1. KŘÍŽ JIŘÍ Mgr.

    0

    Logopedie klinickáHanušoviceHanušovice

  2. LOGOPEDIE KŘÍŽ JIŘÍ Mgr.

    • Hlavní 119, Hanušovice, 78833
    • +420 603 731 572
    0

    Logopedie klinickáLOGOPEDIE KŘÍŽ JIŘÍ Mgr. … HanušoviceLOGOPEDIE KŘÍŽ JIŘÍ Mgr. … Hanušovice

  3. KŘÍŽ JIŘÍ Mgr.

    Logopedie klinickálogopedie Hanušoviceklinická logopedielogopedie Zábřeh

    KŘÍŽ JIŘÍ Mgr.

    Náprava vad a poruch řečí u dětí i dospělých. - Rozvoj komunikačních dovedností a poradenství. Na adrese v Hanušovicích je ordinační doba každý čtvrtek od 11.00-17.00 hodin.

    Provozní doba

    pondělí 8:00 – 18:00 úterý 8:00 – 18:00
    středa 13:00 – 17:30 pátek 8:00 – 12:00

    Platební metody

    Platební metody - Hotově
Asi to bude trochu výlet, ale další výsledky z okolí lokality "Hanušovice, okres Šumperk" tu ještě jsou.
  1. ČÁSLAVKOVÁ NADĚŽDA Mgr. - logopedie klinická

    • Fialova 917/14, Šumperk, 78701
    • +420 583 211 683
    13.39 km
    0

    . - logopedie klinickáLogopedie klinická … . - logopedie klinická

  2. PaedDr. Věra Fukanová - klinická logopedie

    • Šmeralova 527/2, Šumperk, 78701
    • +420 583 219 715
    12.91 km
    0

    - klinická logopedie … - klinická logopedie

  3. Helena Šišmová

    15.55 km
    0

    Logopedie klinická

  4. Mgr. Marie Volnohradská - LOGOPEDICKÁ AMBULANCE

    • M. R. Štefánika 967/3, Šumperk, 78701
    • +420 583 311 241
    13.29 km
    0

    Logopedie klinická

  5. LOGOS-RP PUMPRLA ROMAN PaedDr.

    • Kosmonautů 532/2, Zábřeh, 78901
    • +420 583 412 227
    22.51 km
    0

    Logopedie klinická

A ještě několik tipů z celé republiky…
  1. 70.96 km
    0
    DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK - Logo
    Kontaktujte nás ještě dnes

    Logopedie klinická … Psychologie klinickálogopedieklinická psychologie … logopedie

    DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

    Naším záměrem je poskytovat takovou službu, která bude odrážet potřeby přijatého dítěte, bez ohledu na jeho sociální postavení nebo handicap. Péče o dítě v průběhu jeho pobytu u nás musí být na nejvyšší možné úrovni, snahou je minimalizovat jeho sociální, zdravotní nebo psychomotorické postižení. Zároveň si stále uvědomujeme limity ústavního prostředí – nejsme rodiče, nemůžeme naplnit intimitu vzájemného kontaktu rodičů a dítěte, proto naše úsilí musí směrovat k co nejrychlejšímu umístění dítěte do kvalitního rodinného prostředí (stávajícího nebo nového). Ve své práci neseme i odpovědnost za spolupráci rodičů na ozdravném procesu dítěte.

  2. PETLÁKOVÁ HALKA Mgr.

    127.61 km
    0

    Logopedie klinickáklinická logopedielogopedie Hustopeče … logopedie

    PETLÁKOVÁ HALKA Mgr.

    Naše logopedická ambulance v Hustopečích zajišťuje diagnostiku a terapii u dětí a dospělých v oblasti těchto vad a poruch řeči: vady výslovnosti - dyslálie, slovní patlavost - verbální dyspraxie, narušený vývoj řeči - opožděný vývoj řeči, dysfázie, koktavost a breptavost - balbuties, tumultus sermonis, vady a poruchy sluchu, získané ztráty a poruchy řeči - afázie, dysartrie, huhňavost a rozštěpové vady, vady řeči při nervových a duševních onemocněních, poruchy hlasu, vývojové poruchy učení - dyslexie, dysortografie, ...

    Provozní doba

    pondělí 7:30 – 12:00, 12:30 – 18:00 úterý 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:00
    čtvrtek 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:00 pátek 7:30 – 12:00, 12:30 – 14:30

    Platební metody

    Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
  3. Mgr. Emilie Poláková

    • Tyršova 1621/21, Nový Jičín, 74101
    • emilie.polakova@seznam.cz
    • +420 731 614 367
    • Dnes otevřeno 7:00 – 12:20, 12:20 – 16:00
    94.02 km
    0

    Logopedie klinickáklinická logopedielogopedie Nový Jičín … logopedie

    Mgr. Emilie Poláková

    Logopedická poradna, poruchy výslovnosti u dětí a dospělých. Reedukace řeči u dětí. Reedukace dospělých po cévní mozkové příhodě CMP. Nácvik správně výslovnosti u dětí i dospělých, terapie opožděného vývoje řeči, stimulace řeči, terapie všech vývojových i specifických vad řeči, neobratnosti mluvidel, poruch plynulosti řeči.

    Provozní doba

    pondělí 7:00 – 11:20, 12:20 – 16:00 úterý 7:00 – 11:20, 12:20 – 16:00
    středa 7:00 – 11:20, 12:20 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 11:20, 12:20 – 16:00
    pátek 7:00 – 12:20, 12:20 – 16:00
  4. Kontaktujte nás ještě dnes

    Logopedie klinickáklinická logopedielogopedie klinická

    REHABILITAČNÍ ÚSTAV PRO CÉVNÍ CHOROBY MOZKOVÉ s.r.o.

    Rehabilitační ústav v Chotěboři je od roku 1995 nestátní zdravotnické zařízení. Do ústavu jsou přijímáni především pacienti z regionu Vysočina a kapacita ústavu je doplňována pacienty z celé České republiky. Ústav disponuje 40 lůžky. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a pacientům jsou také nabízeny nadstandardní služby za úhradu. Součástí ústavu je i ambulantní část. Zárukou vysoké kvality a velmi dobrých výsledků v léčbě je tým specializovaných a odborných pracovníků, který pečuje o zdraví a spokojenost nemocných.

  5. DUSILOVÁ NADĚŽDA PaedDr.

    123.42 km
    0

    Logopedie klinickálogopedie Moravské … logopedie Náměšť nad … logopedie pro dospělé

    DUSILOVÁ NADĚŽDA PaedDr.

    Provozuji ambulanci klinické logopedie pro děti a dospělé. PaedDr. Dusilová Naděžda - Arbesova 21/1248 Třebíč - 568844779 Mgr. Nechvátalová Nataša - Tovačovského sady 78 Moravské Budějovice - 732401731 - Husova 898 Náměsť nad Oslavou - 568620042

  6. RICHTEROVÁ MARTINA Mgr.

    108.05 km
    0

    Logopedie klinickáklinická logopedie Zlín … logopedie Zlín … logopedie

    RICHTEROVÁ MARTINA Mgr.

    Komplexní logopedická péče - vady řeči, sluchu a hlasu. Osobám s narušenou komunikační schopností (prevence, diagnostika, léčebná rehabilitace, poradenská činnost pro děti a dospělé).

  7. Mgr. Jana Fedorková LOGOPEDICKÁ PÉČE

    69.01 km
    0

    Logopedie klinická

    Mgr. Jana Fedorková LOGOPEDICKÁ PÉČE

    Máte problém s koktavostí, patláním, špatnou výslovností či jinou vadou řeči? Pak navštivte logopedickou ordinaci v Prostějově. Klinický logoped Mgr. Jana Fedorková se zabývá všemi vadami řeči malých i dospělých pacientů. Přibíráme pacienty také v rámci celého okresu Prostějov, například z lokalit Plumlov, Vranovice - Kelčice, Kralice na Hané, Držovice, Smržovice, Slatnice a mnohé další.

    Provozní doba

    pondělí 7:30 – 17:00 úterý 7:30 – 17:00
    středa 7:30 – 17:00 čtvrtek 7:30 – 17:00
    pátek 7:30 – 12:00
  8. KLINICKÁ LOGOPEDIE - Mgr. Jaroslava Bártová

    82.53 km
    0

    KLINICKÁ LOGOPEDIE - Mgr … Logopedie klinickáKLINICKÁ LOGOPEDIE - Mgr … klinická logopedieklinická logopedie

    KLINICKÁ LOGOPEDIE - Mgr. Jaroslava Bártová

    Provozujeme logopedickou ordinaci. Poskytoval zdravotních služeb. Toto zařízení má nasmlouvané smluvní vztahy přes pojišťovny.

    Provozní doba

    pondělí 9:00 – 17:30 úterý 9:00 – 13:00
    středa 9:00 – 17:30 čtvrtek 9:00 – 14:30
    pátek 9:00 – 14:00
  9. MYKYTYNOVÁ Miriam PaedDr.

    176.69 km
    0
    MYKYTYNOVÁ Miriam PaedDr. - Logo

    Logopedie klinickáLogopedie se zabývá … logopedie

    MYKYTYNOVÁ Miriam PaedDr.

    Logopedie se zabývá problematikou i těch nejdrobnějších řečových vad, jako jsou např. chybná výslovnost jedné hlásky, huhňavost, neurotické poruchy řeči, centrální poruchy řeči až po masivní řečové poruchy nebo naprostou nemluvnost či opožděný vývoj řeči.

    Provozní doba

    pondělí 7:30 – 15:30 úterý 11:30 – 18:00
    středa 7:30 – 14:00 čtvrtek 8:00 – 17:00
  10. LOGOPEDIE - Mgr. Dana Šálová

    202.96 km
    0

    Logopedie klinickáLOGOPEDIE - Mgr. Dana … klinická logopedieklinická logopedieLOGOPEDIE - Mgr. Dana

    LOGOPEDIE - Mgr. Dana Šálová

    Provozujeme logopedickou ordinaci pro děti a dospělé. Mgr. Dana Šálová (po, st, čt, pá); Mgr. Lucie Kolská (út); Středa - Mgr. Dana Šálová ordinuje ve Stochově.

    Provozní doba (Mgr. Dana Šálová (po, st, čt, pá); Mgr. Lucie Kolská (út); Středa - Mgr. Dana Šálová ordinuje ve Stochově.)

    pondělí 8:00 – 13:00 úterý 8:00 – 18:00
    středa 10:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
    pátek 8:00 – 16:00
  11. Tippmanová Jana Mgr. - klinická logopedie

    169.96 km
    0

    . - klinická logopedieLogopedie klinická … . - klinická logopedie

  12. DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

    70.96 km
    0
    DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK - Logo

    Logopedie klinickálogopedie Opava … logopedie je součástí … logopedie poskytuje péči dětem

    DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

    Ambulance klinické logopedie je součástí rehabilitační ambulance Dětského centra Čtyřlístek. Vchod je stejný jako do rehabilitační ambulance - projděte průjezdem a na jeho konci odbočte vpravo. Ambulance klinické logopedie poskytuje péči dětem (od narození) i dospělým. Personální zajištění Logopedka: Mgr. Pavlína Lukešová, 553 621 548 (676) kl. 240, lukesova@dcctyrlistek.cz.

    Platební metody

    Platební metody - Hotově