Hledání "kriminální policie"
 1. 0

  Policie ČR - Služba kriminální … vyšetřování Policie ČR Kongresová … http://www. policie .cz

 2. Policie ČR - OŘ Praha I - … Služba kriminální policie a vyšetřování … vyšetřování Policie ČR Bartolomějská … http://www. policie .cz/clane

 3. Policie ČR - OŘ Praha III … Služba kriminální policie a vyšetřování … vyšetřování Policie ČR Zenklova … http://www. policie .cz/clane

 4. Policie ČR - OŘ Praha IV - … Služba kriminální policie a vyšetřování … vyšetřování Policie ČR U Plynárny … http://www. policie .cz/clane

 5. Policie ČR - OŘ Praha II - … Služba kriminální policie a vyšetřování … vyšetřování Policie ČR Sokolská … http://www. policie .cz/clane

 6. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

  • Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice V - Zelené Předměstí
  • krp.pu@mvcr.cz
  • +420 974 566 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Pardubického … Pardubického kraje Policie ČR Na Spravedlnosti … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 7. Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Zlínského … Zlínského kraje Policie ČR J. A. Bati … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 8. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

  • Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň 3 - Východní Předměstí
  • szkplz@mvcr.cz
  • +420 974 321 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Plzeňského … Plzeňského kraje Policie ČR Nádražní … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 9. Policie ČR - Územní odbor Klatovy

  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Klatovy Policie ČR Plzeňská … http://www. policie .cz Činnost … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Klatovy

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 10. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

  • tř. Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc - Hodolany
  • smknrol@mvcr.cz
  • +420 974 766 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Olomouckého … Olomouckého kraje Policie ČR tř. Kosmonautů … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 11. Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

  • 30. dubna 1682/24, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
  • ssmkzastup@mvcr.cz
  • +420 974 721 111
  0

  Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie Moravskoslezského … Moravskoslezského kraje Policie ČR 30. dubna … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 12. Policie ČR - Krajské ředitelství … ředitelství policie kraje Vysočina … Vysočina Policie ČR Vrchlického … ředitelství policie hlavního … Službu kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy je jedním z útvarů s územně vymezenou působností. V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro Službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, kterým podléhají útvary s celoměstskou působností.

 13. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha I Policie … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení … služby kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha I

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 14. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha III … III Policie ČR Trousilova 1121/3 … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha III

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 15. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha II Policie … Policie ČR Sokolská 1799/38 … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha II

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 16. Policie ČR - Obvodní ředitelství … ředitelství policie Praha IV Policie … Policie ČR U Plynárny 972/2 … http://www. policie .cz/clane … ředitelství Policie ČR je snížení

  Policie ČR - Obvodní ředitelství policie Praha IV

  Cílem Obvodního ředitelství Policie ČR je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností a s Městskou policií.

 17. Policie ČR - Územní odbor Cheb

  • Valdštejnova 600/4, 35002 Cheb
  • uocheb@mvcr.cz
  • +420 974 361 111
  • Příště otevřeno: pondělí 7:00 – 15:00
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Cheb Policie ČR Valdštejnova … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Cheb

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 7:00 – 15:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 15:00
 18. Policie ČR - Územní odbor Karlovy Vary

  • Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary
  • orkv@mvcr.cz
  • +420 974 361 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … Karlovy Vary Policie ČR Závodní … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Karlovy Vary

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 19. Policie ČR - Územní odbor Litoměřice

  • Eliášova 913/7, 41201 Litoměřice - Předměstí
  • pcrlt@mvcr.cz
  • +420 974 436 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … Litoměřice Policie ČR Eliášova … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Litoměřice

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.

 20. Policie ČR - Územní odbor Teplice

  • Masarykova třída 1363, 41501 Teplice - Trnovany
  • rediteltp@mvcr.cz
  • +420 974 439 111
  0

  Policie ČR - Územní odbor … odbor Teplice Policie ČR Masarykova … dopravní policie z obvodních … službou kriminální policie a vyšetřování

  Policie ČR - Územní odbor Teplice

  Činnost je zajišťována vnější službou - policisté pořádkové a dopravní policie z obvodních oddělení - a službou kriminální policie a vyšetřování. Další složky jsou oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, skupina základních kynologických činností, preventivně informační skupina, oddělení vnitřní kontroly.