍSTEK - pro děti předškolního věku. Během školního roku projde žák všemi třemi obory.

Kontaktní osoby

Kontaktní údaje

Tel./Fax +420 493 623 710

Speciální nabídka

Studium se dělí na Přípravné studium, 1. stupeň základního studia, přípravné studium II. stupně a II. stupeň základního studia.
Přijímáme žáky od 5 let. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.zusmelodie.cz

Služby

  • hudební obor
  • výtvarný obor
  • taneční obor
  • Trojlístek

Kategorie

Umělecké školy základní

Klíčová slova

umělecká škola, základní umělecká škola, hudební škola, hudební studia, taneční škola, Trojlístek, hudební obor, taneční obor, výtvarný obor