Hledání "projektanti"
 1. Projektanti

  DORKAS - Ing. KRÁČMEROVÁ MARTA

  Projekce staveb - rodinné domky, bytové domy, ostatní stavby, studentské projekty, dotace Zelená úsporám.

 2. ARVITA P spol. s r.o.

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Projektanti … - projekt plus a.s., Zlín … projekt , s.r.o., Kroměříž … projektanti

  ARVITA P spol. s r.o.

  Arvita P spol. s r.o. působí v oblasti ochrany a tvorby krajiny jako specializovaná firma od roku 1994 (v letech 1992-1994 byly tyto aktivity realizovány v rámci firmy Arvita s.r.o.). Vedle vlastní projekční činnosti zpracovává specializované subdodávky především pro firmy Zlínského kraje, jako jsou S-projekt plus a.s., Zlín; Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o; PÚP Uherský Brod; AKTÉ projekt, s.r.o., Kroměříž; Alfaprojekt Olomouc, a.s. a další zpracovatele územních plánů. Na základě výběrového řízení firma zpracovává významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty a další. K našim hlavním zákazníkům patří především obce, krajské úřady, pozemkové úřady a soukromí investoři. Významnými zákazníky jsou i těžební společnosti, jako jsou Českomoravský štěrk, a.s.; CEMEX Sand, k.s. K dalším podstatným činnostem patří odborné subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadu staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.). Připravíme projekty pro získání dotací z programu Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programu EU k realizaci: Biocenter, remízů, sadů, biokoridorů, větrolamů, alejových výsadeb malých vodních ploch (tůně, mokřady, rybníky). Pro investiční přípravu zabezpečíme: Identifikace majetkoprávních vztahů k půdě, komplexní podklady pro vynětí pozemku ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodu, vyhodnocení dopadu stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.), zpětná rekultivace dočasných záborů, ... Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Psotová – jednatelka - tel.: 577 938 161; mobil: 606 447 330; email: arvita@arvita.cz

 3. PROJEKTIS - Ing. Douša Dobroslav

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Projektanti … návrhu až po prováděcí projektprojektanti Kladno

  PROJEKTIS - Ing. Douša Dobroslav

  Nabízíme služby architekta a stavebního inženýra. Vypracujeme projektovou dokumentaci od architektonického návrhu až po prováděcí projekt bytové, občanské a průmyslové stavby včetně interiéru. Lze však využít i pouze jednotlivé služby. Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost ve výstavbě spojenou s přípravou, návrhem a zajišťováním staveb v jednotlivých výkonových fázích (územní řízení, stavební řízení, kolaudačního souhlas aj.). Vykonáváme autorský a technický dozor stavby. Kontaktní osoba: Ing. Dobroslav Douša - majitel 602 264 661, projektis@orfinet.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 4. Projekce na 50. rovnoběžce - Ing. Martin Černohous

  Projektanti … stavební projektant

  Projekce na 50. rovnoběžce - Ing. Martin Černohous

  Zabýváme se zpracováním projektů občanských staveb, rodinných domů a drobných staveb v zadaném rozsahu včetně vyřízení úředního povolení. Součástí naší práce je také autorský a stavební dozor projektovaných staveb. Dále zajištujeme tepelně technické výpočty staveb (Průkaz energetické náročnosti budov, program Nová zelená úsporám).

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 17:00 úterý 9:00 – 17:00
  středa 9:00 – 17:00 čtvrtek 9:00 – 17:00
  pátek 9:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 5. ADLATUS spol. s r.o.

  0

  Vypracování všech stupňů projektové dokumentace - studie, PD pro územní a stavební řízení, investorsko-inženýrská činnost přípravy staveb.

  ADLATUS spol. s r.o.

  Vypracování všech stupňů projektové dokumentace - studie, PD pro územní a stavební řízení, investorsko-inženýrská činnost přípravy staveb.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 6. MAXXI - THERM s.r.o.

  0

  Projektantiprojektant Ostrava

  MAXXI - THERM s.r.o.

  Od začátku naší existence jsou naší hlavní pracovní náplní projekty vytápění a větrání od bytů, přes rodinné domky, menší provozovny až po velké stavby a areály. Nabízíme vyhotovení projektů a studií, poradenství a posudky pro vytápění, větrání, klimatizaci a průkazy budov.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 7. TRÝZNOVÁ DAGMAR Ing. - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

  0

  Projektantiprojektanti

  TRÝZNOVÁ DAGMAR Ing. - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

  Naše firma projektuje stavby a zpracovává veškerou projektovou dokumentaci. Kontaktní osoba Ing. Dagmar Trýznová Mobil +420 775 218 179 Email dagmar.tryznova@tiscali.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 8. ATELIÉR GENIUS LOCI, s.r.o.

  Projektanti

  ATELIÉR GENIUS LOCI, s.r.o.

  Architektura, urbanismus, projekce, realizace, poradenství, vizualizace. Studie a projekty v oborech urbanismu a pozemního stavitelství.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 16:00 úterý 7:30 – 16:00
  středa 7:30 – 16:00 čtvrtek 7:30 – 16:00
  pátek 7:30 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 9. AVONA - Ing. Lubomír Novák

  Projektantiprojektant Nový Jičín

  AVONA - Ing. Lubomír Novák

  Naší specializací jsou zejména projektové práce a inženýrská činnost v oboru vodohospodářských staveb. Pomáháme Vám s realizací Vašich záměrů již 20 let a za tu dobu jsme získali spoustu neocenitelných zkušeností, které můžete využít ve svůj prospěch. V rámci projekční činnosti jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci čistíren odpadních vod (pro chaty, rodinné domy, sídliště i obce do 3 000 obyvatel), kanalizace (od kanalizačních přípojek až po odkanalizování sídlišť, obcí a měst), vodovodů (vodovodní přípojky pro RD i vodárenské soustavy o délce mnoha kilometrů vč. čerpacích stanic a vodojemů), vodních zdrojů a studní, rybníků, poldrů a odvodnění parkovišť vč. odlučovačů ropných látek a retenčních nádrží. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškeré úkony pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (zejména vodohospodářských staveb). S naší pomocí, vše proběhne hladce a bez chybičky. Těšíme se na Vás! Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Novák tel.+420 556 709 267, mobil: +420 603 540 643, fax: +420 556 719 285, email: info@avona.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 10. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - OPLETAL ZDENĚK Ing.

  0

  Projektantiprojektanti

  PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - OPLETAL ZDENĚK Ing.

  Nabízíme projektové práce pro občanské, bytové a průmyslové stavby, požární ochrana, rozpočty staveb. Architektonické studie staveb, urbanisticko-architektonické studie prostranství, zahradně-architektonické stavby.

 11. ARKO projekt s.r.o.

  0

  ARKO projekt s.r.o. … ARKO projekt s.r.o. … ARKO projekt je

  ARKO projekt s.r.o.

  ARKO projekt je specialistou v oblasti přímé komunikace. Poskytujeme telemarketingové služby, aktivní telemarketing, pasivní telemarketing, direct marketing, lettershop, kompletace a rozesílání zásilek, leads managment. Zajistíme správu databází, zpracování dat, pořádání odborných kurzů, školení, spotřebitelské soutěže, věrnostní programy a další.

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 12. ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  ODEHNAL PROJEKT s.r.o. … Projektanti … ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  Firma Petr Odehnal zajištuje projektovou a inženýrskou činnost ve stavebnictví pro Blansko a okolí. Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, se zaměřením na technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě, komunikace, ČOV.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 17:00 úterý 7:00 – 17:00
  středa 7:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 17:00
  pátek 7:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - Hotově
 13. Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

  Projektantiprojektantem a zákazníkem

  Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

  Projekční kancelář Polerecký spol. s r.o. je společností působící v oblasti projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví od roku 2002. Naše kancelář nabízí svým zákazníkům zpracování projektů individuálních, připravených na míru jejich potřebám a představám, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup mezi projektantem a zákazníkem. Zákazník u nás má možnost připravit svou stavbu od A do Z, tj. prakticky od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřad a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení, prováděcí) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní a stavební povolení).

  Provozní doba (Mimo pracovní dobu dle telefonické dohody.)

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 14. LÖW & spol., s.r.o.

  0

  Projektanti

  LÖW & spol., s.r.o.

  Studie, projekty a hodnocení krajiny. Ochrana přírody a krajiny. Vymezení a návrhy územních systémů ekologické stability. Studie, projekty a hodnocení zeleně v zastavěném území. Zpracování územně plánovacích dokumentací a studií. Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí – EIA, NATURA 2000, odvody ZPF.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 15. Projektanti

  PROJEČNÍ KANCELÁŘ MATYÁŠ LUDĚK Ing.

  Nabízíme projektové a inženýrské práce v pozemním stavitelství. Znalecká činnost v oborech: ekonomika - oceňování nemovitostí, stavitelství - pozemní stavby. Stavební dozor.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 16. IKKO Hradec Králové s.r.o.

  • Bratří Štefanů 238/55, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 50003
  • http://ikko.cz
  • ikko@ikko.cz
  • +420 495 217 150
  • Příště otevřeno: čtvrtek 8:00 – 16:00
  0

  Projektanti

  IKKO Hradec Králové s.r.o.

  Nabízíme projektování vodohospodářských staveb, dále pak vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, čističky odpadních vod, úpravny vody.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 17. CH Projekt Plzeň s.r.o.

  Komplexní projektové a konzultační služby!

  CH Projekt Plzeň s.r.o. … Projektanti … CH Projekt Plzeň s.r.o.

  CH Projekt Plzeň s.r.o.

  Jsme společnost, která poskytuje komplexní projektové a konzultační služby při přípravě a realizaci staveb a technologických celků. Mezi další patří inženýrská činnost pro průmyslové a občanské stavby, liniové stavby, inženýrské stavby, chemické provozy, základy strojů a linek, průkazy energetické náročnosti budov, zelená úsporám. Dodavatelská činnost staveb. Zaměřujeme se na studie proveditelnosti, průmyslové stavby, občanské stavby, inženýrskou činnost, provozy s nebezpečím výbuchu, výkon technického dozoru staveb. Specializace: • statika staveb • požární posouzení staveb • zdravotechnická instalace • vzduchotechnika • vytápění • měření a regulace • stavební a technologická elektrika • projekty strojní a technologické • posouzení vlivu na životní prostředí • výkon autorského dozoru

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 18. JV PROJEKT s.r.o.

  Projektová, geodetická a realitní kancelář Příbram

  JV PROJEKT s.r.o. … JV PROJEKT s.r.o. … . Společnost JV PROJEKT s.r.o … JV PROJEKT s.r.o. mají

  JV PROJEKT s.r.o.

  Zabýváme se geodézií - katastr nemovitostí, inženýrská geodézie. Vyhotovíme geom. plány, vytyčíme vlastnické hranice. Dokumentace pro kompl. poz. úpravy. Společnost JV PROJEKT s.r.o. vznikla v roce 1999 jako nástupnická organizace firmy podnikající pod názvem Ing. JIŘÍ VONDRÁČEK – PROJEKCE, INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, která podnikala již od r. 1993. Pracovníci této firmy měli dlouholeté zkušenosti zejména v oboru projektování pozemkových úprav (Souhrnné pozemkové úpravy), vodohospodářských staveb, dopravních staveb pro zpřístupnění zemědělských areálů, včetně geodetických prací. Tyto zkušenosti získali v rámci předchozího působení v oddělení projekce. Pracovníci společnosti JV PROJEKT s.r.o. mají dlouholeté odborné zkušenosti v oblasti projektování pozemkových úprav, které provádí od samého počátku, dále v oblasti drobných dopravních staveb, tj. polních cest a místních komunikací.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 19. DALIBOR ŘEDINA Ing. - statik, projektant

  Neváhejte a obraťte se na nás. Kontaktujte nás!

  . - statik, projektantProjektanti … . - statik, projektantprojektantprojektant Hranice

  DALIBOR ŘEDINA Ing. - statik, projektant

  Sháníte statika? Potřebujete vypracovat projektovou dokumentaci? Kontaktujte nás. Naše firma provádí především projekty mostů, inženýrských, průmyslových a pozemních staveb včetně rekonstrukcí a inženýrskou činnost. Zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně statických a dynamických výpočtů. Provádíme projektování a statické posouzení mostů, inženýrských a průmyslových staveb včetně rekonstrukcí, projektování pozemních staveb včetně rekonstrukcí a statického zajištění. Děláme návrhy včetně základů strojů, geotechnické výpočty a statické posudky stavebních úprav ve zděných i panelových domech. Návrhy speciálních konstrukcí - železobetonových, ocelových i plastových nádrží, zásobníků, potrubí, stožárů, jeřábových drah, přepravních stojanů a kontejnerů pro energetická zařízení. Posouzení konstrukcí na účinky zemětřesení, poddolování a požárů. Kontaktní osoby: Ing. Dalibor Ředina - majitel 736 689 362 Ing. Irena Ředinová - zástupce 604 405 987

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 úterý 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
  středa 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 čtvrtek 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
  pátek 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 20. TIPRO projekt s.r.o.

  Kontaktujte nás ještě dnes

  TIPRO projekt s.r.o. … Projektanti … TIPRO projekt s.r.o. … projekt s.r.o. zajišťuje … , projektantů a techniků všech

  TIPRO projekt s.r.o.

  Projektová činnost v investiční výstavbě, projektová dokumentace pozemních staveb, architektonické studie, projekty. Komplexní nabídka služeb - v rámci komplexní nabídky služeb společnosti TIPRO projekt s.r.o. zajišťuje inženýrskou a konzultační činnost, projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány včetně zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu včetně navazujících potřebných průzkumů, posudků a studií, autorský a technický dozor. Realizace - realizační tým tvoří stabilní okruh stálých spolupracovníků, architektů, projektantů a techniků všech stavebních profesí v případě potřeby rozšiřitelný dalšími extrémními stálými spolupracovníky s ohledem na náročnost a potřebu zajištění odpovídajících kapacit pro plnění nabízených služeb.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura