Hledání "projektanti"
 1. Projektanti

  DORKAS - Ing. KRÁČMEROVÁ MARTA

  Projekce staveb - rodinné domky, bytové domy, ostatní stavby, studentské projekty, dotace Zelená úsporám.

 2. ARVITA P spol. s r.o.

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Projektanti … - projekt plus a.s., Zlín … projekt , s.r.o., Kroměříž … projektanti

  ARVITA P spol. s r.o.

  Arvita P spol. s r.o. působí v oblasti ochrany a tvorby krajiny jako specializovaná firma od roku 1994 (v letech 1992-1994 byly tyto aktivity realizovány v rámci firmy Arvita s.r.o.). Vedle vlastní projekční činnosti zpracovává specializované subdodávky především pro firmy Zlínského kraje, jako jsou S-projekt plus a.s., Zlín; Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o; PÚP Uherský Brod; AKTÉ projekt, s.r.o., Kroměříž; Alfaprojekt Olomouc, a.s. a další zpracovatele územních plánů. Na základě výběrového řízení firma zpracovává významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty a další. K našim hlavním zákazníkům patří především obce, krajské úřady, pozemkové úřady a soukromí investoři. Významnými zákazníky jsou i těžební společnosti, jako jsou Českomoravský štěrk, a.s.; CEMEX Sand, k.s. K dalším podstatným činnostem patří odborné subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadu staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.). Připravíme projekty pro získání dotací z programu Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programu EU k realizaci: Biocenter, remízů, sadů, biokoridorů, větrolamů, alejových výsadeb malých vodních ploch (tůně, mokřady, rybníky). Pro investiční přípravu zabezpečíme: Identifikace majetkoprávních vztahů k půdě, komplexní podklady pro vynětí pozemku ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodu, vyhodnocení dopadu stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.), zpětná rekultivace dočasných záborů, ... Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Psotová – jednatelka - tel.: 577 938 161; mobil: 606 447 330; email: arvita@arvita.cz

 3. ADLATUS spol. s r.o.

  0

  Vypracování všech stupňů projektové dokumentace - studie, PD pro územní a stavební řízení, investorsko-inženýrská činnost přípravy staveb.

  ADLATUS spol. s r.o.

  Vypracování všech stupňů projektové dokumentace - studie, PD pro územní a stavební řízení, investorsko-inženýrská činnost přípravy staveb.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 4. MAXXI - THERM s.r.o.

  0

  Projektantiprojektant Ostrava

  MAXXI - THERM s.r.o.

  Od začátku naší existence jsou naší hlavní pracovní náplní projekty vytápění a větrání od bytů, přes rodinné domky, menší provozovny až po velké stavby a areály. Nabízíme vyhotovení projektů a studií, poradenství a posudky pro vytápění, větrání, klimatizaci a průkazy budov.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 5. ARKO projekt s.r.o.

  0

  ARKO projekt s.r.o. … ARKO projekt s.r.o. … ARKO projekt je

  ARKO projekt s.r.o.

  ARKO projekt je specialistou v oblasti přímé komunikace. Poskytujeme telemarketingové služby, aktivní telemarketing, pasivní telemarketing, direct marketing, lettershop, kompletace a rozesílání zásilek, leads managment. Zajistíme správu databází, zpracování dat, pořádání odborných kurzů, školení, spotřebitelské soutěže, věrnostní programy a další.

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 6. ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  ODEHNAL PROJEKT s.r.o. … Projektanti … ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  Firma Petr Odehnal zajištuje projektovou a inženýrskou činnost ve stavebnictví pro Blansko a okolí. Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, se zaměřením na technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě, komunikace, ČOV.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 17:00 úterý 7:00 – 17:00
  středa 7:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 17:00
  pátek 7:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - Hotově
 7. Sabela Roman Ing. - projekce

  • tř. Těreškovové 2206/38, Karviná - Mizerov, 73401
  • sabela@mujbox.cz
  • +420 606 259 695
  • Dnes otevřeno 7:00 – 17:00
  0

  Projektantiprojektanti Ostrava … projektanti Orlová … projektanti Havířov

  Sabela Roman Ing. - projekce

  Nabízíme projektové práce. Projektování staveb, kompletní dokumentace RD, bytových objektů, objektů občanské vybavenosti. Inženýrská činnost - včetně vyřizování veškerých náležitostí na úřadech. Konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 17:00 úterý 7:00 – 17:00
  středa 7:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 17:00
  pátek 7:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - Hotově
 8. LÖW & spol., s.r.o.

  0

  Projektanti

  LÖW & spol., s.r.o.

  Studie, projekty a hodnocení krajiny. Ochrana přírody a krajiny. Vymezení a návrhy územních systémů ekologické stability. Studie, projekty a hodnocení zeleně v zastavěném území. Zpracování územně plánovacích dokumentací a studií. Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí – EIA, NATURA 2000, odvody ZPF.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 9. CH Projekt Plzeň s.r.o.

  Komplexní projektové a konzultační služby!

  CH Projekt Plzeň s.r.o. … Projektanti … CH Projekt Plzeň s.r.o.

  CH Projekt Plzeň s.r.o.

  Jsme společnost, která poskytuje komplexní projektové a konzultační služby při přípravě a realizaci staveb a technologických celků. Mezi další patří inženýrská činnost pro průmyslové a občanské stavby, liniové stavby, inženýrské stavby, chemické provozy, základy strojů a linek, průkazy energetické náročnosti budov, zelená úsporám. Dodavatelská činnost staveb. Zaměřujeme se na studie proveditelnosti, průmyslové stavby, občanské stavby, inženýrskou činnost, provozy s nebezpečím výbuchu, výkon technického dozoru staveb. Specializace: • statika staveb • požární posouzení staveb • zdravotechnická instalace • vzduchotechnika • vytápění • měření a regulace • stavební a technologická elektrika • projekty strojní a technologické • posouzení vlivu na životní prostředí • výkon autorského dozoru

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 10. JV PROJEKT s.r.o.

  Projektová, geodetická a realitní kancelář Příbram

  JV PROJEKT s.r.o. … JV PROJEKT s.r.o. … . Společnost JV PROJEKT s.r.o … JV PROJEKT s.r.o. mají

  JV PROJEKT s.r.o.

  Zabýváme se geodézií - katastr nemovitostí, inženýrská geodézie. Vyhotovíme geom. plány, vytyčíme vlastnické hranice. Dokumentace pro kompl. poz. úpravy. Společnost JV PROJEKT s.r.o. vznikla v roce 1999 jako nástupnická organizace firmy podnikající pod názvem Ing. JIŘÍ VONDRÁČEK – PROJEKCE, INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, která podnikala již od r. 1993. Pracovníci této firmy měli dlouholeté zkušenosti zejména v oboru projektování pozemkových úprav (Souhrnné pozemkové úpravy), vodohospodářských staveb, dopravních staveb pro zpřístupnění zemědělských areálů, včetně geodetických prací. Tyto zkušenosti získali v rámci předchozího působení v oddělení projekce. Pracovníci společnosti JV PROJEKT s.r.o. mají dlouholeté odborné zkušenosti v oblasti projektování pozemkových úprav, které provádí od samého počátku, dále v oblasti drobných dopravních staveb, tj. polních cest a místních komunikací.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 11. Stavební projektantProjektanti … Stavební projektantprojektantprojektant pozemních

  Stavební projektant - pozemní stavby - Ing. JAN STUCHLÍK

  Chcete projekt rodinného domu nebo jiné pozemní stavby? Projektant Ing. Jan Stuchlík ze Štramberku, okres Nový Jičín, se zaměřuje na projektovou dokumentaci nízkoenergetických a pasivních domů. V této souvislosti nabízím možnost provedení optimalizace návrhu v německém programu PHPP.

 12. Krunčík Jaroslav

  0

  Projektantiprojektant Rychnov nad

  Krunčík Jaroslav

  Nabízím kompletní projektové práce, stavební dozor, sestavení nebo kontrola rozpočtových nákladů, pasporty objektů, projednání stavby s úřady, vyřízení ohlášení stavby, stavebních povolení, kolaudačních řízení.

 13. ABRAS projektový ateliér s.r.o.

  Projektanti

  ABRAS projektový ateliér s.r.o.

  Poskytujeme komplexní projektové a inženýrské služby ve stavebnictví. Nabízíme poradenskou i konzultační činnost. Zabýváme se projektovou činností od architektonických studií, přes vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení stavby, až po provádění autorských dozorů při realizaci staveb. Vypracování dokumentace rodinných domů, bytových a občanských staveb, průmyslových staveb (včetně souvisejících projektů technického vybavení) a inženýrských sítí (komunikace, vodovody, kanalizace, plynovody, rozvodné sítě NN). Zajišťujeme také pasporty objektů a průkazy energetické náročnosti budov. Služby: - projektová činnost - inženýrské služby - vypracování dokumentace - zpracování rozpočtů staveb - zpracování dotačních programů - odborné poradenství - vypracování pasportů budov - průkazy energetické náročnosti

  Platební metody

  Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 14. Ing. Oto Seidler

  0

  Projektantiprojektantprojektant Seidler

  Ing. Oto Seidler

  Nabízíme projektové práce ve stavebnictví.

 15. IKON, s.r.o.

  Projektanti

  IKON, s.r.o.

  Zajištujeme projekční a inženýrskou činnost ve stavebnictví v oboru ocelové konstrukce. Dodávky staveb s nosnou ocelovou konstrukcí. Stavební dozor.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 16. Ing. KAREL VAŠTÍK - PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  • Lideřovská 14, Vnorovy - Lidéřovice, 69661
  • +420 603 853 613
  • Příště otevřeno: pondělí 8:00 – 17:00
  0

  Projektanti

  Ing. KAREL VAŠTÍK - PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  Projektování vodohospodářských staveb. Kanalizace, vodovody, úpravy toků, vodní nádrže, protipovodňová opatření, studny, manipulační a provozní řády, havarijní plány. V rámci projektu děláme inženýrské sítě.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 17:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 17:00
  pátek 8:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 17. A. S. S. A. architekti s.r.o.

  0
  Ověřená firma
  A. S. S. A. architekti s.r.o. - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  Projektanti

  A. S. S. A. architekti s.r.o.

  A.S.S.A. architekti s.r.o. je architektonický, projekční a inženýrský ateliér se sídlem v Plzni. Společnost vznikla na konci roku 2004 změnou právní formy podnikání sdružení dvou architektů, které bylo založené v roce 1992. Ateliér se zabývá architektonickými návrhy a stavebními projekty, urbanistickými pracemi a návrhy interiérů. Pro potřeby investorů zpracovává ateliér komplexní dokumentaci staveb i jednotlivé fáze projekční přípravy. Pro stavby zajišťujeme veškeré činnosti od ověřovací a architektonické studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby. Můžeme zajistit nebo poskytnou technickou pomoc při výběru dodavatele stavby, uzavření dodavatelských smluv, zajistit výkon autorského i stavebního technického dozoru až do fáze kolaudace a předání stavby investorovi.

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 18. KASKOVÁ ALEXANDRA Ing. arch.

  • Sokolovská 119/54, Karlovy Vary - Rybáře, 36005
  • kaskova@volny.cz
  • +420 353 449 775
  • Dnes otevřeno 7:00 – 15:30
  0

  Projektantiprojektant

  KASKOVÁ ALEXANDRA Ing. arch.

  Nabízíme zpracování územních plánů obcí a měst, regulačních plánů a územních studií.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 19. AVONA - Ing. Lubomír Novák

  Projektantiprojektant Nový Jičín

  AVONA - Ing. Lubomír Novák

  Naší specializací jsou zejména projektové práce a inženýrská činnost v oboru vodohospodářských staveb. Pomáháme Vám s realizací Vašich záměrů již 20 let a za tu dobu jsme získali spoustu neocenitelných zkušeností, které můžete využít ve svůj prospěch. V rámci projekční činnosti jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci čistíren odpadních vod (pro chaty, rodinné domy, sídliště i obce do 3 000 obyvatel), kanalizace (od kanalizačních přípojek až po odkanalizování sídlišť, obcí a měst), vodovodů (vodovodní přípojky pro RD i vodárenské soustavy o délce mnoha kilometrů vč. čerpacích stanic a vodojemů), vodních zdrojů a studní, rybníků, poldrů a odvodnění parkovišť vč. odlučovačů ropných látek a retenčních nádrží. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškeré úkony pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (zejména vodohospodářských staveb). S naší pomocí, vše proběhne hladce a bez chybičky. Těšíme se na Vás! Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Novák tel.+420 556 709 267, mobil: +420 603 540 643, fax: +420 556 719 285, email: info@avona.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 20. Projekční kancelář - Julius Richter

  0

  Projektanti

  Projekční kancelář - Julius Richter

  Projekční kancelář, energetické audity, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, odborné posudky v rámci zelené úsporám. Projektování vytápění a vzduchotechniky jak rodinných domů, tak průmyslových budov. Naše působnost je v rámci celé ČR. Kontaktní osoba: Julius Richter tel. 596 810 525, email: juliusrichter@tiscali.cz

  Provozní doba

  pondělí 6:00 – 15:00 úterý 6:00 – 15:00
  středa 6:00 – 15:00 čtvrtek 6:00 – 15:00
  pátek 6:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově