Hledání "úřady"
 1. PARDUBICE - MAGISTRÁT MĚSTA

  Kontaktujte nás ještě dnes!

  MĚSTAÚřady krajské, městské a … obecní, magistrátyMĚSTA … Magistrát města Pardubic … , kteří přijdou na úřad bez

  PARDUBICE - MAGISTRÁT MĚSTA

  Magistrát města Pardubic poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Na našem úřadě můžete taktéž využít služby Czech POINT. Na našich pracovištích samozřejmě vedle klientů objednaných po internetu obsluhujeme též klienty, kteří přijdou na úřad bez objednání.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 15:30
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 15:30
  pátek 8:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 2. ČESKÉ BUDĚJOVICE - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

  0
  Ověřená firma
  Kontaktujte nás ještě dnes

  - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ … ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘADÚřady krajské, městské a … - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ … ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD … Magistrát města České

  ČESKÉ BUDĚJOVICE - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

  Magistrát města České Budějovice poskytuje informace a služby občanům. Provozuje elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. ČESKÉ BUDĚJOVICE - MAGISTRÁT MĚSTA - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Kontakty: Informační centrum operátor - 386 801 111, nám. P. O. II. Provolba - 38 680 fax - 386 801 850 Kancelář primátora: fax - 386 802 951 Sekretariát primátora - 386 802 905 Tisková mluvčí - 386 802 910 Právní oddělení - 386 802 008 Odd. krizového řízení - 386 802 930 Sekretariát náměstků: 1. náměstek primátora - správa veřej. statků, veřejné zakázky, životní prostředí, ZŠ, MŠ, A.S.A., Pohř. ústav - 386 802 912 Náměstek primátora - investiční výstavba, majetek města, evropské fondy, IT - 386 802 933 Náměstek primátora - doprava, územní rozvoj, Jihočeské letiště, DPM - 386 802 935 Náměstek primátora - kultura, památková péče, cestovní ruch, Jihočeské divadlo, sportovní zař. města, DPM - 386 802 935 Uvolněná radní - ekonomika, fiannce, sociální oblast, domy pro seniory, jesle a azylová zařízení - 386 802 907 Tajemník fax - 386 802 050 Sekretariát tajemníka - 386 802 002 Personální oddělení - 386 802 011 Centrál. evidence petic a stížností - 386 801 808 Odbory: Odbor vnitřních věcí: Oddělení správy radnice - 386 801 801 Ztráty a nálezy - 386 801 802 Podatelna - 386 801 811 Centrum pro ochranu zvířat - 702 168 541 Rozvoje a veřejných zakázek - 386 803 210, nám. P. O. II. Odd. veřejných zakázek - 386 803 215 Ochrany životního prostředí - 386 801 102, nám. P. O. II. Finanční - 386 801 202, nám. P. O. II. Dopravy a silničního hospodářství - 386 804 402, Kněžská 19 Odd. dopravního inženýrství státní správy - 386 804 410 Odd. evidence vozidel - informace - 386 804 420 Kultury a cestovního ruchu - 386 801 402, nám. P. O. II. Turistické informační centrum - 386 801 413 Fax - 386 801 414, nám. P. O. II. Sociálních věcí - 386 801 602, nám. P. O. II. Odd. sociál. právní ochrany dětí - 386 804 201, Kněžská 19 Matriční úřad - 386 802 117, nám. P. O. II. Ohlašovna trvalého pobytu - 386 802 108, nám. P. O. II. Odd. evidence obyvatel a obč. průkazy - 386 805 137, Jeronýmova 1 Odd. řidičských průkazů - 386 805 131 Odd. cestovních dokladů - 386 805 132 Správní - 386 805 002, Jeronýmova 1 Odd. dopravních přestupků - 386 805 003 Územního plánování - 386 803 002, nám. P. O. II. Útvar hlavního architekta - 386 801 703, nám. P. O. II. Investiční - 386 802 202, nám. P. O. II. Stavební úřad - 386 804 111, Kněžská 19 Sekretariát - 386 804 002, 386 804 003 Fax - 386 804 050 Majetkový - 386 802 402, nám. P. O. II. Správa veřejných statků - 386 802 502, nám. P. O. II. Inform. a komunik. technologií - 386 802 608, nám. P. O. II. Obecní živnostenský úřad - 386 802 702, nám. P. O. II. Kontroly - 386 802 801, nám. P. O. II. Městská policie - 387 021 530, J. Haška 2 Tísňové volání - 156

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 7:00 – 15:00
  středa 8:00 – 17:00 čtvrtek 7:00 – 15:00
  pátek 7:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 3. PARDUBICKÝ KRAJ

  Vše co potřebujete vědět na jednom místě!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … . Krajský úřad plní úkoly v … Krajský úřadúřad

  PARDUBICKÝ KRAJ

  Kraj pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku. Pardubický kraj má rozlohu 4 519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává zákonem stanovenou státní správu, tyto činnosti vykonává v tzv. přenesené působnosti. Poskytujeme veškeré potřebné informace občanům. Využít můžete elektronické podatelny, el. úřední desky a služby Czech POINT. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stánkách www.pardubickykraj.cz.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 4. PRAHA 13 - MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Aktuální akce a informace naleznete ZDE!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ostatní úřady a … Úřad zajišťuje výkon … prostřednictvím podatelny Úřadu městské … úřad Praha 13

  PRAHA 13 - MĚSTSKÉ ČÁSTI

  Úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na katastrálním území Řeporyje a části katastrálních území Stodůlek, Jinonic a Třebonic. Poskytujeme veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Využít také můžete služby Czech POINTu. Podat žádost, návrh či podnět je možné podat v souladu se Spisovým a skartačním řádem prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 13 nebo přímo příslušnému odboru. Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města, přibližně 9 km od centra. Nachází se v nadmořské výšce 270-390 metrů. Rozloha městské části činí 1323 hektarů, má více než 63 800 obyvatel (k 1. 1. 2012). Praha 13 je městskou částí s nejnižším věkovým průměrem v Praze (38,3 roku). Mezi nejbližší sousedy patří Řepy, Zličín a Řeporyje. Na území Prahy 13 začíná i končí dálnice D5 ve směru na Plzeň a dále do Německa.

  Provozní doba (pátek - 8-13 hod. Czech POINT- osobní doklady, ověřování; 8-14.30 hod. PODATELNA)

  pondělí 8:00 – 18:00 úterý 8:00 – 13:00
  středa 8:00 – 18:00 čtvrtek 8:00 – 13:00
  pátek 8:00 – 14:30 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 5. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  0
  Ověřená firma
  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A … pozemkové úřady … ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A … Katastrální úřad je … (věcně příslušný) správní úřad

  ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

  Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu, katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1995 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny. Vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky, vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvalují změny hranice katastrálních území.

 6. OBEC DOMAŠOV

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Obecní úřad v Domašově … služby obecního úřadu … obecní úřad Domašov

  OBEC DOMAŠOV

  Obecní úřad v Domašově poskytuje informace a služby občanům. Obec Domašov je starobylá farní osada 25 km severozápadně od Brna na silnici č. II/602, dříve císařské silnici. Rozkládá se v mírném údolí náhorní plošiny na pokraji Českomoravské vrchoviny. Kontaktní osoby: Tomáš Pitrocha - starosta 546 441 321, 603 297 516, starosta@obec.domasov.net Marcela Batelková - referentka 546 441 121, batelkova@obec.domasov.net

  Provozní doba

  pondělí 7:15 – 12:00, 13:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 7:15 – 12:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 7. Podsedice - obecní úřad

  0

  Podsedice - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Podsedice - obecní úřad … obecní úřad Podsedice … Obecní úřad Podsedice

  Podsedice - obecní úřad

  Obecní úřad Podsedice poskytuje informace a služby občanům. Provozujeme elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Více informací naleznete na www stránkách.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 17:00 úterý 8:00 – 15:00
  středa 8:00 – 15:00 čtvrtek 8:00 – 15:00
  pátek 8:00 – 15:00
 8. Ohrozim - Obecní úřad

  Ohrozim - Obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Ohrozim - Obecní úřad … obecní úřad Ohrozim … Obecní úřad poskytuje

  Ohrozim - Obecní úřad

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Naše obec Ohrozim se nachází v sousedství Čubernice, v rekreační oblasti Plumlovské přehrady 1,5 km. Dále se v oblasti nachází kopec Horka 0,5 km a také poutní místo - kostel sv. Václava. Veškeré další informace naleznete na našich webových stránkách.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 15:30 úterý 7:30 – 17:00
  středa 7:30 – 15:30 čtvrtek 7:30 – 16:00
  pátek 7:30 – 13:00
 9. Hýskov - obecní úřad

  0

  Hýskov - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Hýskov - obecní úřad … . Obecní úřad poskytuje veškeré … služby obecního úřadu

  Hýskov - obecní úřad

  Obec Hýskov patří administrativně pod okres Beroun a náleží pod Středočeský kraj. Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům, využít můžete služby Czech POINT. Obec Hýskov se rozkládá asi čtyři kilometry severozápadně od Berouna. Nově došlo k propojení pravého i levého břehu řeky Berounky. V obci se nachází rodný dům spisovatele Františka Nepila se stálou expozicí jeho díla - Spolkové a informační centrum Hýskov. Nový naučný park, překrásná příroda. V obci je cyklostezka, která navazuje na cyklostezku na levém břehu s názvem " Po stopách českých králů" s přemostěním pravého i levého břehu řeky Berounky. V Hýskově naleznete školu, školku, lékaře, restauraci, poštu. Pořádáme pravidelné i nepravidelné kulturní akce (velikonoční a vánoční jarmark, červencové slavnosti obce Hýskov).

  Provozní doba

  pondělí 7:00 – 17:30 úterý 7:00 – 14:00
  středa 7:00 – 17:30 čtvrtek 7:00 – 14:00
  pátek 7:00 – 13:00
 10. TICHONICE - OBECNÍ ÚŘAD

  TICHONICE - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … TICHONICE - OBECNÍ ÚŘAD … obecní úřad … obecní úřad Tichonice

  TICHONICE - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Obec se nachází na severním okraji Vlašimské pahorkatiny asi 15 km severovýchodně od Vlašimi při silnici II/125 Kolín - Tábor. Mikroregion Český Smaragd - obce svazku kolem Trhového Štěpánova budou těsněji spolupracovat, více informací naleznete na webových stránkách: www.ceskysmaragd.cz. Paní účetní je přítomna každý den od 07:00 do 12:00.

  Provozní doba

  pátek 18:00 – 19:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově
 11. MĚSTYS ČESKÝ ŠTERNBERK

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistrátyúřad Český Štenberk

  MĚSTYS ČESKÝ ŠTERNBERK

  V městysu žije 145 obyvatel. První písemná zmínka o městysu pochází z roku 1242. Služba Czech POINT. Více informací na www stránkách.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 15:00 středa 8:00 – 15:00

  Platební metody

  Platební metody - Hotově Platební metody - faktura
 12. HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD

  HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD … obecní úřady … Obecní úřad poskytuje v

  HVOŽĎANY - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje v úředních hodinách občanům potřebné informace, lze využít i elektronickou podatelnu. V obci naleznete poštu, obchod, restauraci. Základní i mateřskou školu, lékaře jak pro dospělé, tak i pro děti, i zubního lékaře a také čerpací stanici.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
  čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:30 pátek 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:00
 13. HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD

  HRADČANY - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD … služby obecního úřadu … na úřadě každé pondělí a

  HRADČANY - OBECNÍ ÚŘAD

  Obec Hradčany leží v okresu Brno-venkov, který se nachází v kraji Jihomoravském. V obci se nachází Mateřská školka. Obec provozuje datovou schránku. Starostka je na úřadě každé pondělí a středu od 17:00-19:00.

  Provozní doba

  pondělí 7:30 – 12:00, 17:00 – 19:00 středa 11:00 – 19:00
 14. KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD

  Kontaktujte nás ještě dnes

  KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD … služby obecního úřadu … obecní úřad Kosoř

  KOSOŘ - OBECNÍ ÚŘAD

  Obec přímo sousedí s hlavním městem Praha a nachází se v chráněné krajinné oblasti Český kras. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český kras - Pláně, jenž se zaměřuje na ochranu životního prostředí a krajiny a na společný postup zapojených obcí při dosahování ekologické stability zájmového území. Obec leží v chráněné krajinné oblasti Český kras. U obce se nachází národní přírodní památka Černá rokle, která má z hlediska paleontologie a geologie starších prvohor velký význam. V okolí můžeme nalézt několik přírodních rezervací: přírodní rezervace Klapice, přírodní rezervace radotínské údolí a přírodní rezervace Staňkovka. V obci můžete navštívit: Kapli svaté Anny a Sochu svatého Jana Nepomuckého.

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 15. RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD

  0
  Ověřená firma
  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD - Logo
  Kontaktujte nás ještě dnes

  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD … Obecní úřad v Rudimově … náš úřad v úředních

  RUDIMOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad v Rudimově poskytuje informace a služby občanům. Na našem úřadě naleznete kontaktní místo Czech POINT. Dle zákona provozujeme elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Navštivte náš úřad v úředních hodinách. K rekreaci místních obyvatel i turistů slouží víceúčelová nádrž ke koupání, bezprostředně za obcí se každým rokem pořádá největší festival v regionu. Cyklisté si navíc mohou užít nádhernou cyklostezku. V obci funguje obecní knihovna, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Rudimov. Také máme v naší obci sušírnu ovoce. Kontaktní osoby: Ing. Stanislav Franc - starosta 739 495 983, rudimov@seznam.cz Petr Víceník - místostarosta 739 651 077

  Provozní doba

  pondělí 16:00 – 18:00 úterý Zavřeno
  středa 16:00 – 18:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 16. BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Kontaktujte nás ještě dnes

  BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘADÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘAD … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu

  BARTOUŠOV - OBECNÍ ÚŘAD

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Vesnice Bartoušov patří do dřívějšího okresu Havlíčkův Brod a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Havlíčkův Brod. Obec Bartoušov se rozkládá asi šest kilometrů jihovýchodně od Havlíčkova Brodu. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské vysočiny. Počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 160 obyvatel. Vesnice Bartoušov leží v průměrné výšce 474 metrů nad mořem a první zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1281. Více informací na www.bartousov.cz.

  Provozní doba

  pondělí Zavřeno úterý Zavřeno
  středa Zavřeno čtvrtek Zavřeno
  pátek 17:00 – 19:00 sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 17. Strážná - obecní úřad

  Kontaktujte nás ještě dnes

  Strážná - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Strážná - obecní úřad … Obecní úřad Strážná

  Strážná - obecní úřad

  Obecní úřad Strážná poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Aktuality naleznete na on-line úřední desce. V úředních hodinách poskytujeme občanům veškeré potřebné informace. Strážná je malebná obec s dominantou vrchu Lázku s rozhlednou. Odtud je výhled na východ na Zábřežskou vrchovinu a Jeseníky, západním směrem je možno vidět město Lanškroun. Ústředním objektem Strážné, rozptýlené podél komunikace II. třídy z Tatenic do Cotkytle a podél místní komunikace, je půvabný kostel sv. Isidora přestavený počátkem 20.století. Okolí obce Strážná je vhodná pro pohodovou rekreaci. V okolí obce jsou rozsáhlé lesy pro náruživé houbaře. Strážná je součástí cyklotras pro náročnější. V zimním období je v blízkém okolí možnost vyžití při zimních sportech. Cyklotrasy Štíty-Strážná-Lanškroun-Valteřice-Štíty Strážná-Hoštejn-Cotkytle-Lázek-Strážná

  Provozní doba

  pondělí Zavřeno úterý Zavřeno
  středa 9:00 – 11:30 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 18. Rudoltice - obecní úřad

  0
  Ověřená firma
  Kontaktujte nás ještě dnes!

  Rudoltice - obecní úřadÚřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Rudoltice - obecní úřadúřad , vývařovna, restaurace … obecní úřad

  Rudoltice - obecní úřad

  Obec Rudoltice se nachází v Pardubickém kraji. Nejbližším městem je Lanškroun, který je od obce vzdálený asi 3 km na severovýchod. Obcí vede silnice 1/43 a železniční trať. Občanská vybavenost obce je tvořena následujícími zařízeními: kulturní dům (společenský sál, tělocvična, školní družina, obecní úřad, vývařovna, restaurace, lékařská ordinace, ubytovací zařízení), mateřská škola, základní škola, kostel, fara, hřbitov, hasičská zbrojnice, pošta, 2 prodejny smíšeného zboží, prodejna motocyklů, pohostinství, sportovní areál, 2 dětská hřiště, cyklostezka vedoucí z Lanškrouna do Rudoltic, nádražní budova a věž barokního zámku. Kontaktní osoby: Jolana Kobzová - místostarostka 463 351 552, 602 615 316 ou@rudoltice.cz ZŠ a MŠ Rudoltice 465 324 724, reditelka@zsrudoltice.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 19. OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ

  Kontaktujte nás ještě dnes!

  Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu … obecní úřad Bohuslavice

  OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ

  Obecní úřad poskytuje občanům všechny služby, jež jsou v jeho kompetenci. V obci naleznete: • Prodejna Konzum • Prodejna ZEPO • Prodejna U Krupičků • Restaurace ORELNA • Pohostinství U Ježků • Masáže Součková • Kosmetika Samková • Česká pošta • Praktický lékař • Permanentní lepení řas 3D - Kosmetika - Masáže - Pedikúra • MVDr. Herzig Jiří • Autoservis Roubal Kontaktní osoba: Starosta 491 475 321, 602 275 860

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno
 20. OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD NISOU

  Kontaktujte nás ještě dnes

  OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD … Úřady krajské, městské a … obecní, magistráty … OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD … Obecní úřad poskytuje … služby obecního úřadu

  OBECNÍ ÚŘAD - STRÁŽ NAD NISOU

  Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace a služby občanům. Obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy - je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska. Na území žije cca 2 205 obyvatel. Sběrný dvůr: St od 12:00 do 17:00 hod.; So od 8:00 do 12:00 hod. Více informací na www stránkách. AKCE: PŘEDPOSLEDNÍ SOBOTA V ČERVNU POŘÁDÁME STRÁŽSKÉ SLAVNOSTI Kontaktní osoby: Mgr. Karel Jäschke – starosta E-mail starosta@straznnis.cz

  Provozní doba

  pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 úterý Zavřeno
  středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 čtvrtek Zavřeno
  pátek Zavřeno sobota Zavřeno
  neděle Zavřeno