Hledání "laboratoře, specializovaná zařízení"
 1. ITEST plus s.r.o.

  ITEST plus s.r.o.

  Laboratoře, specializovaná zařízení

  ITEST plus s.r.o.

  Diagnostické prostředky pro mikrobiologii a mykologii. Diagnostické přípravky pro mikrobiologii a mykologii. Latexaglutinační a jiné diagnostické soupravy. Diagnostická séra pro sklíčkovou aglutinaci, antigeny pro stanovení protilátek, precipitací, pozitivní kontrolní séra pro agarprecipitační reakce, diagnostické disky, cukerné diagnostické disky a tablety, antimykotické disky.

 2. IDL s.r.o.

  IDL s.r.o. - Logo

  Laboratoře, specializovaná zařízení … město Praha laborator .idl@iol … vyšetření laboratoř laboratorní … zdravotnické zařízení , které vzniklo … poskytování specializované laboratorní

  IDL s.r.o.

  Společnost IDL s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1995. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na poskytování specializované laboratorní diagnostiky - laboratoř provádí vyšetřování hormonů, nádorových markerů, enzymů, vitamínů, některých lékových hladin a dalších působků v následujících klinických oblastech: gynekologická endokrinologie, tyreologie, nádorová diagnostika, kostní metabolismus, diabetologie, obecná endokrinologie. Činnost směřuje k rozvíjení imunodiagnostické laboratoře založené na moderních technologiích, automatizovaných laboratorních vyšetřeních za podpory informačních systémů a kvalitního lidského faktoru. Všechna řešení jsou cílena na plnění kritérií pro správnou laboratorní práci, která je nezbytným základem kvalitní diagnostiky. Znalost nejmodernějších technologií a laboratorní techniky považuje společnost za nezbytný předpoklad dalšího rozvoje.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 3. Laboratoře Mikrochem, a.s.

  Laboratoře Mikrochem, a.s. - Logo

  Laboratoře Mikrochem, a.s … Laboratoře, specializovaná zařízení … zdravotnické laboratoř vyšetření … certifikát HIV Laboratoře Mikrochem … zdravotnické laboratoře , které provádí

  Laboratoře Mikrochem, a.s.

  Laboratoře Mikrochem jsou akreditované zdravotnické laboratoře, které provádí bakteriologická vyšetření biologického materiálu, imunologická a sérologická vyšetření, mykologická vyšetření, virologická vyšetření, parazitologická vyšetření, diagnostiku TBC nákaz, molekulárně-genetické metody (PCR, vyšetření genovou sondou). Vyšetření běžně provádíme jak pro ambulantní zdravotnická zařízení v oblasti Olomouce, Uničova, Šternberka, Litovle, Prostějova, Přerova, Otrokovic, Šumperka a Jeseníku, Valašského Meziříčí a Rožnova, tak poskytujeme služby i široké veřejnosti: pacientům – samoplátcům.

  Provozní doba

  pondělí 6:30 – 16:00 úterý 6:30 – 16:00
  středa 6:30 – 16:00 čtvrtek 6:30 – 16:00
  pátek 6:30 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 4. Benčík Vladimír MUDr.- Ben Labor s.r.o.

  Benčík Vladimír MUDr.- Ben Labor s.r.o.

  Laboratoře, specializovaná zařízení … Moravskoslezský kraj laborator .bencik@bluetone … biopsie laboratoř cervikovaginální … cytologie specializovaná zařízení … zařízení laboratoře zdravotnická

  Benčík Vladimír MUDr.- Ben Labor s.r.o.

  Laboratoř poskytuje služby v celém rozsahu oboru patologie: bioptická vyšetření, imunohistochemická vyšetření, gynekologická cytologická vyšetření - screening karcinomu děložního hrdla, negynekologická cytologická vyšetření, konzultační činnost, bioptická a cytologická vyšetření veterinární.

  Provozní doba

  pondělí 6:00 – 19:00 úterý 6:00 – 19:00
  středa 6:00 – 19:00 čtvrtek 6:00 – 19:00
  pátek 6:00 – 19:00

  Platební metody

  Platební metody - Faktura
 5. PROKOPEC COP s.r.o. - Screeningová cytologická labolatoř

  PROKOPEC COP s.r.o. - Screeningová cytologická labolatoř

  Laboratoře, specializovaná zařízení … cytologická laboratoř onkologická … Cytologická laboratoř . ordinace … cytologická laboratoř

  PROKOPEC COP s.r.o. - Screeningová cytologická labolatoř

  Gynekologická ordinace a centrum onkologické prevence v gynekologii. Cytologická laboratoř.

 6. CLINLAB - MUDr. ČÁP JOSEF

  • Nádražní 1285/7, 56802 Svitavy - Předměstí
  • capclin@unet.cz
  • +420 461 533 444

  Laboratoře, specializovaná zařízení … capclin@unet.cz laboratoř klinická … Provoz laboratoře klinické … vyšetření Specializované zařízení

  CLINLAB - MUDr. ČÁP JOSEF

  Provoz laboratoře klinické biochemie, imunochemie a hematalogie.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 7. AGROLAB spol. s r.o.

  AGROLAB spol. s r.o.

  Laboratoře, specializovaná zařízení

  AGROLAB spol. s r.o.

  Hlavní činností je provádění laboratorních rozborů celého spektra matric. Rozbory půdy, rostlin, krmiv, agrochemické rozbory, zemědělské služby a poradenství.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 14:30 úterý 7:00 – 14:30
  středa 7:00 – 14:30 čtvrtek 7:00 – 14:30
  pátek 7:00 – 14:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 8. ZBOŽÍNKOVÁ JARMILA - Zubní laboratoř

  - Zubní laboratoř Laboratoře … cz Zubní laboratoř Zlaté hory … náhrady laboratoř Zlaté hory … hory Zubní laboratoř . Dentální … práce zubní laboratoř

  ZBOŽÍNKOVÁ JARMILA - Zubní laboratoř

  Zubní laboratoř. Dentální práce - snímatelné a fixní náhrady.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 15:00 úterý 8:00 – 15:00
  středa 8:00 – 15:00 čtvrtek 8:00 – 15:00
  pátek 8:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 9. AXIS - CZ Hradec Králové, s.r.o.

  AXIS - CZ Hradec Králové, s.r.o.

  Laboratoře, specializovaná zařízení … hematologická laboratoř Biochemická … Biochemická laboratoř laboratoř odběry … hematologická laboratoř . V laboratoři … krve. Naše laboratoř se nachází

  AXIS - CZ Hradec Králové, s.r.o.

  Biochemická a hematologická laboratoř. V laboratoři také provádíme odběry krve. Naše laboratoř se nachází v budově polikliniky. Dodáváme lékařům odběrový materiál. Na požádání si mohou pacienti vyzvednout výsledky přímo v laboratoři. Pro lékaře, sestry organizujeme školení a semináře.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 10. AKREDITOVANÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ

  SILNIČNÍ LABORATOŘ Laboratoře

  AKREDITOVANÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ

  Zkoušky a diagnostika stavebních materiálů, betonů, silnic, letišť, měření únosnosti, geotechnika, posudky, poradenství.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 11. LaborUnion CZ s.r.o.

  • Ruská 210/20, 35101 Františkovy Lázně
  • laborunioncz@email.cz
  • +420 354 544 292
  • Příště otevřeno: pondělí 7:00 – 16:00

  Laboratoře, specializovaná zařízení

  LaborUnion CZ s.r.o.

  Poskytujeme laboratorní služby v oblasti analýzy vody, analýzy a posuzování PLZ (přírodních léčivých zdrojů).

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 16:00
 12. Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o.

  Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o. - Logo

  Laboratoře, specializovaná zařízení … zdravotnická laboratoř laboratoř Olomouc … hematologická laboratoř biochemie … Zdravotnická laboratoř . Služby … zdravotnická laboratoř Odběrová

  Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o.

  Zdravotnická laboratoř. Služby pro lékaře i veterináře. Biologický materiál - krev, moč.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 13. Družstvo MEDEOR

  • nám. Přerovského povstání 2803/1, 75002 Přerov I-Město
  • http://www.druzstvomedeor.cz
  • +420 581 204 721
  • Příště otevřeno: pondělí 7:00 – 14:30

  Laboratoře, specializovaná zařízení … biochemická laboratoř hematologická … hematologická laboratoř vyšetření … hematologická laboratoř . Laboratorní

  Družstvo MEDEOR

  Pracoviště klinické biochemie. Biochemická a hematologická laboratoř. Laboratorní vyšetření krve a moči.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 14:30 úterý 7:00 – 14:30
  středa 7:00 – 14:30 čtvrtek 7:00 – 14:30
  pátek 7:00 – 14:30
 14. Biogen Praha s.r.o.

  Biogen Praha s.r.o.

  Laboratoře, specializovaná zařízení … laboratorních plastů laboratoř genetika

  Biogen Praha s.r.o.

  Prodej chemických látek pro molekulární biologii (lesktriční enzymy, polymeráty...), sekvenace a sekvenace nové generace. Prodej laboratorních plastů.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:30 úterý 7:00 – 16:30
  středa 7:00 – 16:30 čtvrtek 7:00 – 16:30
  pátek 7:00 – 16:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura Platební metody - prevodem
 15. Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o.

  Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o.

  cytologická laboratoř s.r.o. Laboratoře … Laboratoře, specializovaná zařízení … cytologická laboratoř bioptická … bioptická laboratoř bioptická vyšetření … vyšetření laboratoř Chomutov

  Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o.

  Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově byla zřízena v říjnu roku 2002. Zajišťuje bioptická vyšetření, gynekologicko-cytologická vyšetření, klinicko-cytologická vyšetření. Laboratoř ročně zpracuje 17 000 bioptických vyšetření. 20 200 gynekologicko-cytologických vyšetření, 1 550 klinicko-cytologických vyšetření. V bioptické a cytologické laboratoři pracuje celkem 22 pracovníků ve složení: 5 atestovaných lékařů, 11 laborantek, 3 administrativní pracovnice, ostatní personál.

 16. BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ BILA, s.r.o.

  BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ BILA, s.r.o. - Logo

  BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ BILA, s … Laboratoře, specializovaná zařízení … Biochemická laboratoř hematologická … hematologická laboratoř laboratorní … vyšetření laboratoř Zábřeh laboratoř

  BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ BILA, s.r.o.

  Biochemická a hematologická laboratoř Biochemická laboratoř BILA, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako laboratoř pro klinickou biochemii a hematologii s cílem pokrýt potřebu laboratorních vyšetření pro lékaře a zdravotnická zařízení spádové oblasti měst Zábřehu, Mohelnice a Loštic. Laboratoř pokrývá značnou část požadavků na biochemická a hematologická vyšetření, v případech vzácnějších vyšetření pak spolupracujeme s laboratořemi OKB nemocnice Šumperk, OLM nemocnice Prostějov a laboratořemi Mikrochem Olomouc, pro než vzorky trídíme a shromaždujeme. Pro naše potreby pracuje svozová služba HTS Zábřeh, jejíž řidiči několikrát denně a dle potřeby svážejí vzorky z ordinací.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:00 úterý 7:00 – 16:00
  středa 7:00 – 16:00 čtvrtek 7:00 – 16:00
  pátek 7:00 – 15:00
 17. Veterinární laboratoř LABVET

  Veterinární laboratoř LABVET

  Veterinární laboratoř LABVET Laboratoře … Laboratoře, specializovaná zařízení … veterinární laboratoř pasy čipování

  Veterinární laboratoř LABVET

  Všestranné vyšetření kůže, čipování psů a koček, tetování štěňat, kontrola zoozón, vystavování pasů atd. Najdete nás v areálu Pražské tržnice v Holešovicích. Hala 27 1. patro.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:30 úterý 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:30
  středa 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:30 čtvrtek 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:30
  pátek 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:30 sobota 8:00 – 10:30
 18. BIOLAB spol. s r.o.

  BIOLAB spol. s r.o.

  Laboratoře, specializovaná zařízení … zdravotnická zařízení , instituce … 2006 je laboratoř pro uvedenou … činnosti laboratoře je poskytování … lůžková zařízení okresu Klatovy

  BIOLAB spol. s r.o.

  Provádíme a zajišťujeme biochemická, hematologická, imunochemická, sérologická, mikrobiologická a molekulárně biologická vyšetření v biologickém materiálu pro státní i nestátní zdravotnická zařízení, instituce, právnické osoby, občany a jiné subjekty. Služby poskytujeme jak na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, tak i přímo pro samoplátce. Od 1.6.2006 je laboratoř pro uvedenou laboratorní činnost držitelem mezinárodně platného Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189/2003 od Českého institutu pro akreditaci. Nedílnou součástí činnosti laboratoře je poskytování odborných lékařských konzultací v uvedených oborech. Uvedená laboratorní vyšetření provádíme také pro veterinární oblast. Hlavní spádovou oblast reprezentují především ambulantní a lůžková zařízení okresu Klatovy a Domažlice. Služby však zajišťujeme i pro další zdravotnická zařízení, jako např. FN Plzeň, FN Motol Praha, Louny, ….

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 20:00 úterý 7:00 – 20:00
  středa 7:00 – 20:00 čtvrtek 7:00 – 20:00
  pátek 7:00 – 20:00
 19. DIAGNOZA s.r.o.

  DIAGNOZA s.r.o. - Logo

  Laboratoře, specializovaná zařízení … Histopatologická laboratoř Mikroskopické … Biopsie laboratoř Ústí nad … histopatologické laboratoře . Společnost … Histopatologická laboratoř Diagnostika

  DIAGNOZA s.r.o.

  Provoz histopatologické laboratoře. Společnost DIAGNOZA s.r.o. zahájila svoji činnost v prosinci roku 1995, tedy před více než před deseti lety. Zakladateli firmy jsou MUDr. Jan Šťastný, emeritní přednosta oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a paní Eva Závorková, dříve vedoucí laboratntka oddělení patologie MN.

  Provozní doba

  pondělí 6:30 – 15:00 úterý 6:30 – 15:00
  středa 6:30 – 15:00 čtvrtek 6:30 – 15:00
  pátek 6:30 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 20. Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o.

  Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o.

  Veterinární laboratoř , VEDIA s … Laboratoře, specializovaná zařízení … veternární laboratoř mikrobiologická … mikrobiologická laboratoř Parazitologická

  Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o.

  Provádění laboratorní veterinární diagnostické činnosti v oblasti mikrobiologie potravin, krmiv, stěrů z prostředí, sekčního a klinického materiálu.