Hledání "projektanti"
 1. SURGEO, s.r.o. - Geodetické práce

  Aktuality a novinky naleznete ZDE!

  Projektantiprojektant

  SURGEO, s.r.o. - Geodetické práce

  Naše společnost se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, inženýrská geologie, hydrogeologie, ložisková geologie, důlní měřičství, projekční činností, (pozemkové úpravy, hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem, vrty pro tepelná čerpadla, studny) skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů, elektronickým publikováním a dalšími činnostmi. Činnost firmy se dále rozšířila o skenovací práce v širokém sortimentu v souvislosti s archivním zpracováváním dat, digitalizací a zpracováním elektronických dat, zpracováním dat pro systémy GIS a tvorbu elektronických publikací. Prakticky ve všech oborech činnosti firmy začaly být uplatňovány technologie GIS. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, zejména v regionu jižní Moravy, neboť zejména zakládající společníci firmy se touto náročnou, odpovědnou a vysoce kvalifikovanou činností zabývají již dlouhou řadu let.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:30 úterý 7:00 – 16:30
  středa 7:00 – 16:30 čtvrtek 7:00 – 16:30
  pátek 7:00 – 16:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 2. Projektanti

  DORKAS - Ing. KRÁČMEROVÁ MARTA

  Projekce staveb - rodinné domky, bytové domy, ostatní stavby, studentské projekty, dotace Zelená úsporám.

 3. ARVITA P spol. s r.o.

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Projektanti … - projekt plus a.s., Zlín … projekt , s.r.o., Kroměříž … projektanti

  ARVITA P spol. s r.o.

  Arvita P spol. s r.o. působí v oblasti ochrany a tvorby krajiny jako specializovaná firma od roku 1994 (v letech 1992-1994 byly tyto aktivity realizovány v rámci firmy Arvita s.r.o.). Vedle vlastní projekční činnosti zpracovává specializované subdodávky především pro firmy Zlínského kraje, jako jsou S-projekt plus a.s., Zlín; Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o; PÚP Uherský Brod; AKTÉ projekt, s.r.o., Kroměříž; Alfaprojekt Olomouc, a.s. a další zpracovatele územních plánů. Na základě výběrového řízení firma zpracovává významné projekty pro Agenturu ochrany přírody a krajiny, Správu CHKO Beskydy, Správu CHKO Bílé Karpaty a další. K našim hlavním zákazníkům patří především obce, krajské úřady, pozemkové úřady a soukromí investoři. Významnými zákazníky jsou i těžební společnosti, jako jsou Českomoravský štěrk, a.s.; CEMEX Sand, k.s. K dalším podstatným činnostem patří odborné subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadu staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.). Připravíme projekty pro získání dotací z programu Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a programu EU k realizaci: Biocenter, remízů, sadů, biokoridorů, větrolamů, alejových výsadeb malých vodních ploch (tůně, mokřady, rybníky). Pro investiční přípravu zabezpečíme: Identifikace majetkoprávních vztahů k půdě, komplexní podklady pro vynětí pozemku ze ZPF (bilance skrývky ornice, výpočet odvodu, vyhodnocení dopadu stavby dle vyhl. č. 13/94 Sb.), zpětná rekultivace dočasných záborů, ... Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Psotová – jednatelka - tel.: 577 938 161; mobil: 606 447 330; email: arvita@arvita.cz

 4. PROJEKTIS - Ing. Douša Dobroslav

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Projektanti … návrhu až po prováděcí projektprojektanti Kladno

  PROJEKTIS - Ing. Douša Dobroslav

  Nabízíme služby architekta a stavebního inženýra. Vypracujeme projektovou dokumentaci od architektonického návrhu až po prováděcí projekt bytové, občanské a průmyslové stavby včetně interiéru. Lze však využít i pouze jednotlivé služby. Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost ve výstavbě spojenou s přípravou, návrhem a zajišťováním staveb v jednotlivých výkonových fázích (územní řízení, stavební řízení, kolaudačního souhlas aj.). Vykonáváme autorský a technický dozor stavby. Kontaktní osoba: Ing. Dobroslav Douša - majitel 602 264 661, projektis@orfinet.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 5. Projekce na 50. rovnoběžce - Ing. Martin Černohous

  Projektanti … stavební projektant

  Projekce na 50. rovnoběžce - Ing. Martin Černohous

  Zabýváme se zpracováním projektů občanských staveb, rodinných domů a drobných staveb v zadaném rozsahu včetně vyřízení úředního povolení. Součástí naší práce je také autorský a stavební dozor projektovaných staveb. Dále zajištujeme tepelně technické výpočty staveb (Průkaz energetické náročnosti budov, program Nová zelená úsporám).

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 17:00 úterý 9:00 – 17:00
  středa 9:00 – 17:00 čtvrtek 9:00 – 17:00
  pátek 9:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 6. ADLATUS spol. s r.o.

  0

  Vypracování všech stupňů projektové dokumentace - studie, PD pro územní a stavební řízení, investorsko-inženýrská činnost přípravy staveb.

  ADLATUS spol. s r.o.

  Vypracování všech stupňů projektové dokumentace - studie, PD pro územní a stavební řízení, investorsko-inženýrská činnost přípravy staveb.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 7. MAXXI - THERM s.r.o.

  0

  Projektantiprojektant Ostrava

  MAXXI - THERM s.r.o.

  Od začátku naší existence jsou naší hlavní pracovní náplní projekty vytápění a větrání od bytů, přes rodinné domky, menší provozovny až po velké stavby a areály. Nabízíme vyhotovení projektů a studií, poradenství a posudky pro vytápění, větrání, klimatizaci a průkazy budov.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 8. TRÝZNOVÁ DAGMAR Ing. - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

  0

  Projektantiprojektanti

  TRÝZNOVÁ DAGMAR Ing. - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

  Naše firma projektuje stavby a zpracovává veškerou projektovou dokumentaci. Kontaktní osoba Ing. Dagmar Trýznová Mobil +420 775 218 179 Email dagmar.tryznova@tiscali.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 9. ATELIÉR GENIUS LOCI, s.r.o.

  Projektanti

  ATELIÉR GENIUS LOCI, s.r.o.

  Architektura, urbanismus, projekce, realizace, poradenství, vizualizace. Studie a projekty v oborech urbanismu a pozemního stavitelství.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 16:00 úterý 7:30 – 16:00
  středa 7:30 – 16:00 čtvrtek 7:30 – 16:00
  pátek 7:30 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 10. AVONA - Ing. Lubomír Novák

  Projektantiprojektant Nový Jičín

  AVONA - Ing. Lubomír Novák

  Naší specializací jsou zejména projektové práce a inženýrská činnost v oboru vodohospodářských staveb. Pomáháme Vám s realizací Vašich záměrů již 20 let a za tu dobu jsme získali spoustu neocenitelných zkušeností, které můžete využít ve svůj prospěch. V rámci projekční činnosti jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci čistíren odpadních vod (pro chaty, rodinné domy, sídliště i obce do 3 000 obyvatel), kanalizace (od kanalizačních přípojek až po odkanalizování sídlišť, obcí a měst), vodovodů (vodovodní přípojky pro RD i vodárenské soustavy o délce mnoha kilometrů vč. čerpacích stanic a vodojemů), vodních zdrojů a studní, rybníků, poldrů a odvodnění parkovišť vč. odlučovačů ropných látek a retenčních nádrží. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškeré úkony pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (zejména vodohospodářských staveb). S naší pomocí, vše proběhne hladce a bez chybičky. Těšíme se na Vás! Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Novák tel.+420 556 709 267, mobil: +420 603 540 643, fax: +420 556 719 285, email: info@avona.cz

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 11. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - OPLETAL ZDENĚK Ing.

  0

  Projektantiprojektanti

  PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - OPLETAL ZDENĚK Ing.

  Nabízíme projektové práce pro občanské, bytové a průmyslové stavby, požární ochrana, rozpočty staveb. Architektonické studie staveb, urbanisticko-architektonické studie prostranství, zahradně-architektonické stavby.

 12. ARKO projekt s.r.o.

  0

  ARKO projekt s.r.o. … ARKO projekt s.r.o. … ARKO projekt je

  ARKO projekt s.r.o.

  ARKO projekt je specialistou v oblasti přímé komunikace. Poskytujeme telemarketingové služby, aktivní telemarketing, pasivní telemarketing, direct marketing, lettershop, kompletace a rozesílání zásilek, leads managment. Zajistíme správu databází, zpracování dat, pořádání odborných kurzů, školení, spotřebitelské soutěže, věrnostní programy a další.

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 13. ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  ODEHNAL PROJEKT s.r.o. … Projektanti … ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

  Firma Petr Odehnal zajištuje projektovou a inženýrskou činnost ve stavebnictví pro Blansko a okolí. Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, se zaměřením na technickou a dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě, komunikace, ČOV.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 17:00 úterý 7:00 – 17:00
  středa 7:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 17:00
  pátek 7:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Bankovním převodem Platební metody - Hotově
 14. Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

  Projektantiprojektantem a zákazníkem

  Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

  Projekční kancelář Polerecký spol. s r.o. je společností působící v oblasti projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví od roku 2002. Naše kancelář nabízí svým zákazníkům zpracování projektů individuálních, připravených na míru jejich potřebám a představám, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup mezi projektantem a zákazníkem. Zákazník u nás má možnost připravit svou stavbu od A do Z, tj. prakticky od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřad a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení, prováděcí) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní a stavební povolení).

  Provozní doba (Mimo pracovní dobu dle telefonické dohody.)

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 15. LÖW & spol., s.r.o.

  0

  Projektanti

  LÖW & spol., s.r.o.

  Studie, projekty a hodnocení krajiny. Ochrana přírody a krajiny. Vymezení a návrhy územních systémů ekologické stability. Studie, projekty a hodnocení zeleně v zastavěném území. Zpracování územně plánovacích dokumentací a studií. Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí – EIA, NATURA 2000, odvody ZPF.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 16. Projektanti

  PROJEČNÍ KANCELÁŘ MATYÁŠ LUDĚK Ing.

  Nabízíme projektové a inženýrské práce v pozemním stavitelství. Znalecká činnost v oborech: ekonomika - oceňování nemovitostí, stavitelství - pozemní stavby. Stavební dozor.

  Platební metody

  Platební metody - faktura Platební metody - Hotově
 17. IKKO Hradec Králové s.r.o.

  • Bratří Štefanů 238/55, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 50003
  • http://ikko.cz
  • ikko@ikko.cz
  • +420 495 217 150
  • Příště otevřeno: pondělí 8:00 – 16:00
  0

  Projektanti

  IKKO Hradec Králové s.r.o.

  Nabízíme projektování vodohospodářských staveb, dále pak vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, čističky odpadních vod, úpravny vody.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00
 18. CH Projekt Plzeň s.r.o.

  Komplexní projektové a konzultační služby!

  CH Projekt Plzeň s.r.o. … Projektanti … CH Projekt Plzeň s.r.o.

  CH Projekt Plzeň s.r.o.

  Jsme společnost, která poskytuje komplexní projektové a konzultační služby při přípravě a realizaci staveb a technologických celků. Mezi další patří inženýrská činnost pro průmyslové a občanské stavby, liniové stavby, inženýrské stavby, chemické provozy, základy strojů a linek, průkazy energetické náročnosti budov, zelená úsporám. Dodavatelská činnost staveb. Zaměřujeme se na studie proveditelnosti, průmyslové stavby, občanské stavby, inženýrskou činnost, provozy s nebezpečím výbuchu, výkon technického dozoru staveb. Specializace: • statika staveb • požární posouzení staveb • zdravotechnická instalace • vzduchotechnika • vytápění • měření a regulace • stavební a technologická elektrika • projekty strojní a technologické • posouzení vlivu na životní prostředí • výkon autorského dozoru

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - faktura
 19. JV PROJEKT s.r.o.

  Projektová, geodetická a realitní kancelář Příbram

  JV PROJEKT s.r.o. … JV PROJEKT s.r.o. … . Společnost JV PROJEKT s.r.o … JV PROJEKT s.r.o. mají

  JV PROJEKT s.r.o.

  Zabýváme se geodézií - katastr nemovitostí, inženýrská geodézie. Vyhotovíme geom. plány, vytyčíme vlastnické hranice. Dokumentace pro kompl. poz. úpravy. Společnost JV PROJEKT s.r.o. vznikla v roce 1999 jako nástupnická organizace firmy podnikající pod názvem Ing. JIŘÍ VONDRÁČEK – PROJEKCE, INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, která podnikala již od r. 1993. Pracovníci této firmy měli dlouholeté zkušenosti zejména v oboru projektování pozemkových úprav (Souhrnné pozemkové úpravy), vodohospodářských staveb, dopravních staveb pro zpřístupnění zemědělských areálů, včetně geodetických prací. Tyto zkušenosti získali v rámci předchozího působení v oddělení projekce. Pracovníci společnosti JV PROJEKT s.r.o. mají dlouholeté odborné zkušenosti v oblasti projektování pozemkových úprav, které provádí od samého počátku, dále v oblasti drobných dopravních staveb, tj. polních cest a místních komunikací.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 20. DALIBOR ŘEDINA Ing. - statik, projektant

  Neváhejte a obraťte se na nás. Kontaktujte nás!

  . - statik, projektantProjektanti … . - statik, projektantprojektantprojektant Hranice

  DALIBOR ŘEDINA Ing. - statik, projektant

  Sháníte statika? Potřebujete vypracovat projektovou dokumentaci? Kontaktujte nás. Naše firma provádí především projekty mostů, inženýrských, průmyslových a pozemních staveb včetně rekonstrukcí a inženýrskou činnost. Zhotovujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně statických a dynamických výpočtů. Provádíme projektování a statické posouzení mostů, inženýrských a průmyslových staveb včetně rekonstrukcí, projektování pozemních staveb včetně rekonstrukcí a statického zajištění. Děláme návrhy včetně základů strojů, geotechnické výpočty a statické posudky stavebních úprav ve zděných i panelových domech. Návrhy speciálních konstrukcí - železobetonových, ocelových i plastových nádrží, zásobníků, potrubí, stožárů, jeřábových drah, přepravních stojanů a kontejnerů pro energetická zařízení. Posouzení konstrukcí na účinky zemětřesení, poddolování a požárů. Kontaktní osoby: Ing. Dalibor Ředina - majitel 736 689 362 Ing. Irena Ředinová - zástupce 604 405 987

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 úterý 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
  středa 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 čtvrtek 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
  pátek 7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura