Sdružení hliněného stavitelství, o.s.

Poříčí 273/5, 63900 Brno-střed - Staré Brno

Sdružení hliněného stavitelství sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další materiály, podporuje užití nepálené hlíny v nových stavbách a podporuje ochranu a záchranu existujících hliněných staveb jako součástí našeho kulturního dědictví. Cíle činnosti dosahuje sdružrní zejména tím, že: a) podporuje odbornou výchovu i další vzdělávání, organizování vzdělávacích a osvětových akcí, např. kurzů, seminářů apod. (mezinárodní konference Zdravé domy, odborné kurzy, semináře a další). b) propaguje, shromažďuje a vyměňuje informace, zpracovává, vydává a prodává směrnice a informační materiály, iniciuje legislativní změny (příspěvky na konferencích, v odborných časopisech, prodej odborné literatury). c) podporuje projekční a výzkumné činnosti (zatěžovací zkoušky prvků a těles), poskytuje poradenství (především v oblasti rekonstrukce a sanace stávajících hliněných domů, ale i nové výstavby). d) podporuje a organizuje kulturní a umělecké aktivity v oblasti nepálené hlíny (spolupráce s výtvarníky - hliněné reliéfy,...)

Kontaktní osoby

Výrobky

  • certifikáty ECVET z kurzů
  • poradenství

Služby

  • pořádání odborných kurzů

Kategorie

Zájmová a profesní sdružení