1. Povodí Odry, státní podnik

  • Varenská 49, 70126 Moravská Ostrava a Přívoz
  • http://www.pod.cz
  • +420 596 657 111
  Povodí Odry, státní podnik - Logo

  podnik Vodní toky Varenská … rozbory vod vodní toky protipovodňová … povodí přehrady vodní dílo Správa … drobných toků včetně toků hraničních … koryta vodních toků a pobřežních

  Povodí Odry, státní podnik

  Správa a údržba významných a určených drobných toků včetně toků hraničních, provozování a údržba vodníh děl, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, investiční činnost včetně protipovodňových opatření, sledování stavu a péče o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, příprava a zajišťování jejich úprav, řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu. Rybné hospodářství - prodej ryb. Akreditované laboratoře - rozbory vod.

 2. POVODÍ LABE, státní podnik

  POVODÍ LABE, státní podnik - Logo

  podnik Vodní toky Víta Nejedlého … drobných vodních toků , provoz a údržba … údržba labské vodní cesty.

  POVODÍ LABE, státní podnik

  Výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl, provoz a údržba labské vodní cesty.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 3. POVODÍ LABE, státní podnik

  POVODÍ LABE, státní podnik

  podnik Vodní toky Želivského … povodí Labe vodní toky přehrada … přehrada vodní dílo povodeň Výkon … významných vodních toků , činnosti spojené … některých zákonů ( vodní zákon), zákona

  POVODÍ LABE, státní podnik

  Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: •sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; •pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků; •provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toků.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 4. MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ SDRUŽENÍ s.r.o.

  MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ SDRUŽENÍ s.r.o. - Logo

  s.r.o. Vodní toky Celní 3542

  MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ SDRUŽENÍ s.r.o.

  • Projekty rekonstukcí plavebních zařízení, plavidel, hydraulických obvodů • Kompletní opravy a rekonstrukce plavebních komor (včetně elektoinstalace, hydrauliky, automatického ovládání, vybavení a vystrojení) • Kompletní opravy a rekonstrukce jezů (včetně elektroinstalace, hydrauliky a automatického ovládání) • Výroba, opravy a rekonstrukce hradidel • Výroba, opravy a rekonstrukce lodí, plovoucích pontonů a plovoucích zařízení (Valentýna, Botel Albatros) • Výroba, opravy a rekonstrukce bagrů • Kovoobrábění • Hydraulilcké systémy • Různé ocelové konstrukce • Stavby menšího rozsahu • Povrchové úpravy včetně metalizace a pískování

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 5. VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

  VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

  VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Vodní … Vodní toky Studená 909/2, 63800

  VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

  Naše činnost je kategorizace vodních děl, technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, projekční činnost, posudky, studie.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 15:00 úterý 9:00 – 15:00
  středa 9:00 – 15:00 čtvrtek 9:00 – 15:00
  pátek 9:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 6. VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

  VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Vodní … Vodní toky Hybernská 1617/40

  VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

  Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly v České republice, kategorizace vodních děl, projekční činnost, posudky, studie.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 7. Povodí Moravy, s.p.

  • Moravská Třebová 236, 56921 Moravská Třebová - Boršov
  • http://www.pmo.cz
  • +420 461 312 125
  Povodí Moravy, s.p.

  Moravy, s.p. Vodní toky Moravská … pmo.cz Vodní toky . Správa … významných toků a děl, jejich

  Povodí Moravy, s.p.

  Vodní toky. Správa vodohospodářsky významných toků a děl, jejich provoz a údržba.

 8. POVODÍ VLTAVY, státní podnik - generální ředitelství

  ředitelství Vodní toky Holečkova … určených vodních toků , je správcem … správa vodních toků správa vodních

  POVODÍ VLTAVY, státní podnik - generální ředitelství

  Povodí Vltavy, státní podnik, je správcem významných a určených vodních toků, je správcem 106 vodních nádrží, 19 plavebních komor, 47 pohyblivých a 300 pevných jezů a 19 malých vodních elektráren.

 9. POVODÍ VLTAVY, státní podnik - závod HORNÍ VLTAVA

  VLTAVA Vodní toky Litvínovická … určených vodních toků , 106 vodních … správa vodních toků rozbory vody

  POVODÍ VLTAVY, státní podnik - závod HORNÍ VLTAVA

  Povodí Vltavy, státní podnik je správcem významných a určených vodních toků, 106 vodních nádrží, 19 plavebních komor, 47 pohyblivých a 300 pevných jezů a 19 malých vodních elektráren.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 10. Povodí Vltavy, státní podnik - závod BEROUNKA

  • Denisovo nábřeží 2430/14, 30100 Plzeň 3 - Východní Předměstí
  • http://www.pvl.cz
  • pvl@pvl.cz
  • +420 377 307 111
  • Příště otevřeno: čtvrtek 7:00 – 15:00

  BEROUNKA Vodní toky Denisovo … určených vodních toků , provozuje … a udržuje vodní díla ve vlastnictví

  Povodí Vltavy, státní podnik - závod BEROUNKA

  Povodí Vltavy, státní podnik, je správcem významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 14:00
 11. VODNÍ TOKY

  • Bedřichov, , u Jablonce n. N.
  • +420 485 104 298

  VODNÍ TOKY Vodní toky Bedřichov

 12. VODNÍ TOKY

  VODNÍ TOKY Vodní toky Rudolfov

 13. VODNÍ TOKY

  • Mníšek, 46331, u Liberce Fojtka
  • +420 485 146 791

  VODNÍ TOKY Vodní toky Mníšek

 14. ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH TOKŮ Praha

  • Zbečno 146, 27024
  • +420 313 554 872

  VODNÍCH TOKŮ Praha Vodní toky

 15. Miloš Poláček

  • Staré Město, 73801
  • +420 558 628 518

  Poláček Vodní toky Staré Město

 16. POVODÍ OHŘE s.p.

  • Chřibská,
  • +420 412 381 101

  OHŘE s.p. Vodní toky Chřibská

 17. Miloš Lang

  • Brněnská 16/35, 58601 Jihlava
  • langm@iol.cz
  • +420 567 155 033

  Miloš Lang Vodní toky Brněnská

 18. POVODÍ VLTAVY, státní podnik

  • Zlončice,
  • +420 315 787 303

  podnik Vodní toky Zlončice

 19. VODNÍ TOKY

  • Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou
  • +420 483 320 350

  VODNÍ TOKY Vodní toky Želivského

 20. POVODÍ OHŘE, státní podnik

  • Mariánské Lázně 594, 35301
  • +420 354 623 589

  podnik Vodní toky Mariánské