Hledání "pedagogicko-psychologické poradenství"
 1. Pedagogicko-psychologické poradenství … oblasti poradenství pro pracovníky … problematice poradenství , psychologie

  PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 a 4

  Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy. (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny) Služby, které poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže. Poradna dále zajišťuje metodické a odborné vedení v oblasti poradenství pro pracovníky ve školství. Pořádá též vzdělávání formou besed, přednášek, kurzů v problematice poradenství, psychologie a speciální pedagogiky pro odbornou i laickou veřejnost. Vede odborné stáže pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

 2. Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

  Pedagogicko-psychologické poradenství

  Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

  Nabízíme psychologická a speciálně pedagogická vyšetření a diagnostiku, následnou péči a poradenskou činnost.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 3. Pedagogicko-psychologické poradenství … výchovné poradenství Naše zařízení

  Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16

  Naše zařízení se specializuje na řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Platby dle dohody. Ambulantní část pořádá konzultace se školami (drogy, šikana, záškoláctví). Více na www.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 4. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA TŘEBÍČ

  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA TŘEBÍČ - Logo

  Pedagogicko-psychologické poradenství … pedagogické poradenství psychologické … psychologické poradenství pedagogickopsychologické … poradna poradenství Pedagogicko-psychologické … stránkách. poradenství psychologická

  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA TŘEBÍČ

  Pedagogicko-psychologické poradenství. Řešení obtíží dětí spojených se školou a vzděláváním. Více na www stránkách.

 5. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OLOMOUCKÉHO KRAJE

  Pedagogicko-psychologické poradenstvípedagogicko-psychologické poradenství … pedagogické poradenství pedagogické … pedagogické poradenství psychologie

 6. Pedagogicko-psychologické poradenství … poradna poradenství Praha

  Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

  Pedagogicko-psychologická poradna pro děti a žáky od 3 do 21 let. Individuální pedagogicko psychologické vyšetření žáků s výchovnými a výukovými problémy. Konzultační a poradenská péče, která je poskytována dětem, žákům a jejich rodičům a učitelům v otázkách výchovy.

 7. Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78

  Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78

  Pedagogicko-psychologické poradenství … pedagogické poradenství poradna … poradna poradenství Plzeň školní … psychologické poradenství pedagogické … pedagogické poradenství

  Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78

  Pracoviště Pedagogicko psychologické poradny poskytuji odborné služby dětem a mladým lidem od 3 do 21 let. Služby PPP poskytujeme dětem a mládeži na základě písemné žádosti rodičů. Žádné doporučení není třeba. Zletilý student střední školy nebo VOŠ může o naše služby požádat sám. Služby PPP jsou bezplatné, pouze cvičebnice, chráněné autorským právem a některé nadstandardní služby hradí rodiče (viz ceník služeb).

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - prevodem
 8. Pedagogicko-psychologické poradenství … výchovné poradenství poruchy

  Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

  Provádíme komplexní diagnostiku osobnosti dětí a vytváříme individuální program pomoci. Poskytujeme příslušnou výchovně pedagogickou péči. Více informací na www stránkách. Pracoviště: Brandlova 112/27 - 500 03 Hradec Králové - tel: 495 541 374, 607 830 408 - info@svphk.cz, Andrlíkova 972 - 562 01 Ústí nad Orlicí - tel: 465 526 969, 737 568 228 - info@svp-mimoza.cz, Smiřických 1237 - 547 01 Náchod - tel: 491 424 390 - svp.kompas@tiscali.cz, Mládežnická 536 - 541 02 Trutnov - tel: 491 521 519 - svp.varianta@seznam.cz, Sokolovská 146 - 533 54 Rybitví - tel: 466 680 338 - svp_pyramida@volny.cz.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 9. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

  Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

  Pedagogicko-psychologické poradenství … stránkách. poradenství diagnostika

  Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

  Řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Více informací na našich webových stránkách.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 16:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 13:30
 10. Pedagogicko-psychologické poradenství … diagnostika a poradenství pro děti

  Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

  Pedagogická a psychologická diagnostika a poradenství pro děti, rodiče a pracovníky škol a školských zařízení. Žamberk, Nádražní 468.........465611023 Lanškroun, budova ZŠ Dobrovského 630...777914459 Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914........777914471 Svitavy, Riegrova 2063..........461532486 Litomyšl, T.G. Masaryka 1160......775575487 Moravská Třebová, Komenského 302.......775575483 Polička, Svermova 401........ 775575484

 11. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov, Liberec

  Pedagogicko-psychologické poradenství

  Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov, Liberec

  Dětský diagnostický ústav v Liberci sdružuje speciální základní a mateřskou školu, praktickou školu a školní jídelnu. Do DDÚ jsou přijímány děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 12. Pedagogicko-psychologické poradenství … odborné poradenství pro péči

  DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO, příspěvková organizace

  Příspěvková organizace Středočeského kraje poskytuje zdravotní služby a sociálně právní ochranu dětí v těchto oblastech: odborné poradenství pro péči o děti, péče o dítě do 3 let v celodenním režimu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poradna pro rodinu ( psychoterapie, fyzioterapie, diagnostika dětí, proces adopce a pěstounské péče). Veřejnost může využít služeb denní péče o děti do 3 let.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 13. Pedagogicko-psychologická poradna Brno

  Pedagogicko-psychologické poradenství

  Pedagogicko-psychologická poradna Brno

  Pedagogicko-psychologická poradna Brno. Další telefonní čísla: tel. 543 245 915; mobil 731 658 684 Především první návštěva poradny může vzbuzovat určité obavy – nejen v dětech, ale také (možná dokonce častěji) v rodičích. Jaký bude člověk, se kterým se tam setkáme? Dokáže s námi (s naším dítětem) navázat vztah? Na co se bude ptát? Co se od nás očekává? Nedozvíme se něco, co bude pro nás nepříjemné? Snažíme se dělat vše pro to, abyste se u nás cítili příjemně a „bezpečně“. Věříme, že k tomu přispějí i naše webové stránky – najdete na nich také informace o tom, jak to u nás vypadá, kdo se Vám bude v poradně věnovat, jak probíhá návštěva, co si vzít s sebou... Rodičům doporučujeme „zabrousit“ také do sekce Nevyslovené otázky, prarodičům do sekce Na co se ptají prarodiče.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura Platební metody - prevodem
 14. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA, LOGOPEDIE

  PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA … Pedagogicko-psychologické poradenství … pedagogické poradenství . Diagnostika

  SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA, LOGOPEDIE

  Psychoterapeutické a speciálně pedagogické poradenství. Diagnostika, reedukace poruch řeči a vývojových poruch učení a chování. Vyšetření školní zralosti. Terapeutická sezení pro dospělé. EEG-BIOFEEDBACK: pomáhá k léčbě, terapii u dětí a dospělých. Více informací najdete na našich webových stránkách.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 18:00 úterý 9:00 – 18:00
  čtvrtek 9:00 – 18:00 pátek 9:00 – 18:00
 15. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BŘECLAV

  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BŘECLAV

  Pedagogicko-psychologické poradenství … pppbreclav.cz poradenství diagnostika

  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BŘECLAV

  Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav. Zatímco standardní služby poradny jsou klientům poskytovány zdarma, nadstandardní služby jsou hrazeny klienty. Doplňková činnost slouží k lepšímu využití odborného potenciálu pracovníků poradny , nesmí však být realizována na úkor její hlavní činnosti. Ceny nabízených služeb se řídí aktuálním ceníkem, nadstandardní služby pro školy a školská zařízení jsou stanoveny dohodou.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 16. PSYCHOTERAPIE, PORADENSTVÍ PeadDr. Pavla DANIHELKOVÁ

  PSYCHOTERAPIE, PORADENSTVÍ PeadDr … Pedagogicko-psychologické poradenství … cz/cz172424/ poradenství psychoterapie … zdraví. poradenství párová

  PSYCHOTERAPIE, PORADENSTVÍ PeadDr. Pavla DANIHELKOVÁ

  Cílem konzultací je najít řešení problémových situací - partnerská krize, nedostatek sebedůvěry, úzkost a panika, ztráta blízké osoby, pochybnosti o duševním zdraví.

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 16:00 úterý 9:00 – 16:00
  středa 9:00 – 16:00 čtvrtek 9:00 – 16:00
  pátek 9:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 17. NEKULOVÁ IVA Mgr. - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

  NEKULOVÁ IVA Mgr. - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

  Pedagogicko-psychologické poradenství … psychologické poradenství skupinová … Psychologické poradenství , psychoanalyticky … firmy. Poradenství v oblasti

  NEKULOVÁ IVA Mgr. - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

  Psychologické poradenství, psychoanalyticky orientovaná individuální, příp. skupinová psychoterapie pro dospělé a dospívající. Spolupráce při výběrových řízeních pro firmy. Poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu, redukce hmotnosti, program metabolic balance®. Více informací naleznete na www stránkách.

 18. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, p.o.

  Pedagogicko-psychologické poradenství … Nabídka poradenství v oblasti

  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, p.o.

  Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 úterý 7:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
  středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
  pátek 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 19. Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

  Pedagogicko-psychologické poradenství … 18 let, poradenství pro rodiče … školství poradenstvi

  Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

  Poskytování odborné psychologické a speciálněpedagogické péče pro děti od 3 do 18 let, poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky, vypracovávání posudků k maturitní zkoušce a jiných odborných podkladů k úpravě vzdělávání u dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 20. Mgr. Světlana Drábková dyslexie - PRODYS

  Pedagogicko-psychologické poradenství

  Mgr. Světlana Drábková dyslexie - PRODYS

  Diagnostika, prevence a náprava specifických poruch učení a chování, školních potíží a grafomotorických obtíží. Diagnostika a percepčně motorická cvičení pro děti s diagnózou ADD, ADHD a LMD - specifické poruchy učení a chování (dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruchy koncentrace pozornosti), DMO a grafomotorickými obtížemi, pořádání dětských letních táborů.