Hledání "zkušebnictví - certifikace"
 1. Vítkovice Testing Center s.r.o.

  Vítkovice Testing Center s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikacezkušebnictví certifikace zkušební

  Vítkovice Testing Center s.r.o.

  Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř, zkoušení výrobků, polotovarů a surovin. Zkušební laboratoře se zabývají zkouškami chemického složení, metalografií, mechanických vlastností materiálů, nedestruktivního zkoušení. Zkoušení prozářením, ultrazvukem, magnetickým práškem, kapalnými penetranty. Zajišťujeme prodej měřidel a měřicích přístrojů.

 2. TÜV SÜD Czech s.r.o.

  TÜV SÜD Czech s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … tuv-sud.cz certifikace inspekce … inspekce, certifikace a testování … služeb. certifikace testování

  TÜV SÜD Czech s.r.o.

  Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a školení ve všech odvětvích průmyslu a služeb.

 3. Silniční inženýrská společnost, s.r.o.

  Silniční inženýrská společnost, s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … zaměřením na zkušebnictví při stavbách

  Silniční inženýrská společnost, s.r.o.

  Provoz akreditované zkušební laboratoře se zaměřením na zkušebnictví při stavbách silnic a dálnic. Zkoušky kameniva, asfaltů, asfaltových směsí a zemin. Zkoušky vlastností konstrukčních vrstev vozovek a ploch, odběry vzorků kameniva, asfaltových směsí, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy.

  Provozní doba

  pondělí 6:30 – 15:00 úterý 6:30 – 15:00
  středa 6:30 – 15:00 čtvrtek 6:30 – 15:00
  pátek 6:30 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 4. CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

  CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti - Logo

  Sdružení pro certifikaci systémů … Zkušebnictví - certifikace … Provádíme certifikaci : systémů … orgánů pro certifikaci systémů … orgánů pro certifikaci personálu

  CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

  Provádíme certifikaci: systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu hospodaření s energií, systémů managementu bezpečnosti informací, managementu služeb IT, systémů managementu bezpečnosti potravin, systémů HACCP, systémů managementu jakosti ve svařování, systémů managementu jakosti pro zdravotnické prostředky.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 5. TREZOR TEST s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … trezortest.cz certifikace sytémů … sytémů certifikace certifikace výrobků … zkoušení, certifikace a expertiz … systémů a certifikace systémů

  TREZOR TEST s.r.o.

  Společnost TREZOR TEST s.r.o. je soukromá firma založená předními českými odborníky, která je schopna Vám poskytnout komplexní služby v oblasti zkoušení, certifikace a expertiz mechanických systémů a certifikace systémů managementu kvality při jejich výrobě. Více informací na www.trezortest.cz.

 6. TESYDO, s.r.o.

  TESYDO, s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace

  TESYDO, s.r.o.

  Inspekční orgán pro kovové konstrukce výrobků a technická zařízení, certifikační orgán pro výrobky, certifikační orgán pro systémy managementu kvality a systémy řízení výroby, včetně svařování, certifikační orgán pro personál, autorizovaný notifikovaný orgán, oznámený subjekt pro tlaková zařízení a stavební výrobky, autorizovaný orgán v rámci CWS ANB, posuzovatelská činnost - posuzování shody, znalecká činnost - posudky, expertízy, přejímky výrobků, kontrola a zkoušení (NDT, DT)....

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00
 7. VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT a.s.

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT a.s.

  Zkušebnictví - certifikace … výzkum certifikace

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT a.s.

  Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 8. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

  TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … výrobků. Certifikace managementu … plynů. Certifikace výrobků

  TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

  Posuzování shody stavebních výrobků. Certifikace managementu jakosti, enviromentálního managementu a systému managementu BOZP. Ověřování emisí skleníkových plynů. Certifikace výrobků. Zkoušky stavebních konstrukcí, výrobků a materiálů. Autorizované metrologické středisko. Energetické audity budov.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 9. Institut pro testování a certifikaci, a.s.

  Institut pro testování a certifikaci, a.s. - Logo

  testování a certifikaci , a.s. Zkušebnictví … Zkušebnictví - certifikace … posuzování certifikace Institut … testování a certifikaci , a. s. … produktů, certifikace produktů

  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

  Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace. ITC působí v oblastech širokého okruhu surovin, materiálů a výrobků průmyslu gumárenského a plastikářského, elektrotechnického, automobilového, chemického, kožedělného a obuvnického, textilního, potravinářského, papírenského, sklářského, nábytkářského, výrobků stavebního průmyslu a zdravotnictví. Velkou předností ITC je schopnost poskytovat kompletní zkušební a certifikační služby v širokém spektru výrobků a průmyslových odvětví a současně využívat svých letitých zkušeností v normalizačním sektoru a ve výzkumných projektech nadnárodního charakteru. ITC je akreditován Českým institutem pro akreditaci, autorizován ÚNMZ a Ministerstvem zdravotnictví.

 10. CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

  CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

  Zkušebnictví - certifikace … csizlin.cz certifikace zkušebnictví … Zkoušení a certifikace stavebních … výrobků. certifikace zkušebnictví … Zkoušení a certifikace stavebních

  CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

  Zkoušení a certifikace stavebních výrobků.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 11. BETOTECH, s.r.o.

  BETOTECH, s.r.o. - Logo

  Zkušebnictví - certifikace … technologie zkušebnictví Akreditovaná … technologie zkušebnictví poradenství

  BETOTECH, s.r.o.

  Akreditovaná zkušební laboratoř betonu a stavebních hmot, malt a litých potěrů, technologie betonu, poradenství. Výzkum a vývoj. Pořádání odborných kurzů.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 12. ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov s.r.o.

  ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … pokusnictví zkušebnictví zkušební

  ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov s.r.o.

  Stanice byla založena na podzim roku 1963 jako odrůdová stanice ÚKZÚZ Praha. Do konce roku 1968 probíhala celková rekonstrukce objektu a do-stavba hospodářsko-správní budovy (původní budovy i větší část pozemku patřily do roku 1948 Rolnické škole, po té JZD Trutnov). Od roku 1984 byla stanice klasifikována jako zkušební stanice s tím, že se zde začaly zkoušet na vymezených pozemcích (tzv. reziduální báze-RB) přípravky na ochranu rostlin.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - visa Platební metody - visa electron Platební metody - eurocard mastercard Platební metody - maestro Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 13. SGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

  SGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … inspekce certifikace testování … testování a certifikace na světě … afilací SGS. Certifikace systémů

  SGS CZECH REPUBLIC s.r.o.

  SGS je největší společností poskytující služby v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace na světě. Naši specialisté jsou vyškoleni pro oblast průmyslu, výrobní sféry, finančních institucí, obchodních společností i investorů, kteří chtějí využít přítomnosti třetí nezávislé strany ke kontrole a dohledu nad vlastními aktivitami. SGS Czech Republic poskytuje své služby prostřednictvím svých 130 stálých zaměstnanců, pro specializované služby využíváme spolupráce s nezávislými experty a odborníky zahraničních afilací SGS.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 17:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 17:00
  pátek 8:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 14. LAPO - zkušební laboratoř s.r.o.

  • 17. listopadu 521, 43151 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří
  • lapo.sro@volny.cz
  • +420 723 524 402
  • Příště otevřeno: čtvrtek 6:30 – 15:00

  Zkušebnictví - certifikace … podlaží zkušebnictví Klášterec … nad Ohří zkušebnictví zkoušky

  LAPO - zkušební laboratoř s.r.o.

  Provádíme zkoušky hutnění zemin (rázové a statické), geotechnické zkoušky zemin, zkoušky betonu a kameniva. Naše společnost je akreditována. Kontaktovat nás můžete i mimo uvedenou pracovní dobu.

  Provozní doba

  pondělí 6:30 – 15:00 úterý 6:30 – 15:00
  středa 6:30 – 15:00 čtvrtek 6:30 – 15:00
  pátek 6:30 – 15:00
 15. Lloyd´s Register EMEA

  Lloyd´s Register EMEA

  Zkušebnictví - certifikace … lrqa.cz Certifikace verifikace … zajišťuje certifikace a školení … Black Belt Certifikace Verifikace

  Lloyd´s Register EMEA

  Renomovaná certifikační společnost zajišťuje certifikace a školení dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, AS 9100, IRIS, ISO 13485, ISO 27001, TAPA, ISO 13816, ISO 20000-1, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, FSSC, GMP+, FAMI-QS, SA 8000, ISO 22301, EN 3834-2. Zajišťujeme školení Six Sigma Green Belt a Black Belt.

 16. Zkušebnictví - certifikace

  MIČKA VÁCLAV Ing. DEFEKTOSKOPICKÉ ZKOUŠKY

  Poskytujeme komplexní školení a poradenství v oblasti defektoskopie. Nabízíme prodej přístrojů pro NDT zkoušky prováděné ultrazvukem a magneticko-práškovou metodou. Defektoskopické zkoušky materiálů také provádíme. Naším sídlem je Opava, zákaznicky se orientujeme na celou ČR.

 17. Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … stavebnictví certifikace ve stavebnictví … zkoušky a certifikace ve vybraných

  Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

  Provádíme zkoušky a certifikace ve vybraných oblastech stavebnictví. Více na www.zkk.cz

 18. AZL Otrokovice s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace

  AZL Otrokovice s.r.o.

  Zkoušení kůže, kožešin, textilu, poromerů, koženek, lepenek a výrobků z těchto materiálů (obuv, oděvy, sedací soupravy a výrobky pro děti do 3 let). Hygienické vlastnosti obuvi, textilu určených pro děti do 3 let. Čalounické výrobky z kůže a koženek. Automobilová kůže. Reklamace kožených výrobků. Více informací na www stránkách.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 19. DEKRA Certification s.r.o.

  DEKRA Certification s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … produktová certifikace DEKRA Certifikation … oblasti certifikace spojuje … produktová certifikace

  DEKRA Certification s.r.o.

  DEKRA Certifikation je součástí mezinárodního koncernu DEKRA AG Stuttgart. Jako mezinárodní poskytovatel služeb v oblasti certifikace spojuje neutralitu s angažovaným partnerstvím - a nabízí tímto pravou hodnotu na Vaší cestě k neustálému zlepšování.

 20. Česká lodní a průmyslový registr, s.r.o.

  Zkušebnictví - certifikace … inspekce certifikace Certifikujeme … inspekce. certifikace inspekce

  Česká lodní a průmyslový registr, s.r.o.

  Certifikujeme systémy řízení ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 3834, ISO 20000, ISO 27001, ISO 1090. Provádíme nezávislé inspekce.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00