TUROŇ JIŘÍ Ing. - AUDITOR, DAŇOVÝ PORADCE

Palackého 689/2, 73601 Havířov - Město
  • Právě je:  otevřeno
  • Dnes otevřeno: 8:00 – 17:00

Zabýváme se komplexní účetní, daňovou a rozpočtovou problematikou nevýdělečných organizací, zejména územních samosprávných celků a jimi zřizovaných organizací popřípadě jiných právnických osob.
V oblasti daní se zabýváme řešením daňových záležitostí, zpracováním a podáním daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob a prověrováním již podaných daňových přiznání a případným zpracováním dodatečných daňových přiznání. V oblasti daní pro obce provozující podnikatelskou činnost provádíme poradenství a metodickou činnost v oblasti DPH, včetně zpracování daňových přiznání k DPH a zpracování metodiky účtování DPH. V oblasti aplikace zákona o finanční kontrole nabízíme provádění veřejnoprávních kontrol u zřízených organizací i příjemcú dotací, zpracování kontrolních řádů dle zákona 320/2001 Sb., prověřování účinnosti řídící kontroly a její vazby na účetnictví. Nabízíme spolupráci při zpracování rozpočtového výhledu, včetně pomoci při správném zatřídění jednotlivých příjmů, výdajů a financování dle rozpočtové skladby. Poskytujeme metodickou pomoc při zřizování a rušení, popř. transformaci příspěvkových organizací. Více na www.turon.cz

Provozní doba

pondělí 8:00 – 17:00
úterý 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 17:00
pátek 8:00 – 17:00

Kontaktní osoby

Služby

  • auditor
  • daňový poradce

Platební metody

Platební metody - Faktura

Kategorie

Daňové poradenství

Klíčová slova

auditor, daňový poradce