Hledání "geologie"
 1. GEOtest, a.s.

  GEOtest, a.s.

  GEOtest, a.s. Geologie Ekologie … geotest.cz geologie hydrogeologie … inženýrská geologie sanace GEOtest … inženýrské geologii a geotechnice … inženýrská geologie a geotechnika

  GEOtest, a.s.

  GEOtest, a.s. poskytuje široké spektrum konzultačních, poradenských, expertních i dodavatelských služeb v ekologických oborech, v hydrogeologii, v inženýrské geologii a geotechnice. Nabízí rovněž služby hydrochemických laboratoří, laboratoří mechaniky zemin, zavádění a udržování systémů řízení a služby finančního inženýrství. Sanační ekologie, brownfields, EIA, analýza rizik, ekologický audit, odpady, skládky, inženýrská geologie a geotechnika, geofyzika, hydrochemické laboratoře, laboratoře mechaniky zemin, hydrogeologie, informační technologie, věda a výzkum, systémy managementu

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 16:00 úterý 8:00 – 16:00
  středa 8:00 – 16:00 čtvrtek 8:00 – 16:00
  pátek 8:00 – 16:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 2. UNIGEO a.s.

  UNIGEO a.s.

  UNIGEO a.s. Geologie Místecká … unigeo.cz Geologie Průzkum Vrty … surovin, geologie , vrtné práce

  UNIGEO a.s.

  UNIGEO a.s. je společností se širokým rozsahem činností, např.: průzkum a těžba nerostných surovin, geologie, vrtné práce, inženýrská činnost, geotechnické práce, stavební práce, ochrana životního prostředí, sanace ekologických zátěží, nakládání s odpady a činnost akreditovaných analytických laboratoří vod a zemin a laboratoří mechaniky zemin. Při jejich realizaci spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních partnerů. Společnost má již téměř 60letou tradici.

 3. SURGEO, s.r.o.

  SURGEO, s.r.o. - Logo

  geodeti Geologie Plucárna … inženýrská geologie , hydrogeologie … ložisková geologie , důlní měřičství

  SURGEO, s.r.o.

  Naše společnost se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, inženýrská geologie, hydrogeologie, ložisková geologie, důlní měřičství, projekční činností, (pozemkové úpravy, hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem, vrty pro tepelná čerpadla, studny) skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů, elektronickým publikováním a dalšími činnostmi.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 16:30 úterý 7:00 – 16:30
  středa 7:00 – 16:30 čtvrtek 7:00 – 16:30
  pátek 7:00 – 16:30

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 4. GeoTec - GS, a.s.

  GeoTec - GS, a.s. - Logo

  GS, a.s. Geologie Chmelová … Inženýrská geologie Hydrogeologie … inženýrské geologii , hydrogeologii … sanační geologii a diagnostice

  GeoTec - GS, a.s.

  Společnost GeoTec-GS, a.s. poskytuje široké spektrum služeb v geotechnice, inženýrské geologii, hydrogeologii, geofyzice, sanační geologii a diagnostice staveb. Nabízí komplexní realizaci geologických průzkumů, geologických a geotechnických dozorů na stavbách a geotechnického monitoringu. Prostřednictvím vlastní akreditované laboratoře zajišťuje laboratorní a geotechnické zkoušky na stavbách.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 5. CHALUPA GGS s.r.o. - INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE

  CHALUPA GGS s.r.o. - INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE - Logo

  INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE , HYDROGEOLOGIE … HYDROGEOLOGIE Geologie Na Veselou … inženýrské geologie - zakládání … inženýrská geologie hydrogeologie

  CHALUPA GGS s.r.o. - INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE

  Konzultační kancelář pro řešení problematiky v oborech - inženýrské geologie - zakládání staveb, stabilita, průzkumné práce pro stavby, hydrogeologie - studny, průzkumy znečištění, měření radonu - radonový index.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00 úterý 8:00 – 14:00
  středa 8:00 – 12:30 čtvrtek 8:00 – 13:00
 6. Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.

  Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.

  Stavební geologie - IGHG, spol … s r.o. Geologie Toskánská

  Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.

  Provádíme inženýrsko-geologické průzkumy, stavebně-technologické vrty, hydro-geologické průzkumy a odborné konzultace. Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 15:30 úterý 7:30 – 15:30
  středa 7:30 – 15:30 čtvrtek 7:30 – 15:30
  pátek 7:30 – 15:30

  Platební metody

  Platební metody - Faktura
 7. KAROTÁŽ A CEMENTACE s.r.o.

  CEMENTACE s.r.o. Geologie Velkomoravská

  KAROTÁŽ A CEMENTACE s.r.o.

  Provádíme speciální práce v oblasti průzkumu, těžby a využívání zemního plynu, ropy a termálních vod. Karotáž - perforace - cementace - testerování - intenzifikace.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 8. G-servis Praha spol. s r.o.

  G-servis Praha spol. s r.o.

  s r.o. Geologie Třanovského … g-servis.cz GEOLOGIE A SANACE … Inženýrská geologie Životní prostředí

  G-servis Praha spol. s r.o.

  Firma G-servis Praha, s.r.o. poskytuje konzultace, služby, dodávky a realizace zakázek v následujících oblastech: -GEOLOGICKÉ PRÁCE A SANACE, -ÚPRAVA VODY, -BIOTECHNOLOGIE.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 9. Martin Ing. - Geologie a geotechnika … geotechnika Geologie Luční 434, … kraj janda@ geologie .cz http://www … http://www. geologie .cz inženýrská … inženýrská geologie inženýrsko-geologický

  Janda Martin Ing. - Geologie a geotechnika

  Zakládání pozemních staveb, řešení stability svahu, provádění zkoušek mechaniky zemin. Kontrola provádění zemních prací na stavbách. Průzkumy pro hráze. Inženýrsko-geologický průzkum v celé šíři oboru.

 10. Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o.

  Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o.

  Stavební geologie - geoprůzkum

  Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o.

  Předmět činnosti:* hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem * projektování a navrhování objektů, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem * zámečnictví * dekontaminace zeminy (mimo příloh ŽZ) * přípravné práce pro stavby * specializované stavební činnosti * opravy pracovních strojů * úprava a rozvod užitkové vody * specializovaný maloobchod * zprostředkování obchodu * zprostředkování služeb.

  Provozní doba

  pondělí 6:30 – 15:00 úterý 6:30 – 15:00
  středa 6:30 – 15:00 čtvrtek 6:30 – 15:00
  pátek 6:30 – 15:00 sobota 6:30 – 15:00
  neděle 6:30 – 15:00
 11. Josef Karvánek RNDr.

  • A. Trägera 287/37, 37010 České Budějovice 3
  • +420 723 727 677

  Karvánek RNDr. Geologie A. Trägera … inženýrské geologie a hydrogeologie

  Josef Karvánek RNDr.

  Provádíme geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Provádíme také znalecké posudky v oboru hydrogeologie.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 12. průzkum Geologie Štefánikova … zakládání staveb geologie laboratorní

  CENTROPROJEKT GROUP a.s. - geologický průzkum

  Hledáte firmu na průzkumné práce pro zakládání staveb? Obraťte se na CENTROPROJEKT GROUP a.s., nabízí geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum v oblasti Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž. Provádíme polní a laboratorní zkoušky zemin a podzemních vod včetně statických zatěžovacích zkoušek podloží.

 13. ArtepGeo s.r.o.

  ArtepGeo s.r.o. Geologie Radlická

  ArtepGeo s.r.o.

  Provádíme geologické, hydrogeologické, inženýrskogeologické průzkumy pro všechny druhy staveb. Radonový průzkum. Zatěžovací zkoušky, vrty, vrtané studny, výpočty stability, geotechnický monitoring, laboratorní rozbory zemin, hornin a vod. Dozor na stavbách, přebírky základové spáry.

  Provozní doba (NONSTOP)

  pondělí 0:00 – 23:59 úterý 0:00 – 23:59
  středa 0:00 – 23:59 čtvrtek 0:00 – 23:59
  pátek 0:00 – 23:59 sobota 0:00 – 23:59
  neděle 0:00 – 23:59
 14. URGA, s.r.o.

  URGA, s.r.o.

  s.r.o. Geologie Holická 1090/31A … environmentální geologie , hydrogeologie … sanační geologie , ložiskové … ložiskové geologie a strukturně geologický

  URGA, s.r.o.

  Společnost je zaměřená na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, na úpravu a analýzu znečištěných sedimentů (řeky, přehrady) nerostných surovin, druhotných surovin, včetně odstraňování kontaminantů z půd, průmyslového odpadu a kalů. Firma poskytuje služby v oblasti environmentální geologie, hydrogeologie, sanační geologie, ložiskové geologie a strukturně geologický průzkum v návaznosti na využívání podzemních zdrojů geotermální energie.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 15. OVYVOZ s.r.o.

  OVYVOZ s.r.o. Geologie Fráni Šrámka

  OVYVOZ s.r.o.

  Inženýrsko-geologické a hydrogeologické práce. Provádíme i geologické a studnářské práce.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost
 16. AGUAS CF s.r.o.

  CF s.r.o. Geologie Pražská silnice … inženýrská geologie balneotechnika … inženýrské geologie a balneotechniky … inženýrská geologie

  AGUAS CF s.r.o.

  Poskytujeme služby v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie a balneotechniky. Zakázky dohodou, více na www stránkách.

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura
 17. RMT VZ, a.s.

  RMT VZ, a.s.

  VZ, a.s. Geologie Jindřicha

  RMT VZ, a.s.

  Hydrogeologie, staré ekologické zátěže, poradenství, posudky, audity, průzkumy znečištění, sanace kontaminovaného horninového prostředí a podzemní vody, specializované sanační práce, risk management, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, výzkum a vývoj.

 18. NOZA, s.r.o.

  s.r.o. Geologie Huťská 229

  NOZA, s.r.o.

  Firma NOZA, s. r. o. zajišťuje komplexní obchodní a projektové činnosti v oblasti distribuce produktů environmentálních projektů systémové ekologie s ohledem na ochranu životního prostředí. Dále zajišťujeme inženýrsko geologický průzkum pro zakládání pozemních staveb plošných, pozemních staveb liniových, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, stabilizace sesuvných území a zajišťování geotechnického dozoru stavebních prací. Dále provádíme geofyzikální průzkum a monitoring např. silnic, hrází, plynovodu…

  Provozní doba

  pondělí 9:00 – 17:00 úterý 9:00 – 17:00
  středa 9:00 – 17:00 čtvrtek 9:00 – 17:00
  pátek 9:00 – 17:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotovost Platební metody - Faktura Platební metody - na dobírku
 19. GHE, a.s.

  GHE, a.s.

  GHE, a.s. Geologie Brandlova … sanační geologie , hydrogeologie … inženýrské geologie , ložiskové … ložiskové geologie , přípravy a řízení … inženýrská geologie geotechnika

  GHE, a.s.

  GHE poskytuje komplexní služby v oblasti sanační geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, přípravy a řízení projektů, supervize/dozor nad projekty, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence, environmentálních systémů řízení, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a odpadové hospodářství včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

 20. GEOSTAR, spol. s r.o.

  GEOSTAR, spol. s r.o.

  s r.o. Geologie Tuřanka 240/111 … inženýrská geologie , geotechnika

  GEOSTAR, spol. s r.o.

  Přední firma v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin.

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 15:30 úterý 7:00 – 15:30
  středa 7:00 – 15:30 čtvrtek 7:00 – 15:30
  pátek 7:00 – 15:30