Hledání "kriminální policie"
 1. 0

  Policie ČR - Služba kriminální … vyšetřování Policie ČR Kongresová … http://www. policie .cz

 2. Policie ČR - OŘ Praha IV - … Služba kriminální policie a vyšetřování … vyšetřování Policie ČR U Plynárny … http://www. policie .cz/clane

 3. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

  • Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem-město - Ústí nad Labem-centrum
  • +420 974 421 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Ústeckého … Ústeckého kraje Policie ČR Lidické … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 4. Policie ČR - Územní odbor … Chomutov Policie ČR Riegrova … http://www. policie .cz/clane … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Chomutov

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 5. Policie ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

  • Vrchlického 2627/46, 58601 Jihlava
  • +420 974 266 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie kraje Vysočina … Vysočina Policie ČR Vrchlického … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 6. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

  • Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice V - Zelené Předměstí
  • +420 974 566 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Pardubického … Pardubického kraje Policie ČR Na Spravedlnosti … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 7. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

  • Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň 3 - Východní Předměstí
  • +420 974 321 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Plzeňského … Plzeňského kraje Policie ČR Nádražní … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 8. Policie ČR - Územní odbor Klatovy

  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Klatovy Policie ČR Plzeňská … http://www. policie .cz Činnost … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Klatovy

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 9. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

  • J. A. Bati 5637, 76001 Zlín
  • +420 974 661 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Zlínského … Zlínského kraje Policie ČR J. A. Bati … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 10. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

  • 30. dubna 1682/24, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz
  • +420 974 721 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Moravskoslezského … Moravskoslezského kraje Policie ČR 30. dubna … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 11. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha III … III Policie ČR Trousilova 1121/3 … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha III

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 12. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha IV Policie … Policie ČR U Plynárny 972/2 … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha IV

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 13. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha I Policie … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení … služby kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha I

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 14. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha II Policie … Policie ČR Sokolská 1799/38 … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha II

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 15. Policie ČR - Územní odbor Liberec

  • Pastýřská 375/3, 46001 Liberec (nečleněné město) - Liberec I-Staré Město
  • +420 974 466 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Liberec Policie ČR Pastýřská … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Liberec

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 16. Policie ČR - Územní odbor Bruntál

  • Partyzánská 1454/9, 79201 Bruntál
  • +420 974 731 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Bruntál Policie ČR Partyzánská … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Bruntál

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 17. Policie ČR - Územní odbor Louny

  • Cukrovarská zahrada 1124, 44001 Louny
  • +420 974 437 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Louny Policie ČR Cukrovarská … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Louny

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 18. Policie ČR - Územní odbor Náchod

  • Husovo náměstí 698, 54701 Náchod
  • +420 974 534 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Náchod Policie ČR Husovo … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Náchod

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 19. Policie ČR - Územní odbor Ústí nad Labem

  • Dlouhá 3096/2, 40001 Ústí nad Labem-město - Ústí nad Labem-centrum
  • +420 974 426 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … nad Labem Policie ČR Dlouhá … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Ústí nad Labem

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 20. Policie ČR - Územní odbor Opava

  • Hrnčířská 344/22, 74601 Opava nečleněná část města - Město
  • +420 974 737 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Opava Policie ČR Hrnčířská … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Opava

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.